Jag arbetar med vuxna individer med psykiska problem och funktionsnedsättningar. Jag utbildar och handleder personal som i sin verksamhet möter individer med neurokognitiva nedsättningar och/eller psykiska problem.
Jag utför även bedömning, utredning och behandling av enskilda.
I behandling och i handledning är både klientens neurokognitiva förutsättningar samt beteendeanalys av problemområden i fokus.

KontaktLinda Gjertsson
AdressLövstigen 5G
903 43 Umeå
Mobil070-5721681
E-post linda@psykologtjanster.nu
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Klinisk psykologi

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Psykoterapi
    • Psykologisk behandling med betoning på beteendeanalys
  • Kognitiv beteendeterapi
  • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
    • Utredning, bedömning behandling i området neuropsykologi
  • Neuropsykologi
  • Psykiska störningar