Min fru slutade röka - blev personlighetsförändrad

Min fru har fått en stor personlighetsförändring de senaste åren, allt började efter att hon slutat röka med hjälp av Champix. Vårt förhållande är i botten, vi har lagt in om skilsmässa. Hon vägrar prata med familjerådgivare eftersom alla problem vi har är mina säger hon, och har till viss del rätt. Själv söker jag just nu hjälp via en psykoterapeut.

Tidigare var hon glad, positiv och underbar som människa, men nu är hon aggresiv, slåss och spottar, kallar mig och barnen för fruktansvärda saker, och allt är enligt henne mitt fel. Hon brottas också med självmordstankar. Hon var tidigare positiv mot alla människor, men nu är de slesta idioter enligt henne. Jag kan inte prata med henne om detta, då hon skulla ta det som ett försök ifrån mig att skylla ifrån mig. Hon skulle också bli fruktansvärt arg.

Vi har varit gifta i 20 årså jag märker ju hennes förändring.. Vår vuxna dotter(18 år) säger också att mamman förändrats sen hon slutade röka. Om det är en effekt av Champix eller nikotinbristen vet jag inte.

Hur gör man för att hjälpa någon som inte vill?


Ingrid Gråberg svarar:

Det är alltid svårt att hjälpa en annan människa mot hennes vilja. Både du och er gemensamma dotter upplever att din fru har genomgått en personlighetsförändring, men det är inget som din fru själv är medveten om – åtminstone är det inget hon vill kännas vid. Och det är förståeligt att man inte reagerar positivt på förslag om att söka hjälp när man själv inte förstår poängen med det.

Många gånger kan ett sådant förslag få motsatt effekt. Man kan känna sig kränkt och missförstådd. Omgivningens välvilja kan till och med uppfattas som ren illvilja och i värsta fall tar man avstånd från dem som försöker hjälpa en.

Din största chans att nå fram till din fru är kanske att utgå ifrån hennes självmordstankar. Du skriver att hon brottas med sådana och det tolkar jag som att det är något hon lider av.

Om du inte redan har försökt motivera henne att söka hjälp utifrån detta så är det värt att prova. Men eftersom du upplever att beteendeförändringarna startade i samband med intag av läkemedel avsett för rökavvänjning så föreslår jag att du i första hand kontaktar den läkaren som skrev ut medicinen. FASS fungerar som en uppslagsbok med information om alla godkända läkemedel och där framgår det nämligen att Champix har gett biverkningar i form av självmordstankar och beteendeförändringar. Om dessa biverkningar uppstår uppmanas man att omedelbart avbryta sin behandling och kontakta läkare.

Nu kan det ju finnas helt andra förklaringar till de förändrade beteendena och självmordstankarna, men det här kan vara en lämplig hypotes att starta med. Konsultera läkaren och be honom/henne att kalla din fru till en uppföljande undersökning med anledning av att hon slutat röka med hjälp av Champix. Berätta för läkaren om hennes självmordstankar och ge konkreta exempel på hur hennes beteende har förändrats. Kanske kan du inhämta synpunkter och beskrivningar även från personer utanför familjen (vänner, eventuella arbetskamrater och släktingar), för att ge din berättelse mer tyngd.

Vänlig hälsning,