På min mottagning tar jag emot dig som är över 18 år för individuell behandling vid psykisk ohälsa, kris och svåra livssituationer, även traumabehandling. Ni som har problem i relationen är välkomna för parsamtal.
Välkommen att läsa mer på min hemsida!

KontaktEva Flood
Adressc/o Friskhuset Engelbrektsgatan 31
582 21 Linköping
Telefon0729 48 16 26
E-post eva.flood@compassionlinkoping.se
Hemsida www.compassionlinkoping.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Friskhuset, Engelbrektsgatan 31
582 21 Linköping
Telefon: 0729 - 48 16 26
Län/kommun: Östergötlands län, Linköping
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Compassionfokuserad terapi
EMDR
Pågående utbildning
Psykologisk fallkonsultation
Psykologutbildning examen 2004
(Längd: 6 år)
Tillämpad beteendeanalys

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Hantering av svåra beteenden hos patient/brukare/elev
 • Familj/Par
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Compassionfokuserad terapi, EMDR
 • Parterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Handikapp
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman