Vänta barn - Pappa

Under graviditeten ligger fokus till största delen på kvinnan. Det är ju i hennes kropp barnet växer och förändringen blir därmed så påtaglig. Hon får alla frågorna från omgivningen om hur hon mår och hur hon känner inför att bli mamma. Hennes mage beundras och kommenteras.

Mannen kan ibland känna att han kommer i skymundan. Men att vänta barn, vara med om en förlossning och bli förälder är förstås lika omvälvande och stort för mannen. Det kan till och med visa sig fysiskt: inte så få män får graviditetsbesvär som illamående, trötthet och värk.

Hur man tänker och reagerar inför att bli förälder har mer med ens personlighet att göra än med könet. Därför kanske det är den blivande pappan som tänker mest på förändringarna och som oroar sig mer än den blivande mamman.

Antingen man oroar sig eller inte är det viktigt att känna sig delaktig. Ett bra råd är därför att följa med på barnmorskebesöken. En del män upplever att barnmorskan mer eller mindre utesluter mannen. Då kan man visa att man inte accepterar det genom att tala om det eller genom att vara aktiv, till exempel ställa frågor och visa intresse.

Att gå på föräldrakurs tillsammans är ofta mycket givande, liksom att gå med i en pappagrupp om en sådan finns vid mvc/barnmorskemottagningen. Finns ingen grupp kan du kanske själv ta initiativ till att en grupp bildas. Tala med barnmorskan.

Det är naturligtvis viktigt att tala med varandra, han och hon, om den stora förändringen. Men det är också viktigt och givande att tala med andra män om frågor som berör just mannen. Till exempel om hur man ska kunna stödja kvinnan under förlossningen, om och hur länge man ska ta föräldraledigt (även om arbetsgivaren är negativ) eller om oron inför försörjaransvaret.