Ahlstrand Psykologtjänst AB drivs av Lisa Ahlstrand. Jag har många års erfarenhet som psykolog och är även psykoterapeut, psykoanalytiker och certifierad coach. Jag erbjuder flera olika tjänster:

* Konsultationer, coachning och samtalsstöd
* Chefsutveckling, chefscoachning och chefshandledning
* Teamcoachning och handledning för ledningsgrupper
* Kristerapi, sorgrådgivning och sorgterapi
* Psykoterapi och psykoanalys
* Konflikthantering och stresshantering
* Psykologutredningar i skolan och andra verksamheter för barn och ungdomar
* Skolpsykologiska uppdrag, till exempel handledning för elevhälsoteam
* Andra uppdrag efter överenskommelse, till exempel utbildningsinsatser, föreläsningar och seminarier

Jag har många års erfarenhet som skolpsykolog och tar gärna emot dig som är skolledare, rektor eller biträdande rektor, för chefshandledning och chefscoaching.

Välkommen att kontakta mig per telefon för en konsultation! Besök gärna min hemsida för närmare information!

KontaktLisa Ahlstrand
AdressAspstigen 9, 1tr
169 34 Solna
Telefon070-2961917
E-post lisa@ahlstrandpsykologtjanst.se
Hemsida www.ahlstrandpsykologtjanst.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
S:t Erik Psykologmottagning, S:t Eriksgatan 76
113 20 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Särskola
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom