Psykologiguiden
Mindre textNormal textStörre textSkriv ut denna sidaLägg till bokmärkeSkicka denna sida till en vän
 

Natur & Kulturs

Psykologilexikon

 

Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs

Psykologilexikon av Henry Egidius.


Lexikonet rymmer 18 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 9 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.

 

Lexikonet uppdateras kontinuerligt av Henry Egidius.


 

Sök:

 

Skriv in ditt sökord i rutan ovan, eller klicka på en bokstav för att bläddra i lexikonet.

DSM-5

Eng: uttal på engelska: [ˌdi:esemˈfaɪv].

Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th ed, American Psychiatric Association, 2013, DSM-5™, DSM-5®.


Uttal på svenska: {de es em fem´}.


Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE Svensk översättning av den förkortade versionen (Desk Reference) av DSM-5: Mini-D 5, Pilgrim Press, 2014.


Skrivsätten DSM V, DSM5, DSM-V och DSM 5 är mindre vanliga och inte i enlighet med den officiella beteckningen.

 

DSM-5 är den version av DSM som gällt från maj 2013. Den innehåller förändringar i förhållande till DSM-IV. De har beaktats i arbetet med uppdateringen av detta lexikon.

 

DSM-5 skiljer sig från tidigare versioner bland annat genom att man övergett den multiaxiala modellen med fem olika aspekter vid bedömningen av psykiska sjukdomar och problem. Mer om detta finns under sökordet DSM.

 

Gradering av svårighetsgraden förekommer vid fler typer av psykisk ohälsa än tidigare: i två skalsteg: mild, major, i tre skalsteg: mild, moderate, severe, i fyra skalsteg: mild, moderate, severe, profound eller mild, moderate, moderate-severe, severe eller mild, moderate, severe, extreme (beroende på vilken typ av psykiska ohälsa det gäller) samt i fem skalsteg: 0-4. Man skiljer också på om en provisorisk diagnos (eng: provisional diagnosis) är sannolik (eng: probable) eller bara tänkbar (eng: possible).

 

Psykotiska reaktioner har samlats under rubriken schizofrenispektrum och ordnats på ett annat sätt än i tidigare versioner.

 

Utvecklingsstörningar av alla slag har samlats i ett inledande kapitel under rubriken Neurodevelopmental disorders (i Mini-D 5: "Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser"). Autismspektrumstörning omfattar nu även Aspergers syndrom.

 

I stället för diagnosen "demens" görs en uppdelning av neurokognitiv funktionsnedsättning på två svårighetsgrader, mild neurocognitive disorder och major neurocognitive disorder (båda med graderingen lindrig, måttlig, svår, eng: mild, moderate, severe). Detta är enligt företrädare för American Psychiatric Association den största förändringen i den nya versionen.

 

Ett stort antal tidigare självständiga diagnoser, till exempel Alzheimers sjukdom, vaskulär sjukdom, frontallobsdemens, Parkinsons sjukdom, inordnas under övergripande kategorier av spektrumtyp. Förändringen har dock inte kunnat genomföras helt konsekvent eftersom ersättningar till läkare och sjukvårdsinrättningar från bland annat försäkringsbolag baseras på diagnoser enligt amerikansk modifiering av ICD-9 och ICD-10: ICD-9-CM respektive ICD-10-CM, där CM är akronym (kortord) för clinical modification.


I den svenska översättningen används termen syndrom så gott som genomgående som översättning av det engelska ordet disorder, störning. Det gör att till exempel personlighetsstörning i Mini-D 5 byter namn till personlighetssyndrom. Det finns dock flera undantag. När det gäller exempelvis neurokognitiva funktionsnedsättningar används termen kognitiv sjukdom.

 

Jämsides med diagnoser som anger typ av störning/sjukdom/ohälsa/funktionsnedsättning, finns det tabeller över olika aspekter av till exempel kognitiva sjukdomar, sådana som lärande och minne, uppmärksamhet och koncentration, exekutiv funktion, perception och rörelser, språklig förmåga, social kognition osv. Detta är en dimensionell modell för diagnostik som komplement till kategoriindelning.

 

Ytterligare ett antal förändringar behandlas under respektive sökord.

 

Relaterade sökord: diagnostik, DSM, dimensionellfemfaktormodellen, gradskillnad, kategoriindelning, spektrumstörning, typologi.


Fråga psykologen


 

Intervju med Henry Egidius

I samband med att Henry Egidius blev hedersledamot i Sveriges Psykologförbund intervjuades han om sitt arbete med Natur & Kulturs psykologilexikon på Psykologiguiden.

 

 

På Psykologiguidens Facebooksida hittar du bl.a. de mest lästa frågorna och svaren varje vecka. Du kan även följa oss på Twitter.