Lina Bodestad
Jag är leg. psykolog sedan 2012 och arbetar inom barn- och elevhälsan i en mindre kommun. Jag driver även eget företag som psykolog och organisationskonsult. Mina kunder består av mindre företag och organisationer, föreningar, grupper och även enskilda privatpersoner. Jag har särskilt fokus på barns och ungas utveckling, lärande och hälsa och på arbetslivsrelaterade frågor som stress, ledarskap, hållbart arbetsliv mm. Nyfiken på vad vi kan göra tillsammans? Välkommen att kontakta mig!
KontaktLina Bodestad
AdressKärrvägen 2
449 43 Nol
Telefon076-1911886
Mobil076-1911886
E-post lina@bodestad.se
Hemsida www.bodestad.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Kärrvägen 2
449 43 Nol
Telefon: 076-1911886
E-post: lina@bodestad.se
Län/kommun: Västra Götalands län, Ale, Sweden
Språkkunskaper
 • English
  Har bott utomlands i bl a USA i flera år.
Utbildningar
Psykologprogrammet, Lunds Universitet
Studerade psykologprogrammet (300 hp) 2007-2012. (Längd: 5 år)
Morgondagens Ledare
Gick 2014 en utbildning för framtida ledare inom offentlig verksamhet, arrangerad av Hallands kommuner och Region Halland. (Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • I mitt företag Bodestad Psykologkonsult arbetar jag med processledning, utvecklingsinsatser, handledning och konsultation till företag och organisationer. Är certifierad i personlighetsverktyget Big Five och kognitiva begåvningsverktyget Connector Ability, båda via företaget Hucama i Stockholm. Dessa verktyg kan användas vid rekrytering och urval, yrkesmässig och personlig utveckling mm.
 • Arbetsmiljöarbete
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Förskola/Skola
  • Arbetar som psykolog i förskola och skola sedan 2012 och har jobbat med bland annat organisationsutveckling, handledning och konsultation, hälsofrämjande och förebyggande arbete, mobbning/kränkningar, nätmobbning mm. Fokuserar även på frågor om normkritik och genus hos barn och unga.
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Jag fokuserar särskilt på psykisk ohälsa relaterat till arbetet, t ex stress, oro, ångest, utbrändhet mm.
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom