Jag är född 1943. Gift sedan 1968. Vi har tre vuxna söner.Under ungdomen var jag sjöman i 13 år. Utbildad sjökapten. Sedan omskolning. Utbildad leg psykolog, leg psykoterapeut, handledarutbildning i psykoterapi. Jag har arbetetat som psykolog/ psykoterapeut inom vuxenpsykiatrin, öppenvård i 17 år. Därefter privatpraktiserande senaste ca 14 åren.Arbetar med samtalsterapi av olika slag, längd och målsättning.Handledning, krissamtal. Undervisning. Primärvårdspsykolog på Hälsocentral samt konsult för företagshälsovården.

KontaktSven Andersson
AdressVitavallsvägen 48
393 63 Kalmar
Telefon0480-474162
Mobil070-3417148
E-post erikandersson@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
c/o Previa, Malmbrogatan 8
392 35 Kalmar
Telefon: 070-3417148
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
Handledareutbildning i psykoterapi
(Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Förövare
 • Handledning
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Ångestsyndrom