Gunnel Jacobsson är legitimerad psykolog, psykoterapeut och psykoanalytiker. Hon handleder och undervisar i psykoterapi. 2005 la Gunnel fram en avhandling som handlar om psykologiska processer under tiden som ung vuxen. Genom sin specialistkompetens i kliniska psykologi finns också ett intresse för att arbeta med psykologiska problem av olika slag.

KontaktGunnel Jacobsson
AdressKarlavägen 40
114 49 Stockholm
Telefon08 665 00 03
E-post gunnel.jacobsson@psychology.su.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Karlavägen 40
114 49 Stockholm
Telefon: 08 665 00 03
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm
Utbildningar
Forskarutbildning
Handledar- och lärarutbildning
Psykologutbildning
Psykoterapeut- och analytikerutbildning

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Arbetslivet
  • Krishantering
  • Ledarutveckling
  • Utveckling av individen
  • Familj/Par
  • Adoption
  • Familjerådgivning
  • Familjeterapi
  • Graviditet och förlossning
  • Kris
  • Parterapi
  • Stöd i föräldrarollen
  • Kris/Katastrof
  • Kristerapi
  • Psykoterapi
  • Psykoanalytisk psykoterapi
  • Psykodynamisk psykoterapi
  • Psykoterapihandledning
  • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Graviditet och förlossning
  • Personlighetsstörningar
  • Psykiska störningar
  • Psykosomatik
  • Somatiska sjukdomar
  • Stressrelaterad ohälsa
  • Trauman
  • Åldrande
  • Ångestsyndrom