Legitimerad psykolog sedan december 2006 med bred och varierad yrkeserfarenhet från arbete med barn, ungdomar och vuxna. Min arbetslivserfarenhet består bland annat av psykologiska utredningar av barn/ungdomar/vuxna för fastställande av diagnos och funktionsnivå, olika former av behandlingar utifrån psykisk ohälsa och krisreaktioner, stödjande och vägledande samtal, bedömning av underlag och ansökningar till särskolan, handledning av personal, konsultativa insatser samt arbete med svårmotiverade och marginaliserade familjer. Jag har även erfarenhet av samarbete med Socialtjänst, olika skolor, arbetsgivare, Försäkringskassan och Landstinget. 

Erbjuder behandling för olika svårigheter vi möter genom livet som vi ibland kan behöva stöd av professionell expertis för att ta oss igenom. Arbetar även med psykologiska utredningar för fastställande av diagnos och funktionsnivå, konsultation samt handledning.

KontaktBetti Lukic
AdressVästmannagatan 14A
724 60 Västerås
Mobil0709-600 714
E-post psykolog@dozi.se
Hemsida www.dozi.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Telefon: 0709600714
E-post: psykolog@dozi.se
Län/kommun: Västmanlands län, Västerås, Sweden
Språkkunskaper
 • Croatian
 • English
 • Serbian
Utbildningar
Klinisk neuropsykologi: teori och metodik 15 hp, specialistkurs
Stockholms Universitet (Längd: 1 år)
Arbetspsykologisk utredning 15 hp, specialistkurs
Arbetsförmedlingen (Längd: 0.5 år)
Psykologprogrammet, komplettering 15.5
Uppsala universitet (Längd: 1 år)
Master of Arts in Psychology
Golden Gate University, San Francisco, USA (Längd: 2 år)
Bachelor of Arts in Psychology
Hawaii Pacific University, Hawaii, USA (Längd: 4 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD/DAMP
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Särskilt stöd
 • Särskola
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Parterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom
Legitimation leg. Psykolog