Jag är verksam som vuxenklinisk psykolog sedan 1972. I ca 10 års tid har jag arbetat med medicinsk rehabilitering och i drygt 30 års tid har jag varit anställd inom vuxenpsykiatrin i Stockholm, varav de sista 16 åren på en psykoterapienhet inom Psykiatri Södra Stockholm, där jag haft en anställning som psykoterapeut och handledare. Sedan 2012 arbetar jag enbart i egen praktik. Jag arbetar med Individualpsykoterapi och handledning på psykodynamisk grund med en objektrelationsteoretisk och självpsykologisk inriktning. Även krisbearbetning, vägledande samtal, rehabilitering, konsultation, och bedömning ingår.

KontaktIrene Söder Altschul
AdressSvartensg. 5
116 20 Stockholm
Telefon08-912258
E-post irenealtschul@hotmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Svartensg. 5 nb
116 20 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Utbildningar
Psykologexamen
Stockholms Universitet (Längd: 5 år)
Psykoterapeutexamen
Karolinska Instituet (Längd: 3 år)
Handledare o lärarutbildning i psykoterapi
SAPU, Stockholm (Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • (10 år)
 • Krishantering
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
  • Verksam som psykoterapeut sedan 1979
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Verksam som psykoterapeut sedan 1979
 • Psykoterapihandledning
  • Arbetar med handledning såväl individuellt som i grupp
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Sexuella övergrepp
  • Har erfarenhet av arbete med såväl våldtäkter, som sexuella övergrepp samt incest
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Arbetar som vuxenklinisk psykolog sedan 1972.
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
  • Sedan 1974.
 • Psykiska störningar
  • Sedan 1974.
 • Psykosomatik
  • Sedan 1974
 • Rehabilitering
  • Arbetat med Medicinsk Rehabilitering (10 år)
 • Smärta
  • Sedan 1974
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Sedan 1974
 • Trauman
  • Sedan 1974
 • Ångestsyndrom
  • Sedan 1974