Jag är legitimerad psykolog och väntar på godkännande för specialistutbildning inom klinisk vuxenpsykologi med KBT-inriktning.
För närvarande håller jag på att utbilda mig till barn-och ungdomspsykoterapeut med psykodynamisk inriktning.

Jag har bred livs-och arbetslivserfarenhet, vilket jag upplever stor nytta av i arbetet som klinisk psykolog. Alltså har jag tidigare arbetat inom varierande yrken och jag har bred och djup förståelse för människor från olika kulturer, sociala grupper, etniciteter etc.

Mina specialistområden inom psykologisk behandling är
- anknytningsproblematik
- missbruk och beroende, inkl. ätstörningar och ortorexi
- identitetskriser både under tonåren och senare i vuxenlivet
- depression och ångest
- existentiella kriser
- personlig utveckling
- relationella svårigheter
- psykologsamtal för vuxna, både kbt och pdt
- tvångstankar och - handlingar
- specifika fobierMaila mig en kort presentation av vad du vill ha hjälp med så besvarar jag mejlet inom kort och berättar hur jag kan hjälpa till.

KontaktErik Eld
AdressLilla Nygatan 3
211 38 Malmö
E-post erik.eld@psykolog.net
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Lilla Nygatan 3
211 38 Malmö
Län/kommun: Skåne län, Malmö, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Finnish
 • Norwegian
Utbildningar
Psykologprogrammet
(Längd: 5 år)
Psykoterapeutprogrammet, barn-och ungdom
Pågående studier, psykodynamisk inriktning (Längd: 3 år)
Specialistutbildning, klinisk vuxenpsykologi, KBT- inriktning
Väntar på godkännande, specialistarbetet under granskning (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • Adoption
  • Behanding av adoptivbarn/-tonåringar, samt stöd till adoptivföräldrar
 • Handledning
  • Handleder föräldrar till missbrukare/beroende och adoptivföräldrar
 • Missbruk
  • Mycket erfarenhet och expertis inom psykologisk behandling av missbruk/beroende
 • Övergrepp
  • Behandling av övergreppsproblematik
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
  • Främst psykodynamisk behandling
 • Kognitiv beteendeterapi
  • Behandlar alla vanligaste psykologiska/psykiatriska tillstånd
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Både kort- och långtidsterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Missbruk
  • Lång erfarenhet och expertist av behandling på alla nivåer, all typ av missbruk- och beroendeproblematik
 • Psykiska störningar
  • Gedigen erfarenhet av hela spectrum psykiatriska tillstånd, inkl. neuropsykiatri
 • Rökavvänjning
  • Expertis inom rökavväjning med hjälp av enbart psykologiska verktyg
 • Tortyroffer
  • Både kognitiv behandling och EMDR (under handledning)
 • Trauman
  • Både kognitiv traumabehandling, samt innehar EMDR steg 1, kan utföra EMDR under handledning