Min bakgrund finns i Mödra- och barnhälsovård, Primärvård (vuxen), samverkansprojekt och som privat utbildare och kursarrangör. Jag arbetar med både med kortidsterapi och längre terapier, och erbjuder även råd och stöd kring frågor runt föräldrarollen, graviditet eller adoption samt adoptionsintyg efter utredning.
Jag arbetar också med utbildning och handledning särskilt inom området korttidsterapi, med speciell inriktning mot psykodynamiskt grundskolade terapeuter som vill tillgodogöra sig flera metoder i sitt arbete, som tex KBT, IPT eller BDT (Brief Dynamic Therapy). Se www.interagerapsykologi.se för mer information och kontakt.

KontaktIngrid Almgren Sjölander
AdressNorra Allégatan 1
413 01 Göteborg
Telefon0703009798
E-post ingrid@interagerapsykologi.se
Hemsida www.interagerapsykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Norra Allégatan 1
413 01 Göteborg
Telefon: 0703009798
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Arbetar även med IPT (Interpersonell Psykoterapi), samt med utbildning och handledning i korttidsterapi, med särskild inriktning mot psykodynamiskt skolade psykoterapeuter som vill implementera andra metoder i sin verksamhet, som tex KBT, IPT eller korttids-PDT
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Psykosomatik
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom