Jag är leg psykolog och arbetar mest med affektterapi och compassion focus terapi. Detta innebär att utröna hur självbilden ser ut och hur känslolivet fungerar. Det sättet att arbeta fungerar mycket bra i individuell terapi, parterapi och familjeterapi. Jag anlitas en hel del till föreläsningar om olika psykologiska tema. Handledning är en annan specialitet. Neuropsykiatriska utredningar är en annan viktig del av mitt arbete.

KontaktHelén Stenlund
AdressFrostkåge 444
934 92 Kåge
Telefon070-6756033
E-post helen@landskapinorr.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Solvik Folkhögskola
934 92 Kåge
Telefon: 070-6756033
Län/kommun: Västerbottens län, Skellefteå
Skellefteå Lasarett
931 86 Skellefteå
Län/kommun: Västerbottens län, Skellefteå
Språkkunskaper
 • English, Old (ca.450-1100)
Utbildningar
Psykologprogrammet
(Längd: 5 år)
Specialistutbildning snart klar
Har bara en mindre del av min specialistutbildning kvar att göra. Inriktning: Neuropsykologi och affektterapi (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD/DAMP
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom