Jag har tidigare arbetat, 26 år, inom hos SKF Sverige som arbetsledare, projektledare, kvalitetschef och personalchef. Jag har, mellan åren 1991 till 2010, varit anställd som lärare vid Psykologiska institutionen Göteborgs universitet. Jag undervisade på psykolog-, personalvetarprogrammet och fristående kurs. Jag är gästföreläsare på Sport Coachingprogrammet och elittränarutbildningen ProLevel för fotbollstränare. Jag anser att jag har en bred och mångsidig kompetens inom arbets- och organisationspsykologi samt idrottspsykologi. Mina teoretiska utgångspunkter är Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och Organizational Behavior Management (OBM).

KontaktSven-Olof Krantz
AdressMurmästaregatan 16
415 07 Göteborg
Telefon031-261066
Mobil0709-226400
E-post info@gbgarbetspsykologi.se
Hemsida www.gbgarbetspsykologi.se och www.ugl-akademin.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Murmästaregatan 16
415 07 Göteborg
Telefon: 0709-226400
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Utbildningar
Beteendevetare
Fördjupning i arbets- och organisationspsykologi (Längd: 3 år)
Elittränare i fotboll
Idrottspsykologi (Längd: 1 år)
Forskarutbildning
Påbörjad men ännu ej slutförd (Längd: 5 år)
Ingenjör
Teknisk utbildning (Längd: 3 år)
Psykologlegitimation
(Längd: 1 år)
Psykologutbildning
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Familj/Par
 • Familjeterapi
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Idrottspsykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom

Jag har tidigare arbetat, 26 år, inom hos SKF Sverige som arbetsledare, projektledare, kvalitetschef och personalchef. Jag har, mellan åren 1991 till 2010, varit anställd som lärare vid Psykologiska institutionen Göteborgs universitet.
Jag undervisade på psykologprogrammet, personalvetarprogrammet och fristående kurs. Jag är gästföreläsare på Sport Coachingprogrammet och elittränarutbildningen ProLevel för fotbollstränare.
Jag är UGL-handledare och projektmedlem i Försvarshögskolans projektgrupp för vidareförädling av UGL-konceptet (Utveckling Grupp Ledare).
Jag har en bred och mångsidig kompetens inom arbets- och organisationspsykologi samt idrottspsykologi.
Mina teoretiska utgångspunkter är Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och Organizational Behavior Management (OBM).

KontaktSven-Olof Krantz
AdressMurmästaregatan 16
415 07 Göteborg
Telefon031-261066
Mobil0709-226400
E-post info@gbgarbetspsykologi.se
Hemsida www.gbgarbetspsykologi.se och www.ugl-akademin.se
Legitimation leg. Psykolog
Utbildningar
Beteendevetare
Fördjupning i arbets- och organisationspsykologi (Längd: 3 år)
Elittränare i fotboll
Idrottspsykologi (Längd: 1 år)
Forskarutbildning
Ej klar (Längd: 5 år)
Ingenjör
Teknisk utbildning (Längd: 3 år)
Psykologlegitimation
(Längd: 1 år)
Psykologutbildning
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Familj/Par
 • Familjeterapi
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Psykoterapi
 • Gruppterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Idrottspsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik