Jag anser att det är viktigt att försöka konkretisera och skapa en grundstruktur som kan vara bärande för de förändringar som individen önskar åstadkomma. Jag arbetar utifrån ett psykodynamiskt förhållningssätt för att skapa förståelse och sedan utifrån ett kognitivt beteende terapeutiskt förhållningssätt för åstadkomma förändringar utifrån förståelsen. Jag är 56 år. Det betyder att jag har en hel del livserfarenheter. Jag har också samtal via Skype och upplever att det fungerar rätt bra.

KontaktYakup Toper
AdressSödra Vägen 12, 6 tr.
412 54 Göteborg
Telefon031-18 83 99
Mobil070-783 99 11
E-post yakup.toper@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Södra Vägen 12, 6 tr
412 54 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Turkish
Utbildningar
Konsultationsutbildning
(Längd: 2 år)
Psykologutbildning vid Göteborgs universitet
(Längd: 6 år)
Vidareutbildning i arbets- och organisationspsykologi vid Göteborgs universitet
(Längd: 3 år)
Vidareutbildning i klinisk sexologi vid Göteborgs universitet
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • utbildning
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Arbetsförmågebedömning/ Utredning av arbetsförmåga
 • Krishantering
  • Debriefing
 • Ledarutveckling
  • Executive Coaching
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Teambuilding/ Grupputveckling/ Utbildning/ Coaching av ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
  • Individuell coaching
 • Utveckling av organisationen
  • Kartläggning/ Utredning/ Utbildning
 • Barn/Ungdom
  • identitetsproblematik, sexuell identitetsförvirring, svårigheter i relationer, panikångest,
 • Adoption
  • identitetsproblematik,
 • Flyktingproblematik
  • förförståelse för flykting/invandrarproblematik p g a den egna kulturella bakgrunden, tidigare erfarenheter med flyktingar/invandrare, vägledning/rådgivning, stöd i föräldrarollen,
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
  • individuell/grupp
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
  • stresshantering, utbildning,
 • Ätstörningar
  • erfarenheter av ungdomar,
 • Övergrepp
  • sexuella övergrepp,
 • Familj/Par
  • kommunikationsproblematik,
 • Familjerådgivning
  • rådgivning/vägledning, stöd i föräldrarollen, utveckling av kommunikation,
 • Kris
 • Parterapi
  • svårigheter i relationen, sexuella svårigheter,
 • Sex och samlevnad
  • rådgivning, utredning, behandling, utbildning, sexuella svårigheter
 • Stöd i föräldrarollen
  • konsultation, utbildning,
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Kris/Katastrof
  • krisbearbetning,
 • Anhörigstöd
  • vid kriser/katasrofer
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
  • för företag/skolor
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • handledning/konsultation
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Idrottspsykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
  • rådgivning/utredning/behandling
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Ångestsyndrom
  • panikångest,