Psykologiguiden
Mindre textNormal textStörre textSkriv ut denna sidaLägg till bokmärkeSkicka denna sida till en vän
 

Natur & Kulturs

Psykologilexikon

 

Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs

Psykologilexikon av Henry Egidius.


Lexikonet rymmer 18 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 9 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.

 

Lexikonet uppdateras kontinuerligt av Henry Egidius.


 

Sök:

 

Skriv in ditt sökord i rutan ovan, eller klicka på en bokstav för att bläddra i lexikonet.

mood

Eng: uttal: [mu:d]; adjektiv: moody.

Indoeuropeiskt ord, samma som det svenska 'mod' och det tyska Mut. Grundbetydelser: 'mod', 'strävan', 'vilja', 'humör'. 'Mod' i betydelsen sinnesstämning finns i ord som högmod, jämnmod, tålamod, saktmod, svårmod, modfälld, modstulen, vemod, vankelmod, ädelmod och i uttryck som 'att vara vid gott mod'.

 

Adjektivet moody betyder 'trumpen', 'missmodig'.

 

1. Sinnesstämning (eng även: mental state of mind, temperament, temper, humour, spirits), det känsloläge, den grundstämning som en person har mellan känsloreaktioner på yttre händelser och inre tankar och fantasier. På engelska säger man exempelvis mood between temper outbursts: grundkänsla (eller humör) mellan vredesutbrott.

 

Denna betydelse finns i termen mood disorders som på svenska bäst återges med affektiva syndrom, affektiva sjukdomar. Den tidigare vanliga svenska översättningen förstämningssyndrom är missvisande eftersom förstämning betyder nedstämdhet och de affektiva syndromen även omfattar mani och hypomani.

 

En annan term där mood ingår i denna betydelse är disruptive mood dysregulation disorder.

 

2. Tillfällig känsloreaktion, men relativt utdragen, av t ex surmulenhet eller irritation to be in a mood with somebody (vara sur på någon).

 

3. Lust för något (eng även: frame of mind): to be in the mood for reading a book (ha lust att läsa en bok), in the mood for love (ha lust för kärlek, ha lust att bli förälskad).

 

4. Stämningen i en grupp människor, i en skog, en stad eller i ett konstverk.

 

Mood disorder och mood disturbance

Mood disorder (pluralis: mood disorders) är en term för den psykiatriska diagnosen 'förstämningssyndrom', 'affektivt syndrom', 'affektiv sjukdom' (som inte längre används i DSM.

Mood disturbance (pluralis: mood disturbances)  är en störning (sådana störningar) i humöret och sinnesstämningen som de flesta människor har erfarenhet av. 

 

 

Termer och ord som gäller dimensionen nedstämdhetupprymdhet:

elevated mood, elation, excitement  upprymdhet, upprymd sinnesstämning, excitation

abnormally elevated mood onormalt förhöjd sinnesstämning (som vid mani och hypomani), onormalt förhöjd grundstämning, övermod

expansive mood grandiositet (som tar sig uttryck i kontaktbehov, högmod, pratsamhet, självöverskattning, överkänslighet för kritik)

euthymic mood positiv sinnesstämning, livsmod

dysphoric mood, dysphoria dysterhet, nedstämdhet, svårmod, sorgmod, vemod, dysfori

sadness ledsenhet, sorgsenhet.

 

Termer och ord som gäller dimensionen irritabilitetlugn:

composure, fattning, sans, saktmod, jämnmod

irritability, irritable mood lättretlighet, retlighet, irritabilitet

anxiety ångest

anxious distress ängslan, ängslig oro, missmod, bedrövelse (eventuellt med rastlöshet och/eller spänningar i muskulaturen).

 

Relaterade sökord: affektivitet, depressivitet, emotionhabitus, humör, karaktär, temperament, typologi.

 


Fråga psykologen


 

Intervju med Henry Egidius

I samband med att Henry Egidius blev hedersledamot i Sveriges Psykologförbund intervjuades han om sitt arbete med Natur & Kulturs psykologilexikon på Psykologiguiden.

 

 

På Psykologiguidens Facebooksida hittar du bl.a. de mest lästa frågorna och svaren varje vecka. Du kan även följa oss på Twitter.