Psykologiguiden
Mindre textNormal textStörre textSkriv ut denna sidaLägg till bokmärkeSkicka denna sida till en vän
 

Natur & Kulturs

Psykologilexikon

 

Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs

Psykologilexikon av Henry Egidius.


Lexikonet rymmer 18 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 9 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.

 

Lexikonet uppdateras kontinuerligt av Henry Egidius.


 

Sök:

 

Skriv in ditt sökord i rutan ovan, eller klicka på en bokstav för att bläddra i lexikonet.

experiment

Eng: experiment [ɪkˈsperɪmənt, ekˈsperɪmənt], pluralis: experiments; trial [ˈtraɪəl], pluralis: trials.

Latin: experimentum {uttal: eksperiment´umm} 'försök', 'experiment'.

 

Ordformer: experimenten, experimentell, experimentellt, experimentella (eng adjektiv: experimental, eng adverb: experimentally).


Verb: experimentera, experimenterade, experimenterat (eng: experiment, experiments, experimenting, experimented).

 

Vetenskaplig metod som består i att man systematiskt varierar en eller flera faktorer vars effekter man avläser.

Den faktor, betingelse eller omständighet i en situation som man varierar systematiskt (t ex belöning - icke-belöning, olika grader av belöning, belöning - straff) kallas för oberoende variabel. Den typ av effekt som man studerar (t ex förstärkt eller försvagat reaktionsmönster) kallas beroende variabel (eftersom förändringen är "beroende" av den variabel som man har manipulerat på olika sätt).

Man kan man ha flera oberoende variabler som man kombinerar på olika sätt, s k multifaktoriella experiment, se multivariat.

Många psykologer och sociologer har ifrågasatt huruvida experimentell metod är tillämplig på psykiska och sociala fenomen. De menar att psykiska och sociala processer uppstår som följd av överväganden, reflektion och motiv. Därför bör man studera hur människor uppfattar förändringar i sin omvärld, hur de reflekterar kring dem och bildar motiv som ger mål för deras handlingar. Mönstret "insikt och handling" är av sådant slag att det inte lämpar sig för experimentella studier. Se fenomenologi och fenomenologisk psykologi

Relaterade sökord: empirism, evidensbaserad, psykologiskt experiment och ord som börjar på experimentell.


Fråga psykologen


 

Intervju med Henry Egidius

I samband med att Henry Egidius blev hedersledamot i Sveriges Psykologförbund intervjuades han om sitt arbete med Natur & Kulturs psykologilexikon på Psykologiguiden.

 

 

På Psykologiguidens Facebooksida hittar du bl.a. de mest lästa frågorna och svaren varje vecka. Du kan även följa oss på Twitter.