Legitimerad psykolog, legitmerad psykoterapeut,
specialist i klinisk psykolog. Certifierad EMDR-terapeut.

Psykoterapi, vid ångest, depression,stresstillstånd, viktproblem m m.
Affektfokuserad korttidsterapi.
Kris- och traumabehandling.
Coaching.
Föräldrarådgivning.

KontaktInkeri Jerrelid
AdressLindhultsgatan 3
416 74 Göteborg
Telefon0706-217387
Mobil0706-217387
E-post inkje@bredband2.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Vasagatan 21
411 21 Göteborg
Telefon: 0706217387
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Finnish
Utbildningar
Kognitiv beteendeterapi, korttidsbehandling
(Längd: 1 år)
Affektfokuserad korttidsterapi, 2007.
Psykologutbildning 5 år. Klinisk barn- och ungdomspsykologi 3 år.
EMDR-utbildning, level I och II.
Kurs i coaching. 2007

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Kris
 • Stress
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
  • inkl traumabeandling EMDR
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Invandrare/Flykting
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom