Hög personalomsättning på förskola

Vi har en 2,5 åring som vi upplever som en känslig men trygg och fantastiskt kärleksfull person. Hon går sedan drygt ett år på en förskola som har haft en enorm personalomsättning. Vi har tappat räkningen, men drygt 15 personer har hon träffat under det första året på förskolan.

Om man förutsätter att allt inom familjen ”fungerar som det ska” - kan den höga personalomsättningen på förskolan påverka hennes framtida relationer till människor negativt? Barn knyter väl även an till personal på förskolan och om dessa byts ut med jämna mellanrum – hur påverkar det barnen?


Ingrid Gråberg svarar:

Svenska förskolor är inga stora institutioner där man lämnar in sina barn för förvaring medan man är på jobbet. Så här står det på skolverkets hemsida: ”Barnen i förskolan ska få en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där.”

Ur ett psykologiskt perspektiv är trygghet viktigare än pedagogiken, även om prioriteringsordningen är den omvända i Skolverkets text. Den som inte trivs och känner sig trygg i gruppen har svårt att tillgodogöra sig de pedagogiska inslagen – hur genomtänkta de än är. Och för att barnen ska kunna känna sig trygga krävs det i normala fall att de kan knyta an till en eller flera av de vuxna på förskolan.

Sedan har barn olika behov och deras hemsituationer ser olika ut. En del finner sig snabbt tillrätta i nya miljöer och knyter fort an till nya personer. Andra har svårt med förändringar och behöver mycket tid för att lära känna nya människor. Somliga verkar inte ha så stort behov av att knyta an till andra än sina vårdnadshavare. Enstaka individer har generellt svårt att knyta an. Många föräldrar ger sina barn en hyfsat ordnad och förutsägbar tillvaro, men alla erbjuds inte en trygg grund att stå på hemifrån. Att förskolan fungerar väl är viktigt för alla barn, men mer viktigt för somliga skulle man kunna säga.

En ”enorm personalomsättning” ger naturligtvis inga goda förutsättningar om man vill erbjuda en trygg och förutsägbar miljö för barnen. Saker som kan mildra de negativa konsekvenserna är om det finns några i personalgruppen som finns kvar över tid och står för någon form av kontinuitet. Och om barngruppen är stabil.

Hur oroliga ni behöver vara för verksamheten i er förskola beror också på orsaken till den höga personalomsättningen. Ibland slumpar det sig så att flera slutar nästan samtidigt på grund av att någon går i pension, någon flyttar till annan ort, börjar studera/vidareutbilda sig, går på föräldraledighet, drabbas av sjukdom eller får ett jobberbjudande som är svårt att tacka nej till. Det är olyckligt när detta sker, men det är betydligt värre om det handlar om att personalen flyr från arbetsplatsen eller att de är sjukskrivna på grund av de rådande arbetsförhållandena. Om personalen inte trivs kan det påverka deras förmåga att knyta an till barnen. Och beror vantrivseln på stress kanske de vuxna rent faktiskt inte har tid att ge alla barn tillräckligt med uppmärksamhet och omtanke.

En annan aspekt som kan ha betydelse är om alla nyanställda är unga och outbildade eller om det kommer in en och annan erfaren person som är trygg i sin yrkesroll.

Min rekommendation är att ni tar er tid att vara med under en hel dag på förskolan för att få en ordentlig inblick i hur verksamheten fungerar och hur er dotter har det. Hur känns stämningen bland personalen? Hur relaterar de till barnen? Hur relaterar barnen till varandra och till de vuxna? Söker barnen tröst och stöd hos de vuxna och får de i så fall adekvat gensvar?

Sedan är förstås er dotters mående och beteenden bra värdemätare på hur hon trivs i förskolan. Sover och äter hon bra? Blir hon glad när hon kommer till förskolan? Vad gör hon när ni kommer och hämtar henne vid dagens slut? Sitter hon apatiskt och stirrar framför sig eller är hon engagerad i någon aktivitet?

Några tydliga svar på era frågor har jag inte gett av den enkla anledningen att det inte finns några enkla svar på hur en hög personalomsättning påverkar barnen. För något barn kan det vara närmast förödande, medan vissa barn knappt påverkas alls.

Behöver ni oroa er för om personalomsättningen kan påverka dotterns framtida relationer till människor negativt? Förmodligen inte. Inte om hon i övrigt har tillgång till stabila relationer med vuxna.

Sedan tycker jag förstås inte att ni ska nöja er med att ert barn inte får bestående men av förskolan. Försäkra er om att hon trivs och känner sig trygg.

Här kan du läsa mer om:

Anknytning i förskolan

Barns anknytning

Mötet mellan förälder och förskolepersonal

Vänlig hälsning,