Se vår webbsajt www.beteende.se för mer information.

KontaktKenneth Nilsson
AdressKungsängsgsatan 5 B
753 22 Uppsala
Telefon018-14 00 22
E-post kenneth.nilsson@beteendeanalys.com
Hemsida www.beteende.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Kungsängsgatan 5 B
753 22 Uppsala
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Parmmätargatan 7
112 24 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
Handledareutbildning i kognitiv beteendeterapi

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetsmiljöarbete
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD/DAMP
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Handledning/Konsultation
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Parterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Handikapp
 • Idrottspsykologi
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom