Är legitimerad psykolog och gör utredningar, bedömningar och behandling inom min verksamhet. Jobbar med terapi och EMDR som är en traumabehandlingsmetod, men även fungerar för komplicerad sorg, ångest, depression mm. Jag gör utredningar av neuropsykologiska funktionshinder såsom ADHD, autism, Aspergers syndrom mfl. Även konsultuppdrag mot personalfrågor och organisationsutveckling. Går specialistutbildningen i klinisk psykologi inriktning neuropsykologi, samt sexologutbildningen. Vänligen se min hemsida för mer information (marianorlin.se)

Är medlem i Sveriges Psykologförbund och Sveriges Psykologföretagare.

KontaktMaria Norlin
Adressc/o Zenger Beckbrännarbacken 5
116 35 Stockholm
Telefon070-2409819
E-post marianorlinpsykologkonsult@gmail.com
Hemsida www.marianorlin.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
c/o Zenger Beckbrännarbacken 5
116 35 Stockholm
Telefon: 0702409819
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm
Språkkunskaper
 • English
 • German
 • Swedish
Utbildningar
Aktuell utbildning: Klinisk specialist i neurovetenskap
Utbildningen pågår, 2012-2014. (Längd: 3 år)
Aktuell utbildning: Sexologutbildning
Start ht2013, pågår. Alla frågor rörande sexualitet, sexologrelaterade funderingar. HBTQ-frågor, genus mm. (Längd: 3 år)
Filosofie kandidat
Genus (major), historia/idéhistoria (minor). 2007-2010. (Längd: 3 år)
Psykologprogrammet
2001-2006. Umeå universitet. (Längd: 5 år)
Steg-2 KBT (leg psykoterapeut)
Går på Stockholms universitet och läser nu denna utbildning. (Längd: 3 år)
Teologie kandidat
Religionsvetenskapligt program. Inriktning kristendomens historia och islam. 1999-2007. (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD/DAMP
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Flyktingproblematik
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Särskola
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Familjeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom