Psykologiguiden
Mindre textNormal textStörre textSkriv ut denna sidaLägg till bokmärkeSkicka denna sida till en vän
 

Aktuellt


2016-04-26

Hetsätning minskar med psykologisk behandling

Dagens Medicin: Psykologisk behandling tycks fungera bäst mot hetsätning. Det visar en SBU-rapport som släpps i dag. Läs mer...

2016-03-02

Forskare pratar psykologi

Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet presenterar i samarbete med ABF Stockholm en serie forskningsföreläsningar. Framstående psykologiforskare berättar om de senaste rönen inom sina fält. 

Läs mer...

2016-01-19

Studie om perfektionism söker deltagare

En ny behandlingsstudie - Devin - söker deltagare. Devin är en psykologisk behandling som med kognitiv beteendeterapi (KBT) hoppas kunna hjälpa dig som upplever att du lider av perfektionism. Studien görs i ett samarbete mellan Linköpings och Stockholms univeristet. Läs mer...

2015-12-10

Internetbaserad psykologisk behandling kan frigöra vårdresurser

Internetbaserad psykologisk behandling uppvisar stora effekter och kan frigöra terapeutresurser så att fler patienter kan få hjälp av primärvården. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Läs mer...

2015-12-07

Forskarnas tips för att rädda förhållandet

Enligt SCB separerar 30 procent av alla svenska småbarnsföräldrar. Forskare vid Göteborgs universitet har kartlagt de viktigaste faktorerna bakom skilsmässorna – och ger fem tips som kan rädda förhållandet.

Läs mer...

2015-12-01

Julkalender med 24 psykologiska träningstips

Habitud ger idag, på sin hemsida, ut en julkalender med 24 psykologiska träningstips för närmare relationer, mer balans i julhetsen och ökad närvaro i julstunderna.

Läs mer...

2015-11-16

Så föds en terrorist

Modern Psykologi: Därför ansluter sig unga till Islamiska staten, IS.
Läs mer...

2015-11-15

Varför reagerar vi mer på en attack i Frankrike än en i Libanon?

YLE: Västvärlden sörjer stort och öppet de som dog i Paris, men få terroroffer i andra delar av världen får samma uppmärksamhet av oss. Bryr vi oss inte lika mycket? Psykologen Ann-Charlotte Kjerulf om varför vi beter oss som vi gör.
Läs mer...

2015-11-07

Ensidig satsning på KBT skadar svensk psykvård

SvD debatt: "Rehabiliteringsgarantins kraftiga ekonomiska styrning mot enbart kognitiv beteendeterapi (KBT) har på kort sikt gjort svensk psykvård smalare, mindre kompetent och mindre träffsäker. Sverige har under samma tid fått en andel av psykisk ohälsa som är en av västvärldens största", skriver tre psykoterapeuter på SvD Debatt.

Läs mer...

2015-10-22

Helsingborgs Dagblad - Barnen behöver få svar

Nyheter, som den idag i Trollhättan, om att barn skadas och dör är mycket skrämmande för andra barn. Men det är viktigt att prata om det och svara på barnens frågor, anser psykologen Åsa Landberg.

Läs mer...

2015-10-20

Vetandets värld - Ny serie om fördomar

I ett antal program framöver ska Vetandets värld titta närmare på fenomenet med "Vi och dom". I programmen får du följa med på en resa genom historien, in i hjärnan och ut i dagens verklighet för att förstå pågående samhällsfenomen som flyktingkris, groende nationalism och främlingsfientlighet.

Läs mer...

2015-10-14

Studie om kroppsacceptans söker deltagare

Karolinska Institutet söker deltagare till en forskningsstudie om kroppsacceptans - sBody Project. Studien syftar till att hjälpa ungdomar att bli medvetna om sina tankar, känslor och beteenden i förhållande till den egna kroppen. Målet är bidra till att acceptera sin kropp som den är och minska de riskfaktorer som leder till olika ätstörningar.

Läs mer...

2015-10-10

SvD Debatt - Psykiatriska vården måste fungera bättre

Männi­skor med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar bollas runt. Systemet fungerar så dåligt att gapet i medellivslängd mellan dem som ska hjälpas och befolkningen i övrigt successivt har ökat till 20 år, skriver Lennart Lundin, Schizofreniförbundet, på SvD Debatt.

Läs mer...

2015-10-05

SR Ekot - Psykiskt obehag stort problem i arbetslivet

350 000 personer i svenskt arbetsliv känner ett psykiskt obehag att gå till jobbet flera gånger i veckan. Det visar den senaste jobbhälsobarometern från branschorganisationen Sveriges Företagshälsor.

Läs mer...

2015-10-02

Hjärntrötta kan få hjälp av internetkurs

Forskare vid Sahlgrenska akademin arbetar med att utveckla behandlingsmetoder för hjärntrötthet vid neurologiska sjukdomar som skallskador och stroke. En metod som kan lindra hjärntröttheten är mindfulness och programmet MindfulnessBaserad StressReduktion, MBSR.

Läs mer...

2015-09-28

SvD - Succé för Psykologiscenen på Bokmässan

Bokmässans nya Psykologiscenen har kommit att bli en av 2015 års publikmagneter.

Läs mer...

2015-09-09

Svt Nyheter - Barnpsykolog om flyktingkrisen

På Svt Nyheters chatt svarar barnpsykologen Martin Forster på läsarfrågor om hur man kan prata med barn om flyktingkrisen och andra obehagliga nyheter.

Läs mer...

2015-08-17

Ny studie om spindelfobi

Känner du en så stark rädsla att ditt liv påverkas negativt? Nu kan du få gratis hjälp inom ramen för ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet. VIMSE (VIrtual reality Method for Spider phobia Exposure therapy) är en ny metod för att behandla spindelfobi med hjälp av virtuella verkligheter.

Läs mer...

2015-05-20

Allt fler unga använder ADHD-läkemedel

Användandet av ADHD-läkemedel fortsätter att öka. Vanligast är det bland pojkar i åldern 10-17 år, där cirka 5 procent medicinerar. I en ny rapport från Socialstyrelsen redovisas för första gången hur användandet ser ut i de enskilda kommunerna. Resultatet visar på stora skillnader.

Läs mer...

2015-05-19

Familjerådgivningen i kommunerna ökar

Den kommunala familjerådgivningen ökar och antalet pågående ärenden har ökat med 28 procent sedan år 2004. Skillnaderna är dock stora mellan olika regioner, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Enligt lag är kommunerna skyldiga att tillhandahålla familjerådgivning.

Läs mer...

2015-05-11

Ny avhandling om olika riskfaktorer för spelproblem

Unga löper större risk att få spelproblem än vuxna, visar en ny avhandling av psykologen Frida Fröberg. Även riskfaktorer för spelproblem har identifierats, och de varierar mellan könen hos unga människor.

Läs mer...

2015-04-22

Studie söker deltagare - Hälsa och tänkande

Karolinska institutet genomför nu en studie om hur vår psykiska hälsa påverkas av våra tankemönster, t.ex. oro och ältande. Genom att delta i studien kan du bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och till effektivare behandlingar.

Läs mer...

2015-04-14

Studie om pensionering och välbefinnande

I dagarna blir 15 000 slumpmässigt utvalda svenskar mellan 60 och 66 år inbjudna att delta i den hittills största svenska studien om hur vi hanterar övergången från arbete till pensionering. Studien genomförs av forskare vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Läs mer... 

2015-03-30

BO: Skärp lagstiftningen när barn kränks i skolan

I en ny rapport "Välkommen till verkligheten 2015" presenterar Barnombudsmannen förslag som kan förbättra situationen för barn och unga som utsätts för kränkningar och trakasserier i skolan.

Läs mer...

2015-03-26

Utökad skolsatsning på unga HBTQ-personers psykiska hälsa

Regeringen fattade i dag beslut om 1,1 miljoner kronor extra till den pågående utbildningssatsningen för att skapa en öppen och inkluderande skola som kan verka hälsofrämjande för unga hbtq-personer.

Läs mer...

2015-03-23

Attityderna till psykisk ohälsa har förbättrats

Att fler vågat prata om psykisk ohälsa har lett till ökad öppenhet och att avståndstagandet mot personer med psykisk ohälsa har minskat i Sverige. Det framgår av en ny studie från riksförbundet Hjärnkoll.

Läs mer...

2015-03-20

Patienter med ångest kan slippa fruktlös terapi

Att förutsäga om en patient som lider av social fobi kommer att bli hjälp av behandling, kan bli verklighet. Det visar forskare från bland annat Linköpings universitet.

Läs mer...

2015-03-06

DN - Många får inte rätt terapi

Många patienter med psykiatriska tillstånd får inte rätt behandling enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Detta kan ses som en form av biverkning, menar psykologen Sigrid Salomonsson.

Läs mer...

2015-03-03

DN - Föräldrastöd ger god effekt

Föräldrar till barn som har stora beteendeproblem blir hjälpta av att delta i föräldrastödskurser, visar en ny utvärdering gjord på uppdrag av Socialstyrelsen.

Läs mer...

2015-03-03

Öppna föreläsningar om psykologi på KI

Fredagen den 20 mars ger psykologer öppna föreläsningar inom området psykologi och psykoterapi på Karolinska institutet i Solna. Öppet för allmänheten och gratis inträde.

Läs mer... 

2015-02-23

De hjälpande relationernas konst – Ny metasyntes

En ny metasyntes om brukarnas perspektiv av hjälpande professionella visar vad personer med allvarliga psykiska problem uppger har varit till hjälp för dem.

Läs mer...

2015-02-13

Studie om stöd till tonårsföräldrar söker deltagare

Forskare från Karolinska Institutet söker föräldrar som är intresserade av att delta i en Internetbaserad studie om föräldrautbildning för att minska bråk och konflikt med sina tonåringar. 

Läs mer...

2015-02-10

Mer än var fjärde tar inte sin medicin vid schizofreni

En avhandling vid Sahlgrenska akademin visar att 27 procent av de undersökta schizofrenipatienterna inte tog sina psykosläkemedel som ordinerat. Hälften av patienterna upplevde sig också stigmatiserade och diskriminerade av psykiatrisk sjukvårdspersonal.

Läs mer...

2015-02-05

Forskare utvecklar ungdomsvården

Forskare i socialt arbete vid Örebro universitet har undersökt hur dagens behandling fungerar för ungdomar placerade intagna på SiS särskilda ungdomshem och hur behandlingen kan utvecklas ur ett dygnet-runt-perspektiv.

Läs mer...

2015-01-28

Studie om kognitiva inlärnings- och träningsmetoder söker deltagare

Karolinska institutet söker deltagare till en studie, KITE, som erbjuder kostnadsfri kognitiv träning för barn mellan 9-17 år som har ADHD/ADD. KITE är en vetenskaplig studie från Karolinska institutet om neurofeedback och arbetsminnesträning.

Läs mer...

2015-01-23

Forskningsstudie söker deltagare!

Under våren har du som är nedstämd eller deprimerad möjlighet att vara med i forskningsstudien DAY, där psykologisk behandling som delvis ges via internet utvärderas.

Läs mer...

2015-01-14

Studie om negativa effekter av psykoterapi

Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet genomför nu en enkätundersökning som syftar till att se om det finns negativa effekter av psykologisk behandling. Den som genomgått psykologisk behandling de senaste två åren kan delta i undersökningen.

Läs mer...

2014-12-18

Personer med psykisk sjukdom dör oftare i förtid

Socialstyrelsen har jämfört dödligheten i vanliga folksjukdomar, som exempelvis akut hjärtinfarkt. Resultatet visar att personer med psykisk sjukdom oftare dör i förtid.

Läs mer...

2014-11-25

SvD – Ministern lovar storsatsning på psykiatrin

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) vill ha en ny strategi mot den ökande psykiska ohälsan. Han vill satsa mer på tidiga insatser, och öppnar för fler vårdplatser i den slutna psykiatrin.

Läs mer...

2014-11-13

SvD – Helhetssyn räddar liv i psykvården

Stora brister inom sjukvården gör att psykiskt sjuka riskerar att dö 15-20 år för tidigt i kroppsliga sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt eller cancer. Men på Huddinge psykosmottagning har man i över tio år satsat extra mycket på patienternas fysiska hälsa.

Läs mer...

2014-11-10

Unga mår sämst - gamla bättre

För trettio år sedan var det äldre personer som kände sig mest ängsliga och oroliga och ungdomar såg ljust på framtiden, idag är situationen den omvända, det visar siffror från statistiska centralbyrån.

Läs mer...

2014-11-07

Regeringen vill minska fördomar om psykisk ohälsa

Regeringen har beslutat att Myndigheten för delaktighet i samverkan med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa ska bedriva ett riksomfattande program för att förändra individers och samhällets attityder till personer med psykisk ohälsa.

Läs mer...

2014-10-29

Psykologer öppnar psykologiskt gym

På den nystartade sajten Habitud.se får du utmana
dina vanor genom att till exempel tänka på ett lyckligt minne, skriva en framtidsvision eller att ge fem komplimanger till en vän. Allt detta har i studier visat sig påverka vårt välmående. Varje dag släpps en ny utmaning.
Läs mer...

2014-10-01

Neurotisk personlighet ökar risken för alzheimers

Pressmeddelande från Göteborgs universitet: Kvinnor som är oroliga, stresskänsliga och/eller lynniga i medelåldern löper högre risk att senare i livet utveckla Alzheimers sjukdom. Det visar en ny studie vid Sahlgrenska akademin. Läs mer...

2014-09-11

Medkänslans kollaps

Pressmeddelande från Linköpings universitet: Ju fler som vädjar till vår medkänsla, desto mer kallsinniga blir vi. Viljan att ge är starkast till en enskild individ. Nu kartläggs de fysiologiska mekanismerna bakom det här beteendet.

2014-08-29

Regeringen beviljar medel till Karolinska institutet för behandling av psykisk ohälsa

Regeringen har beslutat att tilldela Karolinska institutet 5 miljoner kronor för ett projekt om behandling av psykisk ohälsa inom primärvården. Projektet syftar till att genom primärvården göra evidensbaserad psykologisk behandling tillgänglig för personer med mild till måttlig psykisk ohälsa,

2014-06-24

Depressionsbehandling via nätet lika bra som traditionell behandling

Internetbehandling mot lindriga och måttliga depressioner är lika effektivt som sedvanlig depressionsbehandling. Det visar en studie vid Göteborgs universitet.

Läs mer...

2014-06-10

DN debatt - Ta ansvar för psykiskt sjuka

Det finns strikta regler för vilka fysiska diagnoser man inte får behandla om man inte har rätt kompetens, men psykiskt sjuka, exempelvis personer med självmordsrisk, skyddas inte från kvacksalvare, skriver 20 psykologer, politiker och organisationsföreträdare på DN debatt.

Läs mer

2014-06-02

DN - Psykiatrisk hjälp till barn kan dröja flera år

Stockholm är ett av de landsting som inte klarar det nationella målet att ge barn psykiatrisk vård inom 30 dagar.

– Vår studie visar att barnen får vänta i tre år i snitt på utredning, säger Martin Forster, doktor i psykologi vid KI.
Läs mer...

2014-05-26

DN - Bara en av tio kan få psykiatrisk vård idag

Efter DN:s larm om att var ­tionde tonåring i Stockholm går på BUP är samtliga partier eniga om att det behövs fler psyko­loger i primärvården. I dag har bara var tionde ­patient på vårdcentralerna ­möjlighet att få psykoterapi.

Läs mer...

2014-05-09

Anpassa skolan efter barnen – inte tvärt om

- Skolan ska sträva efter att vara inkluderande och anpassad till alla, men man måste sätta barnperspektivet före ideologisk fanatism, skriver psykologen Malin Holm, och medlem i föräldranätverket Barn i behov, i en debattartikel i Aftonbladet.

Läs mer...

2014-05-08

Depression efter förlossning kan minskas drastiskt

Ny rapport från SBU: Antalet kvinnor som får depression efter förlossning, så kallad postpartumdepression, kan minska drastiskt med hjälp av psykosocial eller psykologisk terapi. Mest effektivt är det med terapi antingen i slutet av graviditeten eller kort efter förlossningen.

Läs hela rapporten...

2014-04-28

SR - Psykisk utmattning vanligt bland lärare

En sammanställning av siffror från Försäkringskassan visar att lärare i grundskolan och på gymnasiet sjukskrivs betydligt oftare med en psykisk diagnos jämfört med övriga arbetsmarknaden.

Läs mer...

2014-04-23

DN - Ätstörningar ett växande problem

Nästan var femte tjej uppger i en ny landsomfattande undersökning av Rädda Barnen att de haft ätstörningar senaste året. Var fjärde uppger också att de fått kränkande meddelanden på nätet.

Läs mer...

2014-03-25

Sven Å Christainson ger sin syn på Quickutredningen

En av de psykologer som kritiserats hårdast i debatten efter Sture Bergwalls frikännanden är minnesexperten och psykologiprofessorn Sven Å Christianson. I psykologtidningen ger han nu för första gången sin syn på debatten och sin egen roll i Quickutredningen.

2014-03-19

DN - Appen som ska minska ångesten

Den som har social fobi och panikångest kan nu träna sig att hantera svåra situationer med hjälp av en ny app.
–  Mobilen har man med sig i vardag­en. Det gör att man kan jobba aktivt med behandlingen, säger psykologiprofessor Per Carlbring på Insidan i DN idag.

Läs mer...

2014-03-10

Ukraina: 10 000 har fått terapihjälp

Svt Nyheter: 500 psykologer jobbar med att hjälpa alla de som blivit traumatiserade av våldet i Kiev. SVT:s Anna-Maja Persson har träffat några av dem i Ukrainas huvudstad.

Läs mer...

2014-02-26

Utvidgad uppgiftsskyldighet för psykiatrisk vård

Pressmeddelande från Socialstyrelsen. Fler än tre av fyra besök i den psykiatriska öppenvården sker hos andra än läkare. Många behandlingar rapporteras därför inte till patientregistret. För en bättre uppföljning av vården föreslår Socialstyrelsen att insatser av andra yrkesgrupper ska rapporteras.

Läs mer...

2014-02-19

Tufft på jobbet ökar risken för depression

Dagens Medicin: Dålig arbetsmiljö ökar risken för symtom på både depression och utmattningssyndrom, konstaterar SBU som har granskat forskningsläget och funnit rejält stöd
för att det finns samband mellan en rad faktorer i arbetsmiljön och de aktuella formerna av psykisk ohälsa.

Läs mer...

2014-02-13

Studie om våld i nära relationer söker deltagare

IVIN-projektet är en studie som vänder sig till personer som har svårigheter att hantera ilska, aggressioner eller utagerande beteenden i nära relationer. 

Läs mer...

2014-02-06

Aftonbladet – Efter sju år har ingenting hänt

Självmorden bland unga: 30 procent. Så mycket skulle självmorden minska under pågående vård­kontakt. Det var målet för regeringens stora psykiatrisatsning 2007-2011. Men regeringen misslyckades. Självmorden minskade inte.

Läs mer...

2014-02-03

Aftonbladet – 154 unga döda under 2012

Varje dag dör fyra personer i självmord i Sverige.

Självmord är i dag den vanligaste dödsorsaken bland 15–24-åringar. Ändå får de inte den hjälp de behöver. Aftonbladet startar idag en granskning av självmorden bland unga.
Läs mer...

2014-01-28

SvD – Flickor har förlorat fyra år av sin barndom

Moralpanik? Nej, rättmätig ilska, menar den australiske psykologen Steve Biddulph som i sin bok ”Raising girls” kritiserar de kommersiella och sexuella budskap som unga flickor utsätts för. Enligt honom får de dem att må allt sämre psykiskt.

Läs mer...

2014-01-27

SvD – Myt att äldre minns sämre än unga

Nya rön. Äldre tänker snabbare än yngre men har mycket mer information att tröska igenom. Det hävdar forskare vid universitetet i Tübringen.

Läs mer...

2014-01-02

Avtalet med Trygg Hansa har upphört

Avtalet mellan Psykologföretagarna och Trygg Hansa om krisbehandling upphörde vid årsskiftet 2013/2014.

Läs mer...

2014-01-07

SvD – Fel kost kan ge depression

En ny stor Harvard-studie kopplar samman risken för depression med inflammationsdrivande mat som sockrade drycker, vitt mjöl och margarin.

Läs mer...

2013-12-27

Tonårsföräldrars nej spelar roll

Nyårsfirandet kan vara ett tillfälle då man som förälder frångår sina principer när det gäller alkohol. Men den förälder som bjuder sin tonåring på alkohol signalerar att det är okej att dricka alkohol fastän man inte har åldern inne. Det finns ett starkt samband mellan föräldrars attityder och beteenden kring alkohol och barnens drickande, skriver Statens folkhälsoinstitutet i ett pressmeddelande.
Läs mer...

2013-12-19

SVT Nyheter – Därför mår vi dåligt av julen

Med mindre än en vecka kvar till dopparedagen springer vi oss matta för att få fatt i den sista klappen att lägga under granen. Men när tomten har gått lämnas många utmattade och besvikna. Julen är årets värsta högtid, säger stressexperten Bengt Fredriksson.

Läs mer...

2013-12-18

Med datorn som psykoterapeut

KBT-baserad internetbehandling mot ångest och depression har visat sig fungera bra. Men en ny avhandling visar att även psykodynamisk terapi på internet är effektiv.

Läs mer...

2013-12-12

TV4 Nyheterna – Krav på reglering av terapi

Nu kommer krav på hårdade reglering av marknaden för behandling av psykiska sjukdomar och problem. Idag är marknaden i stort sett fri och konsumenternas skydd är svagt.

Läs mer...

2013-11-29

Mörka personlighetsdrag avslöjas på Facebook

Analyser av dina statusuppdateringar på Facebook kan visa om du har psykopatiska personlighetsdrag. Även narcissistiska drag går att utläsa från Facebook. Det visar en ny studie av forskare vid Sahlgrenska akademin och Lunds universitet.

Läs mer...

2013-11-28

DN - Psykiskt obehag ökar på arbetsplatserna

Färre känner sig motiverade i sitt arbete och fler har känt psykiskt obehag inför att gå till arbetet, enligt en rapport som Sveriges företagshälsor presenterar i dag.

Läs mer...

2013-11-21

DN - Allt fler äter antidepressiva medel

En färsk rapport från OECD varnar för en överkonsumtion av antidepressiva läkemedel bland personer som lider av lindrigare depressioner. Sverige, Danmark och Island hör till de länder konsumtionen är högst.

Läs mer...

2013-11-18

UNT - Håll barnen borta från dieterna

Vuxnas hunger efter nya dieter tycks omättlig och i höst sätter många tänderna i 5:2. Det är olämpligt om man har barn, säger Maja Molin på Kunskapscentrum för Ätstörningar.

Läs mer...

2013-11-05

SvD - Systemfel går ut över psykiatriska vården

Nuvarande ersättningssystem med ett detaljerat poängsystem påverkar psykiatrin negativt. Nu måste ansvariga lyssna till rösterna från psykiatrins vardag, skriver företrädare för psykiatrin i ett upprop i SvD Brännpunkt.

Läs mer...

2013-10-31

SR P1 - Psykoterapin ska utvärderas

Nu har man för första gången i Sverige börjat prova i stor skala hur man ska följa upp vilken effekt olika psykoterapier har på enskilda patienter, lokalt på olika kliniker.

Läs mer...

2013-10-24

SvD - Socialstyrelsen vill se krafttag i psykiatrin

Socialstyrelsens budskap är tydligt: Sveriges psykiatriska vård skiljer sig beroende på vart patienterna befinner sig i landet. Enligt Tord Forsner, utredare på Socialstyrelsen, krävs krafttag från landstingen.

Läs mer...

2013-10-23

SvD - Ojämlik vård för psykiskt sjuka

SvD:s granskning visar att möjligheterna för psykiskt sjuka att få vård skiljer sig kraftigt åt i olika delar av landet. Vartannat landsting har minskat vårdplatserna per invånare, trots larm om att psykisk ohälsa ökar.

Läs mer...

2013-10-17

DN - Glömska är en aktiv process

Om vi anstränger oss att glömma vissa saker når vi lättare den mer användbara informationen, enligt Mikael Johansson, professor i psykologi vid Lunds universitet.

Läs mer...

2013-10-10

10 oktober - Världsdagen för psykisk hälsa

Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst. Detta uppmärksammar FN-organent WHO (World health organization) årligen genom Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober. I Sverige uppmärksammas dagen på flera håll. Läs mer... 

2013-10-10

DN - Svenskarna mår psykiskt bättre än man trott

Svenskarna mår bättre än vad man tidigare trott. Det visar ett nytt sätt att på nationell nivå mäta psykisk hälsa, som organisationen Mind presenterar idag på Världsdagen för psykisk hälsa.

Läs mer...

2013-10-08

DN - Var sjunde pappa depressiv

Så många som 15 procent av nyblivna fäder kan ha depressiva symptom. Det framgår av en ny studie utförd på över 3.600 män i Stockholms län.

Läs mer...

2013-10-07

DN - Män ofta utsatta för våld i relationer

Män utsätts lika ofta för våld i relationer som kvinnor. Det visar resultatet av en ny studie, som ligger i linje med internationella forskningsresultat.

Läs mer...

2013-10-04

SvD - Stödet till utsatta barn brister

Sverige är långt ifrån att leva upp till Barnkonventionens krav på att erbjuda stöd till barn som utsatts för övergrepp. Barn bollas mellan olika verksamheter utan att få den behandling de har rätt till, skriver Åsa Landberg och Carl Göran Svedin på SvD Brännpunkt.

Läs mer...

2013-09-26

Ny rapport om barns upplevelser av skilsmässa

”Lyssna på mig”  - en ny rapport från BRIS återger barns berättelser och upplevelser av skilsmässor och föräldrars konflikter.

Läs mer...

2013-09-25

Barn och unga ska få hjälp snabbare

För att ge tidigt stöd åt barn och unga med psykisk ohälsa skapar landstinget i Stockholm ett nytt uppdrag "första linjens barnpsykiatri 0-17 år" med krav på erfaren barnpsykolog på husläkarmottagningar och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar.

Läs mer...

2013-09-19

SvD - Stress kan orsaka demens

Är du medelålders och känner en stark känsla av stress och hopplöshet? Då löper du dessutom två-tre gånger högre risk att drabbas av demenssjukdom senare i livet, visar en studie.

Läs mer...

2013-09-18

DN - Forskare letar nya metoder mot mobbning

De stora programmen för att minska mobbning i skolan har dömts ut av Skolverket eftersom de inte vilat på vetenskaplig grund. Nu inleder forskare på Stockholms universitet ett fem­årigt forskningsprojekt för att utveckla nya metoder.

Läs mer...

2013-09-17

Skolan i fokus på Psykologiguiden

Tio nyskrivna artiklar om skola och förskola har publicerats på Psykologiguiden. Att vara i förskolan och att gå i skolan kan vara stora utmaningar både socialt och kognitivt. Att fungera både självständigt och i grupp är lika viktigt som att ta till sig kunskap. Läs hela pressmeddelandet...

2013-09-13

SvD - Rektorer larmar om borttaget stöd

Stockholms grundskolerektorer slår nu larm när pengarna till extra skolstöd minskar rejält, samtidigt som dörren måste hållas öppen för de 400 elever från stadens resursskolor som riskerar att stå utan skola. ”Vi kommer att bryta mot skollagen”, säger en av rektorerna.

Läs mer...

2013-09-10

SvD Idagsidan - Hemmasittare

Ny serie i SvD om barn som inte vill gå till skolan. Fyra av 1000 elever i högstadiet är ”hemmasittare”, enligt Skolverket. Men mörkertalet antas vara stort. – Det är ett enormt mänskligt och ekonomiskt resursslöseri, säger nationalekonomen Ingvar Nilsson.

Läs mer...

2013-08-29

SvD - Internatskolans anda ska fostra makthavare

Inspirationen till den sadistiska kamratfostran vid bland annat Lundsberg kommer från engelska elitskolor som Eton, skriver SvD I en artikel från 2011. Syftet var där att skapa framtidens makthavare. De svagare skulle foga sig under tystnad – och de allra svagaste sållas bort.

Läs mer...

2013-08-20

Attention - Föräldrar slår larm om nedskärningarna av stödet i skolan

Flera kommuner ser nu över stödet till sina resursskolor.  I Stockholm har utbildningsförvaltningen med kort varsel beslutat att drastiskt minska det verksamhetsstöd som hittills gått till dessa skolor. Upprörda föräldrar organiserar sig och ifrågasätter kommunens agerande.

Läs mer...

2013-08-14

SvD - Mobbade blir skadade för livet

Friendsrapporten måste tas på fullaste allvar, anser Zelma Fors, doktor i psykologi med lång erfarenhet som skolpsykolog. – De som blir utsatta är skadade för livet om de inte får hjälp, säger hon.

Läs mer...

2013-08-13

Vanligt med kränkningar i skolan

Vart femte barn har blivit kränkt av en annan elev i skolan det senaste året. Sju procent av barnen har blivit kränkta av någon i skolpersonalen. Vanligast är verbal och psykisk mobbning. Det visar Friendsrapporten 2013 där 36 698 barn har svarat på frågor om mobbning i skolan.

2013-06-20

DN - Socialstyrelsen kräver bättre vård för psyksjuka

Alltför få personer erbjuds psykologisk behandling inom primärvården. Bara varannan vårdcentral uppger att de kan möta patienternas behov.

Läs mer... 

2013-06-18

SvD: KBT mot IBS - lyckad bokstavskombination?

"Gör tvärt om”. Ungefär så kan man sammanfatta den KBT-behandling mot IBS som givit positiva resultat. Fyra av tio IBS-patienter som har prövat behandlingen har blivit ordentligt förbättrade. Läs mer...

2013-06-11

Långtidsstudier av ADHD-medicinering behövs

Att ge läkemedel till barn med ADHD leder till känslor av både lättnad och tvivel hos föräldrarna. Även om medicin har effekt räcker det inte som behandling och andra typer av insatser vid ADHD är otillräckligt utvärderade.

Läs mer...

2013-06-10

Många äldre lider av social fobi

Rädsla för sociala situationer är betydligt vanligare bland äldre än man hittills trott. En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att fyra procent av alla över 65 har social fobi.

Läs mer...

2013-05-29

Deltagare sökes till depressionsstudie

Du som vill få hjälp med att förbättra ditt mående har nu möjlighet att anmäla dig till en kostnadsfri och Internetbaserad behandlingsstudie – actua! – där olika varianter av ett nytt 12-veckorsprogram mot depression och nedstämdhet prövas.

Läs mer...

2013-05-27

Fler unga söker vård på grund av psykisk ohälsa

Fler ungdomar söker vård på grund av psykisk ohälsa. Det är några av slutsatserna i en omfattande rapport om barns och ungas hälsa som Socialstyrelsen släpper idag.
Läs mer...

2013-05-24

KI - Gemensamma gener bakom ADHD, schizofreni och bipolär sjukdom

En ny studie från Karolinska Institutet visar att ADHD kan ha delvis samma genetiska orsaker som schizofreni och bipolär sjukdom.

Läs mer...

2013-05-23

Vanligt att medelålders kvinnor stressar sig sjuka

För fyra av tio kvinnor med långvarig stress leder stressen till någon form av fysiska besvär. Det visar en studie med 1500 kvinnor som genomförts vid Sahlgrenska akademin.

Läs mer...

2013-05-20

Pojkar som spelar våldsspel vänjer sig vid våldet

Att spela mycket våldsamma dataspel kan efter en tid leda till fysiologisk och känslomässig "avtrubbning". Det visar en studie från Stockholms universitet som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Psychosomatic Medicine.

Läs mer...

2013-05-16

DN - Psykiskt sjuka kan ordineras arbete

Den kraftiga ökningen av sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa kan tvinga fram en förändring av sjukförsäkringen. Regeringen beslutar därför i dag att reglerna ska ses över.

Läs mer...

2013-05-14

Var tredje 16-åring är kroniskt stressad

30 procent av dagens 16-åringar har allvarliga stressrelaterade problem. 8 procent uppvisar så svåra problem att det kan jämföras med utbrändhet bland vuxna. Det visar en ny avhandling vid Stockholms universitet.

Läs mer...

2013-05-13

Missbruk av anabola steroider ger försämrad psykisk hälsa senare i livet

Det finns ett tydligt samband mellan bruk av anabola  steroider och försämrad psykisk hälsa senare i livet. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Läs mer...

2013-04-07

DN - Fick panikångest av kraven och stressen

Mer än var tionde ungdom tycker att livet känns meningslöst. Ännu fler upplever livet som svårt och många är stressade, visar en ny undersökning från Ungdomsbarometern på uppdrag av Skandia.

Läs mer...

2013-05-04

SvD - Ondskan sitter i pannloben

Kriminologi- och psykiatriprofessorn Adrian Raine har med avancerad teknik fotograferat hjärnorna på USA:s värsta psykopater och seriemördare och bland annat upptäckt att seriemördare ofta har ett förkrymt empaticentrum i hjärnan och impulsmördare en sämre utvecklad funktion i främre pannloben.

Läs mer...

2013-04-26

Dagens medicin - Psykosocial arbetsmiljö prioriteras inte

Arbetsgivare inom hälso- och sjukvårdssektorn är dåliga på att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön. Detta trots att stress är en vanlig sjukskrivningsorsak inom vård och omsorg.

Läs mer...

2013-04-25

Nygammal diagnosbok kritiseras

I maj lanseras DSM-5, den femte versionen av diagnosmanualen DSM. Kritiker menar att den kan leda till att alltför många får diagnoser. Det är framförallt en helt ny diagnos för barn: Disruptive mood disregulation disorder (DMDD) som väckt starka reaktioner.

Läs mer...

2013-04-22

Svårare för unga att hitta sin identitet idag

Avsaknad av traditioner som styr ungas vägval ger ökad valfrihet, men gör också identitetsutvecklingen komplicerad. Det visas i en avhandling i psykologi från Göteborgs universitet.

Läs mer...

2013-04-19

Åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

Skolverket har tagit fram nya allmänna råd om arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. De allmänna råden är rekommendationer om hur lärare, rektorer och huvudmän bör arbeta för att leva upp till kraven i bestämmelserna.

Läs mer...

2013-04-17

Mindre störd sömn med stöd och rättvisa på jobbet

Personer som har medmänskligt stöd på jobbet, möjlighet till kontroll över arbetet och som känner sig rättvist behandlade har mindre sömnstörningar. Det visar en ny systematisk utvärdering från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Läs mer...

2013-04-16

Interaktivt IT-stöd för våldsutsatta

En interaktiv hemsida, MIRA, ska prövas för personer som utsätts för våld i sin parrelation och inte vet om och hur de kan gå vidare.

Läs mer...

2013-04-15

DN - Vården missar pappor med psykisk ohälsa

Barnavårdscentralerna uppmärksammar inte nyblivna pappor med ångest och lättare depressioner. Barnens utveckling riskerar att påverkas negativt, men problemet skulle kunna åtgärdas, säger psykologen Pamela Massoudi som nu doktorerar i ämnet.

Läs mer...

2013-04-06

DN debatt - Utvidga Lex Bobby till att omfatta barns självmord

Självmorden bland unga ökar i Sverige. Ytterst få länder inom EU har samma tendens. Regeringen bör nu lagstifta om obliga­toriska dödsfallsutredningar efter barns självmord, skriver barnombudsmannen Fredrik Malmberg och psykologen Åsa Landberg.

Läs mer...

2013-04-03

Ekot - Konst ska ge demenssjuka minnet tillbaka

En unik pilotstudie ska ge svar på om konstupplevelser kan ge personer med demens olika minnesfunktioner tillbaka. Studien är ett samarbete mellan Minneskliniken vid Skånes Universitetssjukhus och Malmö Konsthall.

Läs mer...

2013-03-27

Ökad psykisk ohälsa oroar ministern

I ett nyhetsbrev skriver socialförsäkringsminister Ulf Kristersson att han är oroad över den ökande psykiska ohälsan och att den antagligen är vår tids stora utmaning.

Läs mer...

2013-03-26

SvD - Familjerådgivningen på väg att haverera

Familjerådgivningen i många Stockholmskommuner är på väg att haverera. Flera av de stora rådgivarna drar sig ur efter att ersättningarna blivit sämre. För tusentals par i krisande relationer kan resultatet bli dyrare hjälp och färre samtal.

Läs mer...

2013-03-25

Svt debatt - Reva bryter ner våra patienter

- En konsekvens av Reva-projektet har blivit att polisen letar efter gömda människor med allvarlig psykisk ohälsa utanför våra mottagningar. Patientsäkerheten äventyras och människor traumatiseras ytterligare, skriver Nätverket psykologer mot Reva på Svt debatt.

Läs mer...

2013-03-24

Nätterapi användbar även vi svårare depression

Sveriges Radio Ekot - Terapi via internet och andra former av självhjälp har bra effekt även vid måttligt svåra depressioner. Det visar en sammanställning av studier från flera olika länder, bland annat Sverige som nyligen publicerades.

Läs mer...

2013-03-21

Gamla pappor får oftare autistiska barnbarn

Män som är äldre när de blir pappor har en ökad risk att få barnbarn med autismspektrumstörning, visar ett internationellt forskarteam lett från Karolinska Institutet i en ny studie.

Läs mer... 

2013-03-13

Fördomar styr krishantering

Människor reagerar på många olika sätt i en krissituation. Ändå är det fördomar om panik som styr kriskommunikation och krishantering. Det visar Misse Wester, docent i psykologi och forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. i sin forskning.

Läs mer...

2013-03-12

Psykologisk Salong nu på Psykologiguiden

Hur mycket psykologi behövs i det journalistiska arbetet? Hur fungerar hjärnan på en utmattad kvinna? Fungerar verkligen psykologiska test vid rekrytering? Det är några exempel på ämnen i Psykologisk Salong i Umeå. Nu kan alla ta del av samtalen som filmats och lagts ut på Psykologiguiden.

Läs mer...

2013-03-07

Socialstyrelsen - Alarmerande om placerade barn

Socialstyrelsen har för första gången gjort en utvärdering av de placerade barnens uppväxt. Många placerade barn och unga lever i otrygga miljöer med bl.a. högre dödlighet, och fler psykosociala problem än andra barn och unga.

Läs mer...

2013-03-05

SvD - Psykiska ohälsan kostar 70 miljarder om året

Psykisk ohälsa har ”blivit den vanligaste orsaken till att personer i arbetsför ålder i Sverige står utanför arbetsmarknaden” skriver OECD i en rapport som presenteras idag.

Läs mer...

2013-03-05

OECD - Något måste göras åt ungdomars psykiska ohälsa

OECD är kritiska till den svenska elevhälsan och rekommenderar svenska myndigheter att kraftigt öka skolhälsovården för att motverka psykisk ohälsa.

Läs mer...

2013-03-04

Agenda - Ökande antal bältningar av unga kvinnor

Nya siffror från Socialstyrelsen som Agenda tagit del av visar att de senaste åren har antalet fastspänningar av unga kvinnor i bältessäng inom psykvården ökat mycket, framför allt i åldergruppen 25–34 år.

Läs mer...

2013-02-28

SvD - Genetiska likheter mellan psykiska åkommor

För första gången har forskare hittat genetiska likheter mellan flera olika psykiska sjukdomar eller tillstånd. Generna är involverade i hur kroppen reglerar balansen av kalcium i hjärnan. Fyndet ger forskarna hopp om att kunna utveckla nya läkemedel, som påverkar denna balans.

Läs mer...

2013-02-21

Positiva effekter av motion vid depression

Fysisk träning och motion har betydande effekt på depression. Därför bör det rekommenderas till människor med mild och måttlig grad av depression. Det visar en ny metaanalys av bland andra Torbjörn Josefsson, doktorand i psykologi vid Högskolan i Halmstad.

Läs mer...

2013-02-18

Aftonbladet - Tidigare betyg skapar stress hos barn

Moderaternas utspel om betyg i årskurs 3 är kontraproduktivt. Det skriver flera psykolger och läkare i en debattartikel i Aftonbladet.

Läs mer...

2013-02-16

SvD - Psykisk ohälsa fortsätter öka

Psykisk ohälsa har blivit den överlägset vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Nästan fyra av tio sjukskrivna har den diagnosen och det är framför allt bland kvinnor mitt i livet som den psykiska ohälsan ökat kraftigt.

Läs mer...

2013-02-13

DN - Folsyra minskar risk för autism

Folsyra minskar inte bara risken för att det blivande barnet ska drabbas ryggmärgsbråck. En ny, norsk studie tyder på att det också minskar risken för autism. ”Det är en dramatisk riskminskning”, säger Pål Surén vid det norska Folkhelseinstituttet.

Läs mer...

2013-02-12

svt.se - Viktigt hur beröm ges till barn

Forskare vid Stanfords och Chicagos universitet har följt och videodokumenterat drygt 50 amerikanska barnfamiljer under fem års tid och kan nu belägga att det sätt på vilket barnet får beröm är viktigt för utvecklingen.

Läs mer...

2013-02-06

Psykiska övregrepp i barndomen ökar risk för alkoholberoende

Psykiska övergrepp i barndomen kan påverka signalsubstans i hjärnan och öka risken för alkoholberoende. Forskare har funnit en länk mellan uppväxtmiljö och hjärnans serotoninsystem.

Läs mer...

2013-02-04

Arbete med ungas psykiska hälsa belönas

Den nyligen bortgångne grundaren av Fryshuset, Anders Carlberg, belönas postumt med Psynkpriset för sina insatser kring barns och ungdomars psykiska hälsa. Bland övriga pristagare finns Kungsbacka kommun, samt stiftelsen Berättarministeriet som leds av samhällsdebattören Dilsa Demirbag-Sten.

Läs mer...

2013-01-29

Internetbehandling för våldsdrabbade

Psykologisk behandling via internet ska nu prövas på människor som varit utsatta för våld i en nära relation och som till följd av detta mår psykiskt dåligt. Studien, som leds av psykologiprofessor Gerard Andersson vid Linköpings universitet, söker deltagare.

Läs mer...

2013-01-29

SR P1 - Vad vet vi om ADHD hos barn?

Veckans Kropp & Själ i P1 tar upp orsaker till ADHD hos barn men också om vad forskningen säger om långsiktiga effekter av medicinering. Och finns det några andra behandlingsformer som har effekt?

Läs mer...

2013-01-28

SvD - Stockholm får psykräddare

Stockholm blir först ut i ett pilotprojekt som ska lära ut första hjälpen vid akuta psykiska problem. 2000 personer utbildads på regeringens uppdrag under 2013. Målet är att psykisk livräddning ska bli allmänkunskap.

Läs mer...

2013-01-25

Asperger inget hinder för att köra tåg

Transportstyrelsen hade inget för sin överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen. Rätten prövar inte fallet vilket innebär att Kammarrättens dom gäller: Lokförarens Aspergerdiagnos är inget hinder. Han kan börja köra tåg igen.

Läs mer...

2013-01-24

Ordning och oro bäddar för bra betyg

Plikttrogna, ångestfyllda och ordningssamma elever får högre betyg än de som drivs av lust och nyfikenhet. Detta visar Pia Rosander, psykologilärare vid Högskolan Kristianstad, i sin färska doktorsavhandling.

Läs mer...

2013-01-21

SvD - Psykisk ohälsa ökar i skolan

Nio av tio skolkuratorer uppger i en ny undersökning att resurserna för deras arbete stadigt minskar. Samtidigt upplever en klar majoritet att den psykiska ohälsan bland eleverna ökar. En orsak är konflikter i sociala medier.

Läs mer...

2013-01-15

Teknologer mindre empatiska än vårdstuderande

Är ingenjörsstudenter mindre empatiska än studerande till vårdyrken? Resultaten från en studie gjord vid Linköpings universitet tyder på att det. Forskarna mätte empatin med väl etablerade frågeformulär som bl a visar graden av fantasi, förmåga att ta andras perspektiv, om man bryr sig om andra, men också egen oro och ångest.

Läs mer... 

2013-01-14

Innersta rummet - nytt radioprogram

Under tre torsdagar i januari sänds Innersta rummet i radioprogrammet Karlavagnen. I Innersta Rummet har lyssnarna möjlighet att ringa till programmet och prata med en psykoterapeut.
Läs mer...

2013-01-12

SvD - Pillerberget en klassfråga

Föräldrarnas utbildningsnivå avgör om barn får adhd-läkemedel, antidepressiv medicin och sömnmedel, visar SvD:s kartläggning. I de fem kommuner i Stockholms län med lägst utbildningsnivå medicineras i snitt en dubbelt så hög andel barn som i kommunerna med flest högutbildade.

Läs mer...

2013-01-09

Ny studie om depressionsbehandling via app

Nu inleds en stor forskningsstudie där man för första gången undersöker om en KBT-behandling, som till stor del sker via smartphone, kan minska nedstämdhet och öka livskvalitet lika effektivt som traditionell behandling. I Stockholm och Linköping söks deltagare till studien.  Behandlingen är kostnadsfri och pågår i 10 veckor.

Läs mer...

2012-12-19

Nya rön kring orsaker till självmord

I en ny forskningsrapport tydliggörs bilden av de processer i hjärnan som kan leda till självmord. I tester av patienter som försökt ta sitt liv har forskare uppmätt höga halter av kinolinsyra, ett ämne som förstärker glutamatsignalering i hjärnan. Kinolinsyra bildas i hjärnan som en biprodukt vid inflammation. Läs mer...

2012-12-17

Ny forskning om social ångest i tonåren

Psykologiforskare i Örebro har fått 2,7 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka hur social ångest utvecklas under tonåren. Psykologiguiden har ställt några frågor till Maria Tillfors, professor i psykologi och ansvarig för studien. Läs mer...

2012-12-11

Dagens Medicin - Kritik mot KBT via nätet

Datainspektionen är kritisk till säkerheten och informationshanteringen hos organisationer som erbjuder kognitiv beteendeterapi via internet.
Läs mer...

2012-12-05

Samtalsbehandling fungerar

Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat en metod för att mäta samtalsbehandling och den kommer att användas i stora delar av Sverige. Metoden har bl.a. visat att det inte är några större skillnader i effekt mellan t.ex. KBT och Psykodynamisk psykoterapi.

Läs mer...

2012-11-30

Forskare underkänner ny psykiatrilag

Förslaget till ny psykiatrilag är inte rättssäkert och riskerar att leda till diskriminering av de som lider av en psykisk störning. Det skriver forskare vid Göteborgs universitet i sitt remissvar till regeringen.

Läs mer...

2012-11-26

DN - Ondskan är inte banal

Hur kunde nazisterna få så många människor att begå ondskefulla handlingar? På grund av vår fallenhet för blind lydnad, brukar det heta. Men detta är fel, enligt en ny studie. Vi plågar andra för att vi tror på det vi gör.

Läs mer...

2012-11-22

ADHD-medicinering minskar risken för brott

Brottsligheten hos vuxna personer med ADHD sjönk kraftigt under perioder då de tog läkemedel mot tillståndet. Det framgår av en omfattande registerstudie  gjord vid Karolinska Institutet.

Läs mer...

2012-11-19

DN - Föräldrar gps-spårar sina barn

Allt fler föräldrar spårar sina barn med gps. Experter varnar nu för att övervakningen kan vara negativ för barnens utveckling. ”Man ska inte lita för mycket på tekniken utan också på varandra”, säger Pia Risholm Mothander, docent i utvecklingspsykologi. Läs mer...

2012-11-14

DN - Unga som skadar sig tolkas fel

Självskadebeteende är vår tids nya ”tonårssjuka”. Det menar psykologen Jonas Bjärehed som nu presenterar sin forskning. ”Vi kan ha överdramatiserat allvaret. För de flesta tycks beteendet vara lindrigt och gå över”, säger han.

Läs mer...

2012-11-13

Nya rön om barns internetanvändning

Att barn spenderar mycket tid på nätet är inte nödvändigtvis ett tecken på att de har problem relaterade till sin internetanvändning. Det är en av slutsatserna i den senaste rapporten från det europeiska forskningsnätverket EU Kids Online. Läs mer...

2012-10-25

SvD - Depressioner fångas inte upp

I dag åtalas en av de tre kvinnor som i somras dödade sina nyfödda barn. Alla tre led av psykos eller depression knutet till förlossningen. En genomgång, som Svenska Dagbladet gjort, visar att få landsting kan garantera att mammor erbjuds undersökning om depression – trots att det rekommenderas.

Läs mer...

2012-10-16

Kreativitet och psykisk sjukdom hänger samman

Personer med kreativa yrken har oftare än andra vårdats för psykisk sjukdom. Särskilt starkt är sambandet mellan författarskap och schizofreni. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en registerstudie, som är den hittills största i sitt sammanhang.

Läs mer...

2012-10-08

Studie om förlossningsrädsla söker deltagare

Gravid och rädd för att föda? Första studien av KBT via internet för förlossningsrädda söker dig som väntar ditt första barn och är mycket rädd för förlossningen.

Läs mer...

2012-09-21

DN - Det är dags att tänka på hjärnan

Den tekniska utvecklingen har gått i rasande fart, men vår hjärna är densamma som för 40 000 år sedan. Tar vi inte hänsyn till våra stenålderskopplingar i hjärnan blir de beslut vi fattar både irrationella och svårbegripliga, säger hjärnforskaren Katarina Gospic. Läs mer...

2012-09-20

Dataspelsstudie söker deltagare

Institutionen för psykologi vid Umeå universitet söker deltagare till ett forskningsprojekt som undersöker ett nytt internetbaserat självhjälpsprogram för behandling av överdrivet dataspelande. Syftet är att ta fram nya och mer effektiva behandlingsmetoder för överdrivet dataspelande. Läs mer...

2012-09-14

Psykologtidningen - Stort fokus på rättspsykiatrin

Efter domen mot Behring Breivik och turerna i ”Quick”-fallet ifrågasätts rättspsykiatrin och även psykologer som varit engagerade i fallen. Vilket vetenskapligt stöd finns för utredning och behandling? Åsikterna är många bland psykologerna. Psykologtidningen har talat med experterna på området. Läs mer...

2012-09-12

Barn med psykisk ohälsa mår sämre än de berättar

Många barn med psykisk ohälsa mår sämre än vad de berättar, visar en ny rapport från BRIS. Rapporten visar att barnens stöd- och vårdbehov inte blir tillgodosett bl.a. för att vården är utformad utifrån ett vuxenperspektiv. Barn med psykisk ohälsa får därmed inte den hjälp de behöver, med risk för allvarliga konsekvenser för barnet. Läs mer...

2012-09-10

Ny webbplats ska förebygga självmord

Föreningen Psykisk Hälsa öppnar en webbplats som ska förebygga självmord. På webbplatsen kan man chatta, ställa frågor och få information om självmord och psykisk hälsa. Läs mer ... 

2012-08-30

100 000 nya problemspelare varje år

Varje år får cirka 100 000 personer mellan 16 och 84 så pass stora negativa konsekvenser av spel om pengar att de är att betrakta som problemspelare. Det framgår av en rapport från Statens folkhälsoinstitut. Bland de helt nya problemspelarna är ca 40.000 kvinnor. Läs mer...

 

2012-07-30

SVD Idag - Mät ditt minne mot andras i nytt test

Nu kan du för första gången testa ditt komihåg på nätet och mäta ditt minne mot andras.Genom studien Betula har sammanlagt 4 700 deltagare i åldern 35–80 år testats, intervjuats och undersökts medicinskt och psykologiskt.

Läs mer...

2012-06-26

Pilotstudie i självmordsförebyggande program

De senaste tre åren har i medeltal 65 barn och ungdomar i åldern 10 till 19 år tagit sina liv, och varje år har 1700 i den åldersgruppen försökt att göra det. Karolinska institutet har nu fått i uppdrag av regeringen att  genomföra en pilotstudie på ett australiskt självmordsförebyggande program för ungdomar. Läs mer...

2012-05-25

SvD Opinion - Vi satsar mer på psykvården

Regeringen satsar 870 miljoner kronor per år under 2012–2016 för att bekämpa psykisk ohälsa. En viktig del är den överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting som sluts i dag. Det skriver socialminister Göran Hägglund och Anders Knape, SKL, i dagens SvD Opinion.

Läs mer...

2012-05-21

DN - Fler äldre lider av psykisk ohälsa

Varje dag tar en pensionär i Sverige sitt liv, de flesta är män. Psykisk ohälsa är så vanligt bland äldre att det i dag ses som en stor folksjukdom. Men mycket få gamla får hjälp för sina psykiska problem.

Läs mer...

2012-05-03

Förstärkt tillsyn över den psykiatriska vården

Regeringen bedömer att tillsynen över den psykiatriska hälso- och sjukvården behöver förbättras och förstärkas. Därför tilldelas Socialstyrelsen 50 miljoner kr för att förstärka tillsynen under 2012.

Läs mer...

2012-04-27

DN debatt - Kommunerna sviker de psykiskt funktionsnedsatta

Ny kritisk rapport. Psykiskt funktionsnedsatta får inte den vård och det stöd som de har laglig rätt till. Det är slutsatsen i en rapport som Socialstyrelsen överlämnar till regeringen i dag. Läs mer...

2012-04-23

Psykisk ohälsa ökar bland unga män

Allt fler unga personer vårdas inom den psykiatriska öppenvården. Ökningen är störst bland unga pojkar och män. Flertalet har en adhd-diagnos, visar en rapport från Socialstyrelsen.

Läs mer...

2012-04-14

NA - En hel generation blyga barn mår dåligt i onödan

Mer än tidigare kräver dagens skola att eleverna visar framfötterna i klassrummet. För blyga barn kan det vara en mardröm.
 – Jag tror det kan leda till att en hel generation med den här personlighetstypen mår dåligt i onödan, säger Nejra van Zalk, forskare i psykologi vid Örebro universitet.

Läs mer...

2012-04-05

Unga får psykoterapi tack vare privata pengar

P1 - morgon tar i dag upp att bara en bråkdel av de unga  i Sverige med psykiska problem får professionell hjälp. I Umeå försöker en ny stiftelse samla in pengar från privatpersoner och näringsliv till unga som behöver psykoterapi.

Här kan du lyssna på programmet...

2012-04-03

Frågor och svar om psykopater

Efter att Vetenskapens värld i SVT2 visade filmen "Vem är psykopat?"så svarade Märta Wallinius, psykolog, forskare och anställd inom rättspsykiatrin, på SVT.se-besökarnas frågor om psykopater och psykopati.

Här kan du läsa hela chatten...

2012-03-30

SVT Debatt - om coaching

Jag uppfattar att det stora problemet är att det inte finns någon insyn i den alternativa behandlingsbranschen, skriver psykologen Hilmar Hilmarsson.

Följ debatten...

2012-03-21

DN - Fler barn diagnostiseras med autism

Med nya metoder kan personal på BVC tidigare upptäcka barn med autism. Det visar en avhandling som gjorts vid Sahlgrenska akademin.

Läs mer...

2012-03-12

SvD - Stress påverkar foster

Stress hos gravida kan påverka barnet mer än forskare har trott. Nya studier indikerar att även små doser stress kan vara skadligt. Mycket av forskningen inriktas nu på hur man bäst kan hjälpa kvinnor i riskzonen.

Läs mer...

2012-03-09

Mobilanvändning kan orsaka sömproblem hos unga

Unga höganvändare av mobil och dator löper större risk att drabbas av sömnsvårigheter, stress och psykisk ohälsa. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

– En slutsats är att det förebyggande folkhälsoarbetet även bör ge råd för hälsosam teknikanvändning, säger psykologen och forskaren Sara Thomée.

Läs mer...

2012-03-05

DN - Facebook sprider olycka

En dryg miljon svenskar mår dåligt om de inte regelbundet är på Facebook. Det visar den första stora svenska studien av det sociala mediet.

Läs mer...

2012-02-23

Psykologin bakom en prinsessas födsel

En ny tronarvinge föds med livet utstakat. Hur påverkar det en person? Modern Psykologi reder ut psykologin bakom morgonens prinsessfödsel.
Läs mer...

2012-02-22

Behandling av social fobi via smartphone

Linköping och Umeå universitet ska i en ny studie utvärdera behandling av social fobi via smartphone. Deltagare från hela landet är välkomna att söka.

Läs mer...

2012-02-08

BRIS-rapporten 2012

Temat för BRIS-rapporten 2012 är psykisk ohälsa hos barn och unga. Ungefär var fjärde barn- och ungdomskontakt under år 2011 handlade om psykisk ohälsa och det är framförallt tonårsflickor som kontaktar BRIS om det.

Läs mer...

2012-02-07

Studie om självhjälp till samkönade par

MIKA-studien vid Linköpings universitet söker deltagare till en kostnadsfri självhjälpsbehandling via Internet för samkönade par som har problem i sin relation.

Läs mer...

2012-02-04

Första stuiden av KN

2012-02-04

Första studien av KBT via smartphone

Nu startar världens första stora forskningsstudie i psykologi på en smartphone-behandling. Studien som nu söker deltagare i hela landet genomförs vid Linköpings universitet.

Läs mer...

2012-02-03

Ny radiopsykolog i P1

Psykologen Malin Edlund lämnar efter tre år som radiopsykolog över stafettpinnen till Allan Linnér, legitimerad psykolog och psykoterapeut. - Att gå i terapi ska vara som att ha en bra affär med sig själv, säger han.

Läs mer...

2012-01-24

Deltagare till studie om nedstämdhet sökes

Vid institutionen för Psykologi vid Umeå universitet ska två olika former av internetbehandling mot nedstämdhet prövas i en ny studie; Progredi. Deltagare från hela landet sökes. Läs mer...

2012-01-16

Ny studie kring internetbehandling av mardrömmar

Internetpsykiatrienheten vid Psykiatri Sydväst ska i samarbete med Karolinska institutet genomföra en studie som jämför två olika sätt att behandla mardrömmar via internet. Läs mer...

2012-01-09

DN - Ett bestraffat barn spelar sämre

Händelsen i Uppsala, där en pappa övergav sin son ute i kylan som straff för sonens insats i en innebandyturnering, är beklaglig och handlar om omoget föräldraskap. Det menar Olof Risberg, psykolog och psykoterapeut med bland annat 15 års erfarenhet från Rädda Barnen. Läs mer...

2011-12-19

Ensamhet mest sökta ordet i jultider

Under familjehögtiden julen blir ensamheten extremt tydlig. Man ska fira julen tillsammans med vänner och anhöriga. Att ensamheten ofta är ett stort problem syns tydligt i Psykologiguidens besöksstatistik där ”ensamhet” är det vanligaste sökordet. Läs mer...

2011-12-16

Terapeuter undviker att prata om sex

"Det är olyckligt om terapeuter av olika anledningar inte längre ser frågor kring sex och sexualitet som en del av sitt område", skriver Calle Brunell och Jonas Pettersson i ett inägg på Psykologiguiden. I deras examensuppsats visar resultaten att många terapeuter styr bort samtalen från konkreta sexuella situationer eller praktiker. Läs mer...

2011-12-07

DN debatt - Breivik är tillräckligt frisk för att straffas

I dagens DN debatt ifrågasätter psykiatriprofessorn Johan Cullberg att Anders Behring Breivik skulle lida av paranoid schizofreni. Han anser att utredningen är oproffsig.

Läs mer...

2011-12-02

Stress utlöser våld mot barn

En ny undersökning från Stiftelsen Allmänna Barnhuset visar alarmerande siffror. Antalet föräldrar som kroppsligen bestraffar och på annat sätt kränker sina barn har ökat. Barnpsykologen Anne Stensberger ser tydligt att stressen ökat hos föräldrar. - Sök professionell hjälp, uppmanar  hon.

Läs mer...

2011-12-01

Vad innebär Breiviks diagnos?

Anders Behring Breivik har fått diagnosen paranoid schizofreni. I Natur & Kultur psykologilexikon finns en kort beskrivning av diagnosen som många experter nu ifrågasätter om Breivik verkligen har.

Läs mer...

2011-11-16

Ny bok om tvångsvårdade kvinnor

Den nya och redan omtalade boken Slutstation rättspsyk - om tvångsvårdade kvinnor som inte dömts för brott berättar om hur unga kvinnor med allvarliga självskadebeteenden stängs in med brottslingar och utsätts för tvångsåtgärder.

Läs mer...

2011-11-11

Fler skolor följer inte lagen om stöd till elever

Allt fler skolor kritiseras för att inte följa lagen och ge stöd till de elever som behöver, visar siffror från Skolinspektionen. Hittills i år har 221 skolor kritiserats, en ökning med 26 procent jämfört med förra året.

Läs och hör Sveriges Radios granskning...

2011-11-08

Ny kunskap om ungdomars brottslighet

En stor del av den kriminella verksamheten begås av ett litet antal ungdomar. – Denna grupp har ofta så kallade psykopatiska personlighetsdrag och uppvisar ett frekvent och utpräglat kriminellt beteende, inte sällan av våldsam typ, säger professor Margaret Kerr som leder ett nytt forskningsprojekt om ungdomars utveckling och kriminalitet.

Läs mer...

2011-11-06

Sveriges Radio synar den orättvisa skolan

Sveriges Radio hårdgranskar skolan under november i ett 30-tal program. Bland annat att barn i behov av särskilt stöd inte får det stöd de har rätt till.

Läs mer...

2011-11-02

KBT via nätet bra behandling mot depression

Kognitiv beteendeterapi som behandling mot återfall i depression fungerar även som behandling via internet. Det visar en studie vid Örebro universitet, ledd av psykologen Fredrik Holländare.

Läs mer...

2011-11-01

Mer pengar till elevhälsan

Regeringen satsar 650 miljoner kronor för att stärka elevhälsan. Den största delen av satsningen är ett statsbidrag som kommuner och skolhuvudmän kan söka för att anställa fler skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, speciallärare och specialpedagoger.

Läs mer...

2011-10-31

Bristande självkänsla kan leda till utbrändhet

Att vilja vara omtyckt och att sträva efter att göra bra ifrån sig på jobbet är något som de allra flesta kan relatera till. Men för vissa går detta till överdrift, i form av olika beteenden för att kompensera en sviktande självkänsla.

Läs mer...

2011-10-13

Hälften av alla vårdcentraler saknar psykolog

46 procent av Sveriges vårdcentraler, som ska vara första linjens sjukvård, anger att de varken har psykolog anställd eller vårdavtal med privatpraktiserande psykolog. Det visar en färsk kartläggning av landets vårdcentraler som Psykologförbundet låtit göra. 

Läs mer...

2011-10-12

Stora Psykologpriset till Malin Alfvén

Vid en prisceremoni på Berns Salonger i Stockholm tilldelades barn- och föräldrapsykologen Malin Alfvén Stora Psykologpriset 2011, för sitt mångåriga arbete som både rådgivare och samhällsaktör.

Läs mer...

2011-10-07

Angeläget om maktlekar

Just nu uppmärksammas boken Angeläget om maktlekar, som krivits av bland andra barn- och ungdomspsykologen Jenny Klefbom. På SVT.se finns flera artiklar och frågor och svar kring ämnet.

Läs mer...

2011-10-06

Tranströmer förenar poesi och psykologi

Psykologtidningen intervjuade Tomas Tranströmer, 2011 års nobelpristagare i litteratur, inför hans 80-årsdag. Till tidningen rekommenderar han dikten Galleriet.

Läs mer...

2011-09-29

DN - Lång väntan på vård mot ångest

På fem år har köerna till allmänpsykiatrin trefaldigats, visar siffror som DN tagit fram. Trots riktade satsningar i flera landsting blir situationen bara värre.

Läs mer...

2011-09-16

70 nya ansikten fotograferas i Umeå

Glad, äcklad eller rädd – olika miner och grimaser avslöjar vad du känner. Är du bra på att uttrycka känslor med ansiktet och gillar att vara med på bild kan du nu delta i ett forskningsprojekt vid Umeå universitet då Paul Ekmans berömda bilder från 1970-talet ska förnyas.

Läs mer...

2011-09-09

Varför uppmärksamma årsdagar som den 11 sep?

Just nu är det stor uppmärksamhet kring händelserna i USA den 11 september 2001. Varför är det viktigt att uppmärksamma årsdagar efter en traumatisk händelse? Så här svarar psykologen Eva Håkanson. Lär mer...

2011-09-07

Barn bättre vittnen än man tidigare trott

Barn är mer tillförlitliga ögonvittnen än vad man tidigare trott. Det hävdar vittnespsykologen Gunilla Fredin vid Lunds universitet. Hon ifrågasätter också metoden som svensk polis använder för vittneskonfrontationer med barn.

2011-09-02

Träffa våra psykologer på Bokmässan!

En rad psykologer berättar om sina böcker och svarar på mässbesökarnas frågor i Psykologiguidens och Psykologtidningens gemensamma monter på Bokmässan i Göteborg den 22-25 september.

Se hela programmet...

2011-07-24

Vansinnesdåden i Norge

Många frågar sig hur en människa kan utföra så hemska handlingar som det massmördaren gjorde i Norge den 22 juli. Här har vi samlat länkar till olika media som tar upp frågan. Läs mer...

2011-06-29

Den psykiska ohälsan ökar bland ungdomar

Svenska barn under 15 år hör till de bäst gynnade i världen, hälsomässigt sett, och utvecklingen i åldersgruppen har varit positiv de senaste 20 åren. Bilden är dock en annan om man ser till ungdomar som har fått en markant sämre psykisk hälsa.

 

2011-06-16

Obehöriga behandlar psykisk ohälsa

Sveriges Radio har ringt 90 alternativa behandlare för att fråga om de kan hjälpa en person med djup depression och självmordstankar. Fler än hälften erbjöd behandling trots avsaknad av kompetens och legitimation. Många är kritiska till att det idag i Sverige är tillåtet för obehöriga att behandla psykisk ohälsa. Lyssna idag på Studio 1 i radions P1 eller på nätet.

2011-06-16

Håll koll på titlarna!

Idag är det tillåtet att obehöriga personer utan kompetens behandlar och ställer diagnos vid psykisk ohälsa. Det kan få svåra konsekvenser och ingen instans finns dit allmänheten kan framföra klagomål. Läs mer...

2011-06-14

Anna Kåver sommarpratar i P1

Psykologen, psykoterapeuten och författaren Anna Kåver är en av årets sommarpratare i P1. Den 18 juli kl 13 kommer hennes program då hon bl.a. ska prata om livets vattenhål och om konsten att vara människa. Läs mer...

2011-06-08

Psykisk hälsa bland barn och unga

Majoriteten av eleverna i årskurs 6 och 9 uppger att de mår bra. Flickor rapporterar mer psykisk ohälsa än pojkar. De som inte bor hos någon av sina föräldrar rapporterar en betydligt sämre psykisk hälsa. Det visar de nationella resultaten ur en totalundersökning av den psykiska hälsan bland skolbarn. Läs mer...

2011-05-27

Läsförmågan livsviktig för barns psykiska hälsa

Skolan har en avgörande effekt på barns och ungas psykiska hälsa. Därför krävs en skolpolitik som ännu tydligare prioriterar tidiga insatser och läsinlärningens centrala roll för självförtroendet, skriver bland andra Per-Anders Rydelius, professor i barn- och ungdomspsykiatri, i en debattartikel i GP. Läs mer...

2011-05-27

Tjejer tar lika mycket risker som killar

Unga svenska kvinnor är mer benägna än män att bedöma situationer som riskfyllda. Samtidigt tar de lika mycket risker som männen. Det visar en avhandling av Margareta Bohlin som idag doktorerar i psykologi vid  Göteborgs universitet. Läs mer...

2011-05-20

Facebook som coctailparty

En studie från Stockholms Universitet visar att Facebookmedlemmar konstruerar sina identiteter genom att framställa sig själva som intressanta och positiva genom sina statusuppdateringar. Detta kan i sin tur förstärka samhällets ”peppkultur” som socialt belönar ”den lyckade individen”. Läs mer…

2011-05-18

Viktigt med ökat kunskapsstöd till utsatta barn

I ett remissvar betonar Statens folkhälsoinstitut vikten av ökat kunskapsstöd och fortsatta tidiga insatser för att förbättra skolprestationerna för barn med särskilda behov. Läs mer...

2011-05-05

Svårare för pojkar berätta om övergrepp

Flera idrottsmän har vittnat om sexuella övergrepp som de utsatts för som barn. Sådana avslöjanden kan ha stor betydelse för andra med liknande erfarenheter, skriver Gisela Priebe, leg psykolog som forskar vid Crimes against Children Research Center, University of New Hampshire. Läs mer...

2011-04-26

Idrottspsykolog: Rätt stöd i rätt tid

Idrottsvärlden måste bli mer uppmärksam på vad det är som får ungdomar att fortsätta med eller välja bort fysisk aktivitet. Det menar Sofia Bunke som nyligen skrivit en avhandling inom idrottspsykologi. Läs mer...

2011-04-15

Ny bokklubb för psykologiintresserade

Bokfokus är en ny nischbokklubb för alla som är intresserade av psykologi, hjärnforskning, filosofi, pedagogik, föräldraskap och hälsa. Läs mer...

2011-04-05

Vill du delta i behandlingsstudier på Internet?

Via Studie.nu kan du anmäla intresse att delta i studier av internetbaserad psykologisk behandling. Studierna är etikgranskade och förs av universitetens psykologiska instutioner. Läs mer...

2011-04-03

Var fjärde svensk har gått i terapi

Var fjärde svensk har någon gång fått hjälp av en psykolog eller terapeut. Det visar en undersökning som Sifo gjort. Störst andel av dem som söker hjälp är kvinnor mellan 30 och 49 år. Läs mer...

2011-03-28

Bestraffning är en dålig metod

Många reagerade starkt på dokumentären i SVT om företaget The Phone House och deras hårda metoder mot sina unga säljare. Psykologisk forskning visar att bestraffning är ett dåligt sätt att få andra att prestera bättre och göra som man vill. Läs mer...

2011-03-24

Ju vackrare du är desto bättre bemötande

Forskare från Lunds universitet visar att positiv särbehandling av vackra människor kan bero på att vårt minne spelar oss ett spratt.

2011-03-18

Vill du delta i studie om klimakteriebesvär?

Lider du av klimakteriebesvär och är intresserad av att delta i en studie som undersöker om en internetbaserad behandlingsmetod (tillämpad avslappning) kan vara effektiv mot dessa besvär? Läs mer...

2011-03-16

Par- och familjebehandling vid spelproblem

Par- och familjebehandling vid spelproblem kan förbättra relationen i samband med spelproblem. Däremot är det tveksamt om behandlingen är effektiv för att minska själva spelberoendet.

2011-03-14

Ny webbplats med psykologi

Tidningen Modern psykologi och bokklubben Bokfokus har startat en gemensam webbplats för alla som är intresserade av psykologi.

2011-03-10

Allt mer värktabletter tecken på minskad acceptans för smärta

Receptfria värktabletter har blivit vardag för många svenska ungdomar. Konsumtionen ökar – trots att unga inte är sjukare i dag än tidigare. Psykologen Fredrik Livheim vill uppmuntra ungdomar att pröva psykologiska strategier i stället.

2011-03-01

Internetterapi kan hjälpa mot hälsoångest

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) mot hypokondri eller hälsoångest är både billigare för samhället och effektivt för patienterna . Det visar ny studie från Karolinska Institutet.

2011-02-28

Egenskaper hos Socialdemokraternas partiledare

Frågan om vem det är som kan lyfta det Socialdemokratiska partiet ur krisen står än så länge obesvarad. Kan partiet ta hjälp av psykologisk forskning i sin jakt på en ny ledare?

2011-02-24

Aktivism och sociala medier

Psykologisk forskning visar att sociala medier, som spelar en viktig roll i den växande demokratirörelsen i mellanöstern, inte bara påverkar vårt sätt att kommunicera, utan även hur våra åsikter och värderingar formas.

2011-02-08

SR granskar psykiatrin under 2000-talet

I programserien ”Det svenska psyket” granskar Sveriges Radio P1, med start på söndag, vad satsningarna och icke-satsningar har inneburit för patienter och personal inom psykiatrin i Sverige.

 

2011-02-01

Insatser krävs mot ökad psykisk ohälsa

Det krävs både förebyggande och behandlade insatser för att bryta trenden mot ökad psykisk ohälsa. Det förebyggande arbetet bör inriktas mot barns och ungas livsmiljöer. Det är budskapen från Statens folkhälsoinstitut vid konferensen Psykisk ohälsa 2011.

2011-01-28

Nya rön om minnet

Det är inte som man tidigare trott att enstaka faktorer ligger bakom minnets åldrande. En ny avhandling visar att verkligheten är mer komplex. En kombination av till exempel kön, ålder, hälsa eller livsstil avgör hur minnet påverkas.

2011-01-11

Bristande stöd för barn som upplevt våld

En nationell utvärdering visar på behovet av en insatskedja så att barn som upplevt våld mot mamma kan få stödinsatser för att bearbeta sina upplevelser på rätt nivå. Dessutom saknas ofta strukturerade riskbedömningar för att identifiera barn som löper fortsatt risk att utsättas för våld. Det visar forskare i en nationell utvärdering.

2010-12-07

Oklart ansvar för barn med psykisk ohälsa

Det är oklart vem som ska ansvara för insatser mot psykisk ohälsa hos unga och barn över 6 år. Det visar en granskning  som Socialstyrelsen gjort av den icke specialiserade vården för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

2010-12-01

UR - Inferno om självmord

1500 personer begår självmord varje år i Sverige och ungefär tio gånger fler gör allvarliga självmordsförsök. UR -Infernos sista avsnitt för säsongen handlar om två av dem som försökt. Kunskapskanalen 2 dec kl 21 och SVT1 5 dec kl 22.

2010-11-22

Psykologen Jenny Jägerfeld fick Augustpris

2010 års Augustpris för årets svenska barn- och ungdomsbok gick till boken Här ligger jag och blöder av psykologen och författaren Jenny Jägerfeld, Gilla Böcker.

2010-11-18

Onödig ohälsa bland barn med funktionsnedsättning

Barn med funktionsnedsättning löper en ökad risk för psykisk ohälsa jämfört med andra barn. Det visar en ny sammanställning, där vikten betonas att generella insatser också når barn med funktionsnedsättning.

2010-11-10

Förändringar i hjärnan vid utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom, även kallat utbrändhet och utmattningsdepression, ger objektivt mätbara förändringar i hjärnan – bland annat nedsatt aktivitet i pannloberna och förändrad reglering av stresshormonet kortisol. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

2010-11-09

Psykoprofylax hjälper förlossningsrädda män

Förlossningsrädda män är en ny grupp som kan bli hjälpta av psykoprofylax och som är viktiga att uppmärksamma. Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet.

2010-11-03

Nya rapporter förklarar psykisk ohälsa i skolan

Det är vanligare att flickor i skolan är oroliga, stressade och deprimerade, från de tidiga tonåren. Pojkar har i stället fler uppmärksamhetsstörningar och koncentrationssvårigheter redan från tidig ålder. Nya forskningsrapporter påvisar sambanden mellan psykisk ohälsa och risken att prestera sämre i skolan.

2010-10-22

UR satsar på information om psykisk ohälsa

Utbildningsradion, UR, satsar på information om psykisk ohälsa. En ny webbplats har startats och i Kunskapskanalen och SVT1 visas programmet Inferno i åtta avsnitt om psykisk ohälsa. 

2010-10-19

Kritik mot skolprogram för psykisk hälsa

UR/Skolfront har granskat skolprogrammet SET - social och emotionell träning - som sägs förebygga psykisk ohälsa. Kritiska röster ifrågasätter nu forskningen som ligger till grund för programmet.

Läs mer och se programmet

2010-10-18

Depressionsforskning får två miljoner kronor

Både rapporter från SBU och Socialstyrelsen visar på goda effekter med psykoterapi vid depression. Nu får landstinget i Västernorrland två miljoner kronor för att jämföra två metoder; kognitiv beteendeterapi och interpersonell psykoterapi.

2010-10-13

Dags att öppna psykakut på nätet?

Kanske borde vi skapa mobila team som bedriver uppsökande verksamhet på sociala medier, forumsajter, Facebook etc, skriver Jonas Mosskin på Newsmill efter självmordet som direktsändes på Internet.

2010-10-13

Åsa Landberg fick Stora psykologpriset

Åsa Landberg är psykolog på Rädda Barnens Centrum för ungdomar i kris i Stockholm.

Hon belönas för sitt arbete med att hjälpa barn och ungdomar som varit utsatta för våld och övergrepp.

2010-10-08

Världsdagen för psykisk hälsa

Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst. Detta uppmärksammar FN-organent WHO årligen genom Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober. Dessutom satsas nationellt på kampanjer för att öka förståelsen och minska stigmat för dem som lever med psykisk ohälsa.

2010-09-30

Patienter inom psykiatrin tycker till om vården

20 000 slumpvis utvalda vuxna patienter som besökt eller varit inlagda inom den allmänna psykiatrin i 19 landsting/regioner har besvarat en gemensam och rikstäckande enkät.

2010-09-29

Spelproblem minskade efter öppenvårdsbehandling

Behandling i öppenvård kan ge fler spelfria dagar och en lägre grad av psykisk ohälsa. Det visar en utvärdering av den första offentligt finansierade öppenvårdsbehandlingen för spelberoende.

2010-09-21

Psykolog minskar användning av piller

I Kalmar län har användandet av antidepressiva medel minskat med 27 procent sedan 2006. Tillgång till psykologbehandling är en orsak, menar distriktsläkare Viktor Skoba.

2010-09-13

Upplevt livshot påverkar psykisk hälsa

Känslan av att vara i livsfara kan påverka vår psykiska hälsa negativt under lång tid efter en olycka eller katastrof, även om man inte varit direkt utsatt. Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet om drabbades upplevelser och psykiska hälsa efter tsunamikatastrofen.

2010-09-07

Bipolär sjukdom ökar inte risken för våldsbrott

En ny studie från Karolinska Institutet visar att bipolär sjukdom inte ökar risken att begå våldsbrott. Överrepresentationen i våldsbrott av personer med bipolär sjukdom förklaras istället nästan helt av samtidigt missbruk.

2010-09-06

Ansiktsuttryck påverkar vad du känner

Att uttrycka en specifik känsla med ansiktets muskler kan påverka själva känslan - men det varierar mellan olika personer. Per Andréasson har i sin avhandling i psykologi studerat emotionell empati.

2010-09-05

Brist på psykologer på vårdcentraler

Folkpartiet och Miljöpartiet tycker att det bör finnas fler psykologer på vårdcentralerna. Se inslaget i SVT-ABC Nytt.

2010-08-09

Med goda vänner lever du längre

Umgänget med och dina vänners sociala stöd är viktiga för dit liv, hälsa och välbefinnade. Minst lika viktiga som att ha kontroll på motion, rökning och alkhol.

2010-06-22

Sämre vård gör att psykiskt sjuka dör i förtid

Psykiskt sjuka dör betydligt oftare än andra i sjukdomar som går att förebygga eller behandla. En lungcancerpatient med psykisk sjukdom löper 50 procent större risk att dö till följd av cancern än andra. Det visar Socialstyrelsens utvärdering av vuxenpsykiatrin i Sverige.

2010-06-08

Små barn kompetenta förhandlare

Vuxna ska inte gripa in för tidigt i barns förhandlingar. Ge barnen tid, råder Torgeir Alvestad som skrivit en avhandling om hur barn i sina lekar använder olika strategier för att komma överens. 

2010-05-28

Socialstyrelsen dömer ut värmländsk KBT-utbildning

Att snabbutbilda sin personal i kognitiv beteendeterapi, KBT, duger inte. Landstinget i Värmland får därför hård kritik av Socialstyrelsen.

2010-05-26

Kvacksalveri på terapisajt

I tisdags avslöjade SVT-Aktuellt att en terapisajt bedriver kvacksalveri när de t.ex. ställer diagnoser på vuxna. Under onsdagen kom det också fram att personer kopplade till sajten även behandlar små barn, vilket är ett lagbrott när man inte har legitimation för yrket. 

2010-05-20

Så får unga mening av att skära sig

I avhandlingen Självskada - en etnologisk studie av mening och identitet i relation till skärande, visar etnologen Anna Johansson hur betydelser skapas kring självskada i olika sammanhang och vad det kan innebära att skada sig själv.
 

2010-05-18

Samband mellan psykisk ohälsa och kreativitet

Genom att studera receptorer i hjärnan har forskare vid Karolinska Institutet lyckats visa att dopaminsystemet hos friska högkreativa människor till viss del liknar det man ser hos schizofrena.

2010-05-03

Bris öppnar sajt om barn

BRIS öppnar en ny stödjande webbplats för vuxna som har frågor om barn. Webbplatsen heter Barnperspektivet.se och har finansiellt stöd av Socialdepartementet och Skandia Idéer för livet.

2010-04-29

Vuxna skilmässobarn mår inte sämre

Skilsmässobarn är psykiskt och fysiskt lika friska som andra när de nått vuxen ålder, visar en doktorsavhandling vid LiU. Undantaget är en mindre grupp yngre kvinnor med sämre mental hälsa och personliga resurser än de övriga i studien.

2010-04-28

Samtalsmetoder kan minska sexuellt risktagande

Det finns ett gott vetenskapligt stöd för att sexuellt överförda infektioner och sexuellt risktagande kan förebyggas genom olika samtalsmetoder, framförallt om de riktas till unga i olika riskgrupper.

2010-04-27

Barn som får alkohol från föräldrar dricker mer

Barn som får dricka alkohol tillsammans med sina föräldrar dricker mer alkohol på sikt. Det visar en genomgång av forskning inom området. 

2010-04-22

Trender i barn och ungdomars psykiska hälsa

En systematisk genomgång av artiklar och rapporter om trender i barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige har gjorts av en arbetsgrupp knuten till Kungliga Vetenskapsakademiens hälsoutskott.

2010-04-21

Förlust av barn svårast efter tsunamin

Tre år efter tsunamikatastrofen var flera av dem som drabbades fortfarande påverkade av det som hänt. Psykologen Kerstin Bergh Johannessons avhandling om överlevnad och traumatisk sorg är den första avhandlingen i Sverige att följa efterverkningarna efter en stor katastrof av detta slag.

2010-04-19

Bristande information om elchocker

Patienter som behandlas med elchocker (ECT) måste få bättre information från hälso- och sjukvården. Brister finns också i vårdgivarnas inrapportering till patientregistret. Det säger Anders Tegnell som är avdelningschef på Socialstyrelsen.

2010-04-19

Askmolnet kan skapa ångest

GÖTEBORGS-POSTEN: Människor som är oroligt lagda eller redan har en psykisk sjukdom riskerar att må sämre på grund av askmolnet, säger Per-Olof Michel, överläkare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri i Uppsala.

2010-04-12

Panik och depression kan behandlas via internet

Kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet är lika effektiv mot paniksyndrom som traditionell KBT-behandling i grupp. Även vid lindrig och mellansvår depression kan internet-KBT fungera bra. Det visar en ny doktorsavhandling som inom kort läggs fram vid Karolinska Institutet.

2010-04-09

Sanna Lundell om terapikvacksalvare

"Vårt svenska svårmod har blivit lukrativ business. Det är naturligtvis skitsmart att bli terapeut när så många deppiga suktar efter hjälp i sin själsliga nöd." Läs hela Sanna Lundells krönika i Aftonbladet.

2010-03-24

Unik studie av skolbarns psykiska hälsa

För första gången har skolbarns psykiska hälsa kartlagts i en nationell totalundersökning. Över 170 000 barn i årskurs sex och nio har svarat på frågor om sin psykiska hälsa. Resultaten presenteras nu kommunvis och för enskilda skolor i årskurs nio.

2010-03-22

Fler unga tar antidepressiv medicin

Över 60 000 unga fick medicin mot depression förra året. Det är som att spela rysk roulette med en hel generation tycker psykolog Birgitta Jonasson.

2010-03-03

Få vårdplatser för unga med psykiska problem

Sju av 21 landsting saknar slutenvårdsplatser för unga med psykiska problem. Det visar Rapports granskning av hur psykvården förändrats under 00-talet.

2010-02-22

Skolverket struntar i psykologin

Skolverket har föreslagit att psykologiämnet ska tas bort som obligatoriskt ämne på det estetiska-, humanistiska- och naturvetenskapliga programmet. Jonas Mosskin kommenterar förslaget i sin blogg.

2010-02-19

Behandling mot kvinnors alkoholproblem fungerar

De flesta kvinnor som söker hjälp för egna alkoholproblem har växt upp med minst en förälder som hade missbruksproblem. Ny doktorsavhandling visar att den behandling dessa kvinnor får ofta hjälper.

2010-02-04

Dålig självbild vanligt problem hos unga

Brisrapporten 2010 som släpptes idag rapporterar bland annat om stor psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, framförallt hos flickor.Känslan av att vara misslyckad är så stark att flera av dem har utvecklat en stark ångest vilket medför att de har svårt att hantera såväl skolarbete som sociala relationer.

2010-01-28

Övningar kan öka barns empati

Barn, och särskilt pojkar, kan öka sin medvetenhet om andras känslor och sin respekt för djur. Det menar beteendevetaren Malin Angantyr och forskaren Jakob Eklund, båda vid Mälardalens högskola som har utvärderat det såkallade REDE-projektet i fyra skolor.

2010-01-26

Dubbelhänthet ökar risken för problem i skolan

Barn som är dubbelhänta löper större risk att få språk-och inlärningssvårigheter och mental ohälsa, enligt en studie gjord av docent  Alina Rodriguez, vid Uppsala Universitet.

2010-01-20

Samtalsmetod ger fler frågor om alkohol

Spridningen av metoden motiverande samtal har varit snabb i svensk primärvård. Det visar en ny rapport från Riskbruksprojektet vid Statens folkhälsoinstitut. Den visar också att ju mer utbildning i metoden som vårdpersonal har, desto mer diskuteras alkoholvanor med patienterna.

2010-01-19

Risker för återfall i våldsbrottslighet undersökta

Vad är det som avgör om en person återfaller i vålds- sexualbrottslighet och hur går det att förebygga? Kriminalvården har genom psykologen Ulrika Landblom Hiscoke deltagit i en omfattande doktorsavhandling.

2010-01-18

Psykolog berättar om Haiti

Psykologstöd är viktigt efter akutinsats menar psykologen Monica Oswaldsson som nyligen arbetat i Haiti för Läkare Utan Gränser. Hon berättar om Haitiernas överlevnadsförmåga och psykologbehov i sin blogg.

2010-01-13

Kan man mäta empati?

För första gången har förmågan att visa empati  för människor från andra kulturer mätts hos studenter på svenska vårdutbildningar.

2009-12-26

Fem år efter Tsunamin

Psykologen Eva Håkanson berättar om vad som hänt med krisberedskapen efter Tsunamin som inträffade annadag jul för fem år sedan.

2009-12-10

BUP lanserar ny webbplats

Stockholms barn- och ungdomspsykiatri (BUP) har öppnat en ny webbplats, bup.se. Webbplatsen samlar information om barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms län och svarar på vanliga frågor från föräldrar, ungdomar och professionella som jobbar med barn.

2009-12-07

Är du knäpp eller?

Läs i Dagens Nyheters nya artikelserie "Är du knäpp eller?" om den nya statliga kampanjen som ska öka kunskapen och ändra våra attityder om psykisk ohälsa.

2009-12-03

Långa köer till barnpsykologer

ABC-nytt har gjort en kartläggning av kötiderna till barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms län. Kartläggningen visar på stora skillnader. Medan unga i Farsta och Danderyd får vänta i över en månad har Handen ingen kö alls.

2009-12-01

Fel yrke påverkar hälsa och arbetsutveckling

Mer än var fjärde person med fast anställning och hälften av alla med tillfälliga kontrakt tycker att de har fel yrke. Detta får konsekvenser för individens hälsa, lärande och utvecklingsmöjligheter i arbetet. Det visar en ny doktorsavhandling.

2009-11-26

Öppenvårdsbehandling effektiv mot spelberoende

Två metoder för öppenvårdsbehandling har nu testats under svenska förhållanden och visat sig vara framgångsrika i att hjälpa vuxna med spelproblem. En unik svensk studie visar att deltagarna får hjälp med att komma ur sitt spelmissbruk.

2009-11-23

Forskningsprojekt om ungdomars psykiska ohälsa

Statens Institutionsstyrelse SiS har beslutat att finansiera fem nya forskningsprojekt med syfte att förbättra ungdomars psykosociala hälsa - specifikt psykisk ohälsa och missbruk  Projekten får dela på sammanlagt 4,2 miljoner kronor.

2009-11-18

Nationell satsning för utbyggt föräldrastöd

Tio projekt delar på 70 miljoner i stimulansbidrag för att utveckla stödet till föräldrar. Totalt berörs 76 kommuner av satsningen. Ett utökat föräldrastöd syftar till att förbättra samspelet mellan barn och föräldrar och därigenom främja ungas hälsa.

2009-11-13

Två miljoner till forskning om sociala fobier

Forskare vid Örebro universitet har fått två miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka varför vissa ungdomar utvecklar sociala fobier under tonårstiden.

2009-11-12

Eva Håkanson vann Stora Psykologpriset 2009

Årets vinnare av Stora Psykologpriset är Eva Håkanson, katastrofpsykologisk expert. Hon får priset för att ha bidragit till att öka den psykologiska kunskapen kring kriser, katastrofer och sorgereaktioner. Priset, en check på 100.000 kronor, delades i går kväll ut av socialminister Göran Hägglund vid en prisceremoni på Berns.

2009-11-06

EU-konferensen om psykisk hälsa bland unga

Nu finns dokumentation från EU-konferensen som anordnades den 29-30 september i Stockholm. Konferensen handlade om EU:s arbete med att förebygga psykisk ohälsa bland unga.

2009-11-05

Inte okej att lämna ut barn i media

SVTs nya serie Ett fall för Louise väcker känslor. Barnombudsmannen med flera är mycket kritiska till exponeringen av barn. Åsa Landberg, psykolog på Rädda barnen, håller med.

2009-11-02

Dåligt ledarskap en hälsorisk på jobbet

Upplevt dåligt ledarskap ökar inte bara sjukfrånvaron på jobbet utan även risken för dålig hälsa bland medarbetarna senare i livet, visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet.

 

2009-10-29

Arbetslöshet ger ohälsa bland unga

Att kunna etablera sig på arbetsmarknaden är för både kvinnor och män en av de viktigaste hälsofaktorerna under det tidiga skedet av vuxenlivet visar Ieva Reine i en ny avhandling.

2009-10-28

Ny mottagning för unga män

Allt fler unga mår psykiskt dåligt. Fram till idag finns flera mottagningar specialiserade på unga tjejers psykiska ohälsa. Men även killar behöver hjälp. Stockholms Stadsmission har öppnat Sveriges första mottagning för unga män i manlig regi.

2009-10-23

KBT via nätet kan hjälpa efter trauma

Nu kan patienter som lider av posttraumatisk stress, PTSD, få behandling via internet. Linköpings universitet genomför ett forskningsprojekt där effekterna av Kognitiv Beteendeterapi vid PTSD utvärderas.

2009-10-20

M-magasin kräver psykologer på alla vårdcentraler

M-magasin går ut med ett upprop för att alla vårdcentraler ska ha legitimerade psykologer. På deras webbplats kan man skriva under uppropet som kommer att överlämnas till folkhälsominister Maria Larsson.

2009-10-19

Tre nominerade till Stora Psykologpriset

Den 11 november delas Stora Psykologpriset ut av Pearson Assessment för att uppmärksamma psykologers insatser för att förbättra människors livskvalitet och bättre ta tillvara mänskliga resurser. Nominerade är Gerhard Andersson, Lisbeth Henricsson och Eva Håkansson.

2009-10-07

Terapi på nätet mot social fobi

Bor du i Stockholm och lider av social fobi? Kanske är internetterapi något för dig? Från den 1 oktober kan invånare i Stockholms län få kognitiv beteendeterapi (KBT) mot social fobi via Internet. 

2009-10-06

Piller eller prat?

Idag startar Svenska Dagbladet sin nya artikelserie "Piller eller prat?". Den tar upp dagens och framtidens behandling av psykisk ohälsa: hur går turerna kring Socialstyrelsens nya riktlinjer, som förordar kognitiv terapi före medicinering?

2009-10-01

Självhjälp på Internet framgångsrikt mot spelberoende

Ett svenskt Internetbaserat självhjälpsprogram visar sig vara framgångsrikt i att hjälpa vuxna med spelproblem. En utvärdering av programmet visar att deltagarna får hjälp att komma ur sitt spelmissbruk och att förekomsten av ångest och depression minskar. 

2009-09-23

Psykisk ohälsa större problem än massarbetslöshet och fattigdom

Den brittiske arbetsmarknadsforskaren Richard Layard argumenterar i en artikel i Framtider för att den psykiska ohälsan är framtidens största samhällsproblem. Nu krävs breda satsningar på terapi av hög kvalitet, menar Layard.

2009-09-22

Könsrollerna förstärks i populärterapin

Par med problem kan idag få hjälp i teve, tidningar och självhjälpsböcker. Men traditionella könsroller dominerar en del av snabbhjälpsterapin. Kvinnan får rådet att koncentrera sig på hem och barn, medan mannen styrs mot ett liv utanför hemmet.

2009-09-21

Förebyggande arbete kring barn och ungas psykiska hälsa

Majoriteten av kommunerna och landstingen har uppsatta mål för den psykiska hälsan hos barn och unga. Det visar en ny rapport från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Men det behövs utbildningsinsatser för politiker och tjänstemän om hälsofrämjande och förebyggande arbete.

2009-09-16

Psykologsamtal i grupp hjälper hjärtpatienter

Stress och nedstämdhet ökar riskerna för att återinsjukna i hjärtsjukdom. I Uppsala har man prövat psykologsamtal i grupp med goda resultat.

2009-09-15

Investering i psykvård sparar 11 miljarder

Investering i psykvård kan spara 11 miljarder visar ny rapport om mänskliga och ekonomiska vinster.

2009-09-07

Ny bok - 100 x Lust att leva

Den nya boken "100 x Lust att leva" innehåller 100 svar på frågor som Göteborgs-Postens läsare har ställt till psykologen Anette Utterbäck.

2009-09-04

Självmordsförebyggande arbetet utreds

Varje dag begår i genomsnitt 4 personer självmord i Sverige. Självmordsförsöken hos unga kvinnor har ökat. Nu har regeringen tillsatt den utredning som ska undersöka hur man kan förbättra det självmordförebyggande arbetet.

2009-09-03

Färre skolpsykologer på friskolor

I de kommunala skolorna finns det tillgång till psykolog och kurator på skolan i dubbelt så hög grad som i friskolorna. Det visar en undersökning som Socialstyrelsen gjort om grundskolorna  i Stockholm och på Gotland.

2009-08-25

Ny bok - om känslor

Psykologen Anna Kåver vill i sin nya bok "Himmel, helvete och allt däremellan..." uppvärdera känslornas roll i vår högteknoligiska tillvaro.

2009-08-20

Alkohollinjen hjälper många

Efter semestern startar högtrycket på Alkohollinjen och Alkoholhjälpen. Då söker många råd och stöd för att minska sitt drickande.

2009-07-17

Misslyckande i skolan ökar risken för självmord

Idag är psykisk ohälsa det främsta hälsoproblemet under uppväxtåren. Ett uttryck för detta är den ökade förekomsten av självmordsförsök. En ny svensk studie visar att risken för självmordsförsök är 6 gånger högre bland ungdomar med låga betyg jämfört med om ungdomarna har bra betyg. 

2009-06-22

Vad säger kvinnorna till psykologen?

Psykologerna Anders Wahlberg och Mattias Lundberg berättar i sin nya bok "15 typer av kvinnor..." om olika kvinnotyper och vad de säger till psykologen.

2009-06-16

Sju av tio vårdcentraler saknar psykolog

70 % av Sveriges vårdcentraler, som ska vara första linjens sjukvård, har varken psykolog anställd eller vårdavtal med privatpraktiserande psykolog. Det visar en färsk kartläggning av landets vårdcentraler.  

2009-06-10

Spelproblem drabbar också anhöriga

En bortglömd grupp i spelfrågor är anhöriga till personer med spelproblem. Många drabbas av stress, oro och  sömnproblem. Det visar en sammanställning över samtal till den nationella Stödlinjen.

2009-06-03

Patienter stängs ute trots tillgång på behandling

20 000 patienter har stängts ute från psykologisk behandling enligt den undersökning som Psykologförbundet gjort bland sina medlemmar som bedriver egen verksamhet. 

2009-06-01

Otrygga föräldrar vill ha handfasta råd

Föräldrar och personer som arbetar med barn har upprörts över Anna Wahlgrens uppfostringsmetoder. Vad tycker barnpsykologen?

2009-05-29

När det som inte får hända händer

Vad händer med oss när vi nås av skrämmande information i media om naturkatastrofer eller som nu den aktuella svininfluensan. Vad gör vi och hur tänker vi när det som inte får hända ändå händer?

2009-05-29

Malin Alfvén i debatten om barnuppfostran

Se gårdagen inslag i Aktuellt där barn- och föräldrapsykologen Malin Alfvén intervjuas med anledning av Anna Wahlgren-debatten >>

2009-05-28

Ny rapport om kvinnors större psykisk ohälsa

Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression? En rapport från Statens folkhälsoinstitut pekar på både könsroller och biologiska skillnader som möjliga förklaringar.

2009-05-14

Fler unga kvinnor i psykvården

Varje år begår 1500 personer självmord, rapporterar Socialstyrelsen i sin nya hälso- och sjukvårdsrapport. Samtidigt pågår debatten om Anna Odells konstprojekt med en fejkad psykos.

2009-05-11

Ny teveserie om psykoterapi

SVT sänder från och med den 11 maj dramaserien  "In Treatment" där psykoterapin står i fokus. Måndag till torsdag behandlas en patient om dagen av psykoanalytikern Paul Weston. På fredagar går Paul till sin egen terapeut.  

2009-04-29

Sömnforskare ger råd till sömnlösa

Alla har vi någon gång drabbats av sömnlöshet. Nu ger sömnforskaren Markus Jansson-Fröjmark tips till er som legat och vridit er i sängen.

2009-04-28

Psykisk hälsa - ny rapport

Generellt sett kan kvinnor och mäns psykiska hälsa sägas vara bättre 2008 än 2004, skriver Statens folhälsoinstitut i samband med sin rapport om psykisk hälsa 2004-2008.

2009-04-27

Tonåringar dricker mindre

Trots mer alkoholreklam och smuggelsprit har svenska tonåringar minskat sin alkoholkonsumtion de senaste sju åren. En förklaring är att deras föräldrar har förstått att barn och alkohol inte hör ihop, skriver Statens folkhälsoinstitut. 

2009-04-24

Kartläggning av barns och ungdomars psykiska hälsa

Regeringen har gett Statistiska Centralbyrån (SCB) i uppdrag att under hösten 2009 göra en landsomfattande kartläggning av barns och ungdomars psykiska hälsa.

2009-03-31

Nationell strategi för föräldrastöd

- Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. De ska ha möjlighet till stöd från samhället i sin viktiga uppgift, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.


2009-01-27

Psykolog ger råd i radio

Nya Radiopsykologen Malin Edlund tycker det är bra om det blir mer öppet vad psykologer gör.


Fråga psykologen