Välkommen att besöka sida www.tomasunger.se för en presentation av psykologmottagningen.

KontaktTomas Unger
AdressStorgatan 35
871 30 Härnösand
Telefon070-268 62 61
Mobil070-268 62 61
E-post psykologkonsult@tomasunger.se
Hemsida www.tomasunger.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Storgatan 35
871 30 Härnösand
Telefon: 070-268 62 61
Län/kommun: Västernorrlands län, Härnösand, Sweden

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Arbetslivet
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Krishantering
  • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Utveckling av individen
  • Barn/Ungdom
  • Handledning
  • Familj/Par
  • Adoption
  • Familjerådgivning
  • Parterapi
  • Stöd i föräldrarollen
  • Förskola/Skola
  • Kris/Katastrof
  • Anhörigstöd
  • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • Psykoterapi
  • Kognitiv beteendeterapi
  • Kristerapi
  • Parterapi
  • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
  • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Fobier
  • Missbruk
  • Psykiska störningar
  • Psykosomatik
  • Rehabilitering
  • Smärta
  • Stressrelaterad ohälsa
  • Tortyroffer
  • Trauman
  • Ångestsyndrom