Färdig psykolog 1995, psykoterapeut sedan 2000. Specialist i klinisk psykologi. Har lång erfarenhet av psykologisk behandling inom psykiatri, habilitering och senast på vårdcentral. Utbildat personal och föräldrar inom området neuropsykiatriska diagnoser såsom Aspergers syndrom och ADHD.

Erbjuder kort- och långtidsbehandling för vuxna och ungdomar med exempelvis kris, depression, ångest, riskbruk, utmattning och sömnproblem. Min psykoterapeutiska legitimation har jag inom psykodynamisk inriktning. Därefter har jag byggt på med utbildningar och handledning i KBT, ACT och IPT.

Erbjuder handledning inom olika verksamheter.

Hemsida: www.lottenalmgren.se

KontaktLotten Almgren
AdressNordenskiöldsg 12
413 09 Göteborg
Telefon0725-186586
E-post lotten.almgren@gmail.com
Hemsida www.lottenalmgren.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
c/o KBT-konsulterna, Västra Hamngatan 14
411 17 Göteborg
Telefon: 0725-18 65 86
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg
Språkkunskaper
 • English
 • French
Utbildningar
ACT 10 dagar Tobias Lundgren 2010
IPT, nivå A, Interagera 2013
KBT, uppdragsutb. Göteborgs universitet 30 hp, färdig 2011
Psykolog 1989-1994
Psykoterapeut, Göteborgs psykoterapiinstitut 1997-2000
Specialist i klinisk psykologi, färdig 2010

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD/DAMP
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Handledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Idrottspsykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom