Jag har arbetat inom
BUP,
Psykiatrisk övm,
Habilitering,
Skola,
Företagshälsovård,
Privat
Jag arbetar sedan många år med ungdomar och vuxna.

KontaktPekka Kataja
AdressHamnesplanaden 6
753 19 Uppsala
Telefon070-6343050
Mobil070-6343050
E-post pekka.kataja@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Hamnesplanaden 6
753 19 Uppsala
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Centralplan 1, 1tr
803 11 Gävle
Län/kommun: Gävleborgs län, Gävle, Sweden
Språkkunskaper
  • English
Utbildningar
Handledarutbildning - UHÄ
(Längd: 2 år)
Psykolog
leg psykolog (Längd: 5 år)
Psykoterapi
leg psykoterapeut (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Arbetslivet
    • Företagshälsovård (3 år)
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering
    • Företagshälsovård (3 år)
  • Arbetsmiljöarbete
    • Företagshälsovård (3 år)
  • Krishantering
    • (11 år)
  • Ledarutveckling
    • Företagshälsovård, privat (5 år)
  • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
    • Företagshälsovård,privat (5 år)
  • Utveckling av individen
    • Privat,BUP/VUX (11 år)
  • Utveckling av organisationen
    • Företagshälsovård,privat (5 år)
  • Barn/Ungdom
    • BUP (5 år)
  • ADHD/DAMP
    • BUP (5 år)
  • Barnpsykologiska utredningar
    • BUP (5 år)
  • Habilitering/Rehabilitering
    • Habilitering,landsting (1 år)
  • Handledning
    • Privat (11 år)
  • Kris
    • (11 år)
  • Stress
    • (5 år)
  • Familj/Par
    • BUP/VUX (5 år)
  • Familjerådgivning
    • (3 år)
  • Familjeterapi
    • (5 år)
  • Kris
    • (11 år)
  • Parterapi
    • (5 år)
  • Sex och samlevnad
    • (5 år)
  • Stöd i föräldrarollen
    • (11 år)
  • Förskola/Skola
    • Vux.psykiatri övm (11 år)
  • Handledning/Konsultation
    • (10 år)
  • Krisarbete
    • (11 år)
  • Organisationsutveckling (skola)
    • (5 år)
  • Utredningar
    • (11 år)
  • Kris/Katastrof
    • BUP/VUX (11 år)
  • Katastrofpsykologi
    • (5 år)
  • Kristerapi
    • (11 år)
  • Psykoterapi
    • Skolpsykolog (1 år)
  • Existentialistisk psykoterapi
    • (5 år)
  • Kognitiv psykoterapi
    • (5 år)
  • Kristerapi
    • (11 år)
  • Parterapi
    • (5 år)
  • Psykodynamisk psykoterapi
    • (11 år)
  • Psykoterapihandledning
    • (5 år)
  • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
    • Kriminalvård (11 år)
  • Förövare
    • Sexualförövareterapi (20år)
  • Handledning
    • Privat (11 år)
  • Kriminalvårdspykologi
    • Kriminalvården (11 år)
  • Personlighetsstörningar
    • (11 år)
  • Polispsykologi
    • (3 år)
  • Sexuella övergrepp
    • (20år)
  • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
    • Privat (11 år)
  • Handikapp
    • (11 år)
  • Invandrare/Flykting
    • (11 år)
  • Missbruk
    • (11 år)
  • Neuropsykologi
  • Personlighetsstörningar
    • (11 år)
  • Psykiska störningar
    • (11 år)
  • Psykosomatik
    • (11 år)
  • Rehabilitering
    • (5 år)
  • Sexologisk psykologi
    • (11 år)
  • Stressrelaterad ohälsa
    • (5 år)
  • Åldrande
    • (10 år)
  • Ångestsyndrom
    • (11 år)