Sedan psykologlegitimation 2003 har jag arbetat med neuropsykologisk utredningsverksamhet som anställd inom landsting och statligt och som egen företagare med ett stort antal uppdragsgivare. Jag har främst arbetat med att utreda vuxna där man har remitterat för ADHD och/eller autismspektrumtillstånd. Jag har också arbetat som handledare för olika personalkategorier inklusive kollegor inom neuropsykologisk utredningsmetodik. Jag tar främst uppdrag som handledare och som konsult inom utredningsverksamhet. Doktor i medicinsk vetenskap.

KontaktOla Ståhlberg
AdressGamla Björlandavägen 186
417 28 Göteborg
Telefon0705-146245
Mobil0705-146245
E-post ola.stahlberg@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Gamla Björlandavägen 186
417 28 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • German
 • Swedish
Utbildningar
Diagnostic Interview for Social and Communication disorders (Diagnostisk intervju för störningar i socialt samspel och kommunikation, DISCO)
Utbildning DISCO , Göteborgs universitet (2010 — 2010)
D-KEFS (Delis-Kaplan Executive Functions System)
Vidareutbildning i utredningsmetodik , IHPU (2008 — 2008)
Forskarutbildning, Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin
Doktor i medicinsk vetenskap (Längd: 4 år)
Kognitiv terapi , Sahlgrenska universitetssjukhuset (2010 — 2010)
Intern vidareutbildning i kognitiv terapi
K-SADS-PL (Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children-Present and Lifetime version)
Vidareutbildning i utredningsmetodik , Statens institutionsstyrelse (2008 — 2008)
Kvalificerad utredning med WAIS-III standardversion och med neuropsykologisk version – WAIS-III NI
Vidareutbildning i utredningsmetodik , IHPU (2008 — 2008)
MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory – 2)
Vidareutbildning i utredningsmetodik , IHPU (2008 — 2008)
Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, Göteborgs universitet psykologiska institutionen, 15 högskolepoäng
Vidareutbildning neuropsykologi , Göteborgs universitet (2008 — 2008)
Psykologprogrammet
Göteborgs universitet (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
  • Neuropsykologisk utredning
 • ADHD/DAMP
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Handledning
 • Neuropsykologi
 • Utvecklingsbedömningar
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Neuropsykologisk utredning
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar