KontaktLouisa Löfving
AdressKronhusgatan 11
411 05 Göteborg
Telefon031-724 42 50
E-post info@gbgkbtpraktik.se
Hemsida www.gbgkbtpraktik.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Kronhusgatan 11
411 05 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologprogrammet, Göteborgs Universitet
(Längd: 5 år)
Psykotraumatologi, Uppsala Universitet
15, hp (Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Psykiska störningar
 • Trauman
 • Ångestsyndrom