Jag heter Eva A Jartelius och arbetar som privatpraktiserande psykolog på uppdrag av privatpersoner, vårdcentraler, försäkringsbolag, arbetsgivare o dyl. Jag erbjuder konsultation, rådgivning, bedömning och behandling vid besvär som t ex ångest, nedstämdhet och stress, konflikter och problem i arbetslivet, familjen, parrelationen och/eller i samband med graviditet och föräldraskap.
Mina tjänster riktar sig till enskilda individer i alla åldrar liksom till par, familjer och grupper och bygger på mångårig erfarenhet från primärvård, vuxenpsykiatri, BUP, spädbarnsverksamhet, BVC och MVC (barnavårds- och mödravårdscental).

KontaktEva Almgren Jartelius
Telefon070-6581226
E-post e.jartelius@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Maria Skolgata 40
118 53 Stockholm
Telefon: 0706-581226
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm
Språkkunskaper
 • English
 • Swedish

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Handledning
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Kris/Katastrof
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Idrottspsykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk