Hur stor är risken att han skadar mig igen?

I förrgår slängde jag ut min sambo då han utövade fysisk våld mot mig genom att kasta föremål på mig och trycka mig in mot väggen, då han ansåg att jag provocerat honom. Han har tidigare aldrig varit fysiskt våldsam mot mig däremot är han ibland verbalt aggressiv mot mig och har kallat mig bl.a. hora vid flera tillfällen pga. en händelse som han inte kan släppa.

Jag har gjort slut med honom pga. den fysiska misshandeln han utsatte mig för. Han har precis börjat i terapi så jag undrar om terapeuten kan hjälpa honom med hans aggressionsproblem? Kommer han att skada mig igen om jag ger honom en chans? För övrigt är han väldigt kärleksfull, kemin är bra och vi har väldigt roligt tillsammans.


Anna Bennich Karlstedt svarar:

Jag vill börja med att säga det jag tänkte allra först - BRA att du lyckats avbryta relationen när din sambo gått över en så pass allvarlig gräns som fysiskt våld faktiskt är. När mycket annat stämmer, precis som du beskriver att det gör för er, så brukar det vara svårt för många att markera så tydligt. Egna starka förälskelsekänslor, partnerns ursäkter och ångerfulla övertygelser om att det inte skall upprepas brukar göra det tufft att stå emot ett nytt försök. Även den tionde gången, ibland. Starkt av dig.

Ditt brev och dina frågor väcker flera följdfrågor hos mig. Varför har din sambo börjat i terapi? Handlar det om aggressionsproblematiken, alltså är det för att han själv har insikt i att han har problem med att kontrollera ilska? Var det just den här händelsen som gjorde att han sökte hjälp? Eller är det (också) andra saker han sökt för? Jag undrar också hur ert samtal har varit efter händelsen? Är han väldigt ångerfull och inser att han begått helt oacceptabla handlingar? Hans verbala kränkningar, ångrar han dem också och vill anstränga sig att aldrig mer kalla dig nedvärderande ord?

Jag skulle behöva ganska mycket mer information (ifrån er båda) innan jag skulle kunna uttala mig om riskerna att en sådan sak händer igen just i ert specifika fall. Mitt svar till dig måste därför hållas på ett generellt plan, alltså vad man på gruppnivå kan anta i fall som liknar det du beskriver.

Att ha svårt att kontrollera sin ilska så till den grad att man tar till fysiskt våld när man upplever sig provocerad (utan att vara hotad till livet och behöver försvara sig), är allvarligt. Det finns absolut möjligheter att lära sig andra, mindre destruktiva sätt att hantera starka negativa känslor. För att det skall vara möjligt krävs insikt, motivation till förändring, villighet att göra det som krävs för att få till förändringen, och en stor portion tålamod. En förändringsprocess innebär ofta en ganska brokig väg emot något bättre, och bakslag är en naturlig del i en sådan process.

Så generellt, ja det är möjligt att han kan förändra sitt sätt att agera när han är arg. Och ja, det är möjligt att han i något bakslag tar till våld igen.

Du behöver fråga dig om tror att han verkligen har insikt om allvaret i sina handlingar, och om han upplevs som mycket motiverad och tålmodig kring att göra jobbet? Du behöver också fundera på om du själv är villig att vara vid hans sida under tiden som han (förhoppningsvis) gör det här ganska mödosamma arbetet. Med den eventuella risk det också innebär att han beter sig hotfullt och/eller ger sig på dig igen.

Jag önskar dig lycka till!