Jag erbjuder:
Lång- och korttids psykoterapi, kristerapi, rådgivande eller stödjande samtal, psykodynamisk terapi och KBT, för individer, par eller familjer, yngre och äldre. Även konsultation och handledning.
Specialkompetens på unga vuxna, och på ätstörningar.
Mottagning i Stenungsund.
KontaktAnne-Line Solberg
Telefon0738-539949
E-post anneline@psykologsolberg.se
Hemsida www.psykologsolberg.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Gärdesvägen 2-4
444 31 Stenungsund

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom