Psykologiguiden
Mindre textNormal textStörre textSkriv ut denna sidaLägg till bokmärkeSkicka denna sida till en vän
 

Natur & Kulturs

Psykologilexikon

 

Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs

Psykologilexikon av Henry Egidius.


Lexikonet rymmer 18 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 9 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.

 

Lexikonet uppdateras kontinuerligt av Henry Egidius.


 

Sök:

 

Skriv in ditt sökord i rutan ovan, eller klicka på en bokstav för att bläddra i lexikonet.

bias

Eng: bias [ˈbaɪəs], pluralis: biases eller biasses; verb: bias, biases eller biasses, biasing eller biassing, biased eller biassed [ˈbaɪəst], adjektiv: biased; adverb: biasedly [ˈbaɪəstlɪ].

Samma uttal på svenska som på engelska. Även stavningen bies förekommer på engelska, dock inte i vetenskaplig text. På svenska förekommer pluralisformen "biaser" för vad man annars betecknar som "olika former av bias".

 

Ordet har möjligen sitt ursprung i ett grekiskt ord som senare via latinet kommit in i spanskan (katalanskan) och från nya tiden blivit ett vanligt ord i engelskan för skevhet, snedhet, vinkling, partiskhet, jäv. Det används  i sina olika former som substantiv, verb, adjektiv (biased se nedan!) och adverb (biasedly 'på ett vinklat sätt'. 

 

I beteendevetenskapliga framställningar har bias och biased följande betydelser:

  1. Skevhet. I ämnet statistik innebär detta att en frekvensfördelning antingen har en koncentration av värden på vänstersidan, s k positiv skevhet, eller en koncentration av värden till höger om medelvärdet, s k negativ skevhet. Det anses alltså skevt på ett positivt sätt när kurvan är utdragen åt vänster och negativt när den är utdragen åt höger på fördelningen. (Positiv och negativ är här rent matematiska begrepp och har ingen värdeladdning.)
  2. a. Partiskhet, förutfattad mening, fördom, vinkling, så kallad kognitiv bias (eng: cognitiv bias, pluralis: cognitive biases. b. Benägenhet, böjelse.
  3. Metodfel i betydelsen snedvridning av forskningsresultat eller slutsatser till följd av mer eller mindre oavsiktliga fel i uppläggning eller genomförande av en undersökning, fel som kan ha sin grund i forskarens förutfattade mening eller önskemål om att resultaten ska stämma med viss teori eller vissa hypoteser. Eftersom risken för bias är relativt stor, måste forskare vid publicering av vetenskapliga artiklar ange om det föreligger jäv i deras forskning, till exempel bindning till ekonomiska intressen eller på grund av prestigebias.

 

biased [ˈbaɪəst].

  1. Sned om en frekvensfördelning (eng: biased frequency distribution).
  2. Vinklad, partisk, fördomsfull, med partisk förhandsinställning.
  3. Snedvriden. Metodfel i en vetenskaplig studie av sådant slag att det kan påverka uppläggning (design) av studien, urval av till exempel försökspersoner eller tolkning av data.

Relaterade sökord: kognitiv dissonans, efterklokhet, falsk konsensus, kognitiv förvrängning, förvrängt tänkande.


Fråga psykologen


 

Intervju med Henry Egidius

I samband med att Henry Egidius blev hedersledamot i Sveriges Psykologförbund intervjuades han om sitt arbete med Natur & Kulturs psykologilexikon på Psykologiguiden.

 

 

På Psykologiguidens Facebooksida hittar du bl.a. de mest lästa frågorna och svaren varje vecka. Du kan även följa oss på Twitter.