Leg.Psykolog , leg. Psykoterapeut samt Handledarutbildad . Privatverksam sedan 1979 . Erfarenhet av privat psykologverksamhet med individualterapi, kristerapier , par o familjeterapi , handledningar inom privat ,kommunal och landstingsverksamheter. Har därtill som anställd arbetat inom öppenpsykiatri , missbruksverksamhet , inom vårdcentralsverksamhet samt barnhälsovård.- Därtill sedan ca 10 år utbildare/ handledare på psykologutbildningen vid Göteborgs Universitet.

KontaktJan-Erik Holgérus
AdressErik Dahlbergsgatan 11A
411 26 Göteborg
Telefon031-7113565 alt. 0707981404
Mobil070-7981404
E-post holgerus@hotmail.com
Hemsida www.lorensbergspsykologgrupp.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Lorensbergs Psykologgrupp Erik Dahlbergsgat 11A
411 26 Göteborg
Telefon: 0707981404
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Erik Dahlbergsgatan 11 A
411 26 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Leg. Psykoterapeut utb samt Handledarutb
Psykologutbildning m vidareutbildningar.
(Längd: > 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Familj/Par
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Handledning
 • Missbruk
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Missbruk
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom