Jag arbetar med individuell chefshandledning, grupp- och organisationsutveckling oftast i längre uppdrag och med personlig utveckling i form av terapi i olika former. De båda inriktningarna befruktar varandra. Jag har flera olika behandlingsformer att erbjuda.
Se mer information på : www.aktivpsykoterapi.se eller www.ledarpartner.seKontaktJockum Bergman
AdressVästra Hamngatan 9
411 17 Göteborg
Telefon031-701 20 50
Mobil0708-13 91 01
E-post jockum@ledarpartner.se
Hemsida www.ledarpartner.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Västra Hamngatan 9
411 17 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Thorild Wulffsgatan 24
413 19 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Familjeterapeututbildning
Sjukvårdsförvaltn.+Familjeterapiföreningen i Gbg. (Längd: 3 år)
Grupp & Org. -analytisk utbildning AGSLO
Tre konferenser a' ca 1 vecka (Längd: < 0.5 år)
Gruppterapeututbildning
Göteborgs Gruppterapiförening (Längd: 2 år)
Handledarutbildning enl. UHÄ:s riktlinjer
(Längd: 2 år)
Human Relations
Ett par tillfällen med 2 dagar vardera (Längd: < 0.5 år)
Hypnosutbildning
Göteborgs Universitet (Längd: 2 år)
Internutbildning Sandahl Partners
Ett mycket varierande innehåll, med konsulttekniker, test, samtalsteknik, personlighetsdiagnostik, och mycket annat. (Längd: 3 år)
Konflikthantering
(Längd: 0.5 år)
Sexologi & sexterapi
Göteborgs Universitet (Längd: 1 år)
Situationsanpassat ledarskap
licensierad (Längd: < 0.5 år)
Utb. styrelsearbete,
Styrelseakademin (Längd: 0.5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • 25 års erfarenhet i eget företag
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Psykiska yrkessjukdomar, Stresshantering, Utbrändhet,
 • Arbetsmiljöarbete
  • Pålitliga instrument, Stor erfarenhet i att utveckla det personliga ansvaret för en god arbetsmiljö hos medarbetare och chefer.
 • Krishantering
  • Mycket lång erfarenhet i att behandla livs och arbetslivskriser, och kombinationer av dessa.
 • Ledarutveckling
  • Ledarutveckling på högre nivå. Från mycket avancerat upplägg i grupp, till individuell coaching och handledning
 • Urval och rekrytering
  • Avancerad ResursAnalys, Karriärplanering,Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Analys av ledningsgruppsarbete med obs. rapport och förslag till åtgärder
 • Utveckling av individen
  • Speaking partner åt VD och högre chefer
 • Utveckling av organisationen
  • Organisationsutveckling,Förändringsprocesser, kreativa processer, affärspsykologi, coaching
 • Familj/Par
  • Jag har arbetat med familjeterapi i sjukvården och egen verksamhet i 25 år.
 • Familjerådgivning
  • Enstaka konsultationer och bedömning.
 • Familjeterapi
  • Dynamiskt och systemiskt inriktad. Jag arbetar alltid tillsammans med en kvinnlig kollega, oftast min hustru och vanligen i form av samtalsserie om 5 tillfällen.
 • Kris
 • Parterapi
  • Systemiskt och dynamiskt orienterad
 • Sex och samlevnad
  • Utveckling av sexualiteten och behandling av störningar i sexlivet.
 • Stöd i föräldrarollen
  • Jag har tre vuxna barn. Jag har arbetat som föräldrautbildare och föräldrakonsult i många år.
 • Förskola/Skola
  • Utveckling av kollegiets funktion som stöd för en god arbetsmiljö.
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
  • Anhörigstöd vid dödsfall, sjukdom, arbetskriser och katastrofer
 • Kristerapi
  • Samtal vid personliga kriser,.dödsfall, sjukdom, arbetskriser och katastrofer
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
  • Livet, döden och tillvaron.
 • Gruppterapi
  • Psykodynamiskt gruppterapi. Ny grupp startas när tillräckligt många deltagare anmält sig.
 • Kognitiv psykoterapi
  • Tankens betydelse för välbefinnande och utvekling.
 • Kristerapi
  • Alla former av kriser i livet och arbetslivet .
 • Parterapi
  • Alltid tillsammans med en kvinnlig kollega. oftast min hustru
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Särskillt inriktad på objektrelationer.
 • Psykoterapihandledning
 • Transaktionsanalys
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Missbruk
  • Analys av missbruksrelaterad problematik och
 • Personlighetsstörningar
  • Speciellt, lättare narcissism och borderline.
 • Psykiska störningar
  • Speciellt svårigheter att komma vidare i vuxenutvecklingen
 • Psykosomatik
  • Analys av bakgrundsfaktorer med focus på objektrelationer
 • Rökavvänjning
  • Hur man förbereder sig och finner rätt tillfälle.
 • Sexologisk psykologi
 • Somatiska sjukdomar
  • Samtalsstöd vi allvarliga sjukdomstillstånd
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Personligt stöd, se vidare arbetspsykologi.
 • Ångestsyndrom
  • Analys, behandling, kognitiv och dynamisk metod.