Kjell Flodgren Leg. Psykolog. Jag har arbetat som psykolog sedan mitten av 1970-talet med inriktning på terapi som stödjer hälsa inom hela människan. Under den tiden har jag samlat ihop mina kunskaper och erfarenheter i det som blivit "Balansorienterad Terapi", en terapi som syftar till tankemässiga(kognitiva) och beteendemässiga förändringar i riktning mot hälsa. Arbetet syftar övergripande till att minska den inre stressnivån. Hypnos, grundningsövningar, relationsmässiga övningar integreras i behandlingsarbetet efter behov.

KontaktKjell Flodgren
Telefon08-653 04 60
Mobil070-36 96 730
E-post info@wuwei.se
Hemsida halsopsykologen.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
S:t Eriksgatan 48
112 34 Stockholm
Telefon: 08-653 04 60
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
  • English
Utbildning
Leg. Psykolog
Jag har arbetat som psykolog sedan mitten av 1970-talet inom många olika verksamhetsområden. (Längd: 5 år)

Jag heter Kjell Flodgren och har arbetat som psykolog sedan mitten av 1970-talet inom ett flertal verksamhetsområden. Hälsa och hälsopsykologis har under hela resans gång varit mitt största intresse vilket också är motivet till staten av Skandinaviska Institutet för Hälsopsykologi som är avsett att föra fram just hälsopsykologiska aspekter i samhällslivet. Grunden i verksamheten idag är konsultverksamhet med avseende på utbildning och terapeutisk behandling. Vidare sker produktion av information av olika slag, böcker, instruktionsCD:s/DVD:S etc.

KontaktKjell Flodgren
AdressS:t Eriksgatan 48
112 34 Stockholm
Telefon08-653 04 60
Mobil070-36 96 730
E-post info@wuwei.se
Hemsida www.wuwei.se
Legitimation leg. Psykolog

Leg Psykolog Kjell Flodgren: Jag har arbetat som psykolog inom många olika verksamhetsfält. De senaste 21 åren har jag arbetat inom Landstingsstyrd Rörelseterapi, Inom ryggteam på Ortopedklinik och som konsultbehandlare på smärtmottagningar i Stockholm. Jag arbetar sedan 1988 utifrån en egen Terapimottagning "Hälsopsykologen" och sedan 1998 som konsultbehandlare på Smärtmottagningen Södersjukhuset.

KontaktKjell Flodgren
Telefon08-653 04 60
Mobil070-36 96 730
E-post info@wuwei.se
Hemsida smartpsykologen.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
S:t Eriksgatan 48
112 34 Stockholm
Telefon: 08-653 04 60
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
  • English
Utbildningar
Hypnosutbildning
(Längd: 3 år)
Leg Psykolog
Jag har arbetat som psykolog inom många verksamhetsfält sedan mitten av 1970-talet. de senaste 21 åren med stor fokus på smärtbehandling
Taiji Quan - Rörelseterapi
Jag har sedan 1989 en av världens främsta, nu levande, rörelseterapeuter och Taiji Quanlärare som min rörelselärare, Benjamin Pang Jen Lo boende i San Francisco USA. Undervisar vid sidan om min terapeutiska verksamhet i en egen skola Universal Taiji Quan School Sweden. (Längd: > 6 år)