Ole Hultmanns Psykologmottning är en enskild firma som etablerades 1996. Mottagningen ligger ostörd och nära offentliga kommunikationsmedel. Verksamhetens huvudinrikning är kris- och traumabehandling i en korttidskontext. Behandlingsmetoder som EMDR, Hypnos, lösningsfokuserade samtal och behandling med kognitiva tekniker används bl.a. Även psykoterapi- och chefshandledning. Utbildning inom kris och traumaområdet.

KontaktOle Hultmann
AdressFolke Bernadottesgata 2
411 28 Göteborg
Telefon0733664205
Mobil073-3664205
E-post ole.hultmann@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Folke Bernadottesgata 2
411 28 Göteborg
Telefon: 46733664205
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
  • Danish
  • English
  • Swedish
Utbildningar
Handledare i psykoterapi
Utbildat på SFKH (Längd: 2 år)
EMDR level I och II
Certifierad behandlare (Längd: < 0.5 år)
Hypnos
Medlem i Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos (Längd: < 0.5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Arbetslivet
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Krishantering
  • Ledarutveckling
  • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Utveckling av individen
  • Barn/Ungdom
  • ADHD/DAMP
  • Autism el. autismliknande problem
  • Avvikande beteenden
  • Flyktingproblematik
  • Habilitering/Rehabilitering
  • Handledning
  • Kris
  • Relationsstörningar
  • Stress
  • Familj/Par
  • Familjerådgivning
  • Familjeterapi
  • Kris
  • Parterapi
  • Stöd i föräldrarollen
  • Förskola/Skola
  • Förskola
  • Grundskola
  • Gymnasium
  • Handledning/Konsultation
  • Krisarbete
  • Kris/Katastrof
  • Anhörigstöd
  • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • Krisjour
  • Kristerapi
  • Traumaforskning
  • Psykoterapi
  • Familjeterapi
  • Hypnosterapi
  • Kognitiv beteendeterapi
  • Kognitiv psykoterapi
  • Kristerapi
  • Parterapi
  • Psykoanalytisk psykoterapi
  • Psykodynamisk psykoterapi
  • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
  • Brottsoffer
  • Handledning
  • Sexuella övergrepp
  • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
    • EMDR-behandling och med kognitiv inriktning
  • Fobier
  • Invandrare/Flykting
  • Neuropsykologi
  • Psykosomatik
  • Smärta
  • Stressrelaterad ohälsa
    • I
  • Tortyroffer
  • Trauman
  • Ångestsyndrom