Psykologservice i Skåne finns i lokaler centralt i Helsingborg och i Sjöbo. Vi tar emot patienter som lider av ångestbesvär, depression, kris, stress och dåligt självförtroende. Vi ger andra yrkeskategorier handledning i KBT, ger utbildningar och kurser inom områdena psykisk hälsa/ohälsa, har chefshandledning samt ger chefer och ledare redskap för att kunna påverka medarbetarna och organisationen i en positiv riktning.

Vi ser framemot att få höra av dig!

KontaktNiklas Nyström
AdressNedre Långvinkelsgatan 25
252 20 HELSINGBORG
Telefon0707867166
E-post info@psykologservice.se
Hemsida www.psykologservice.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Nedre Långvinkelsgatan 25
252 20 Helsingborg
Län/kommun: Skåne län, Helsingborg, Sweden
Sjöbohälsan Hammargränd 4
275 39 Sjöbo
Län/kommun: Skåne län, Sjöbo, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
Psykologprogrammet
(Längd: 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Har arbetat med grupper, individer och organisationer för att främja psykisk hälsa och utveckla kommunikationen
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
  • Med förståelse av vad som styr individer och grupper kan det vara ett bra komplement till det existerande ledarskapet
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Kunskaper om grupper, individer och vad som påverkar och styr våra beteenden är ett viktigt verktyg
 • Utveckling av individen
  • Att förstå tankemönster, beteendemönster och känslor kan utveckla en individ och hjälpa till att hitta en riktning
 • Utveckling av organisationen
  • Genom analys av de faktorer som påverkar, mätningar och uppföljning kan man utveckla en organisation
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
  • Hjälp att hantera sina reaktioner och förstå dem.
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • Porfesionell hjälp att hantera reaktioner i samband med traumatiska händelser
 • Kristerapi
  • Möta de hinder som kan uppstå efter traumatiska händelser.
 • Psykoterapi
  • Kognitiv Beteendeterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
  • Starkt vetenskapligt stöd för ett flertal svårigheter
 • Kognitiv psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Utifrån KBT arbetar jag med nedanstående områden
 • Fobier
 • Idrottspsykologi
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom