Psykologiscenen                       

– på Bokmässan i Göteborg 22-25/9 2016

Välkommen att lämna förslag till 20-minuters scenprogram!

Vi erbjuder nu utställare/förlag att lämna förslag på programpunkter inom området psykologi som ni vill arrangera på Psykologiscenen. Det kan t.ex. handla om en ny bok, ny forskning och/eller psykisk hälsa. Förslaget kan även innehålla att t.ex. en skönlitterär författare blir intervjuad av en psykolog om sina romanfigurer (*se mer info nedan).

Senast den 11 april vill vi ha ert förslag.

Psykologiscenen arrangeras av Psykologiguiden i samarbete med bokförlaget Natur & Kultur, SvD Idagsidan och tidningen Modern Psykologi. Psykologiscenen ligger i C-hallen.

Information och villkor

Ni är välkomna att lämna in förslag till programpunkter inom ämnet psykologi till Psykologiscenen. Eftersom programtiden är begränsad rekommenderar vi max 3 personer på scenen (varav en moderator).

Varje programpunkt ska vara max 20 minuter.

Plats för eventuell boksignering finns i anslutning till scenen efter programpunkten. Det finns tekniker och teknisk utrustning med bl. a. högtalaranläggning och möjlighet att visa bilder/Powerpoint.

Som arrangör av en programpunkt ansvarar ni för alla kontakter med de medverkande. Ni står även för eventuella arvoden, hotell- och reskostnader för de medverkande, medverkandes entré till Bokmässan, etc.

*Om förslaget gäller en skönlitterär författare som ni t.ex. vill ska bli intervjuad av eller samtala med en psykolog om sina litterära karaktärer, ordnar vi med psykologens medverkan och står för dennes eventuella res- och boendekostnader.

Arrangörsavgift

Avgiften för att arrangera en 20-minuters programpunkt på Psykologiscenen är 2 500 kr, exkl. moms.

Marknadsföring

Vid arrangemang av en programpunkt ingår marknadsföring genom bl a den tryckta Mässtidningen, som distribueras till bibliotek, caféer, kulturhus m.m. och finns i infodiskar, receptioner och entréer under mässdagarna samt följer med som bilaga i Göteborgs-Posten lördag 10 september. Programpunkten kommer även att synas under Psykologiscenens program på Bokmässans hemsida www.bokmassan.se, på www.psykologiguiden.se och i olika trycksaker.

Psykologiscenens bokbutik

I anslutning till scenen finns en välbesökt bokbutik där de böcker som presenteras på scenen kan säljas. Vi informerar om villkoren för försäljning av böcker i Psykologiscenens bokbutik när programpunkten antagits för scenen.

Urval

Vi går igenom alla inkomna förslag. Då antalet programpunkter på scenen är begränsat förbehåller vi oss rätten att göra ett urval bland de inkomna förslagen.  Vi återkommer senast i slutet av maj med besked om programpunkten antagits. Om vi går vidare med förslaget kommer ni att få mer praktisk information kring ert deltagande.

Hålltider

Den 11 april är sista dag att lämna förslag till programpunker på Psykologiscenen.

Förslag skickas till Susanne Bertman på mejl: susanne.bertman@psykologforbundet.se

Skriv i förslaget vilka som kommer att delta i programpunkten och vilken/vilka tider/dagar ni önskar ha den på.

Senast den 15 maj lämnas besked om ditt förslag har antagits.

Frågor

Kontakta oss gärna om ni undrar över något!

Emily Storm (projektledare för Psykologiscenen), tfn: 0709-676 406, emily.storm@psykologforbundet.se

Susanne Bertman (programansvarig), tfn: 0709-676 413, susanne.bertman@psykologforbundet.se


Bilder från Psykologiscenen på Bokmässan 2015