Jag har tappat lusten

I mitt förra förhållande tappade jag lusten till att ha sex med min sambo. Efter närmare ett år började min lust att förändrades. Efter ännu ett halvår kom jag till den punkten då jag tvingade mig själv att ha sex med honom, trots att jag varken ville eller kände lust. Någonstans läste jag om att man kan "jobba sig förbi" sådana känslor, men det blev bara mer och mer påfrestade för oss båda. Vi pratade mycket om problemet och jag började tro att jag var asexuell.

Jag upplevde en sådan lättnad när det tog slut mellan oss båda och jag själv tog initativet till sex med en ny person. Helt plötsligt kände jag lust igen och jag trodde att det kanske hade varit en fas vi gått igenom. Eller att vi bara inte hade personkemin som behövdes.

Nu har jag varit tillsammans med min sambo i över två år. Första året märkte jag inga problem, precis som förra gången. Sedan kom det sakta men säkert smygande och i dag upplever jag samma ångestkänslor som jag gjorde tidigare.

Hur ska jag göra för att kunna njuta av sex igen? Jag är tjugosex år gammal och vill inte behöva byta sexpartner hela mitt liv för att kunna känna lust.


Philip Weiss svarar:

Jag håller helt med dig i din tankegång att du inte skall behöva byta sexpartners för att känna lust. Första gången något sådant inträffar så kan man ju tänka som du tar upp att det kan bero på omständigheter i ditt liv eller på personkemi. Men när problematiken upprepas får man en signal om att det finns något hos sig själv som behöver förstås och utvecklas. Problematiken kan handla om så väldigt många olika saker. Om jag tar några vanliga teman så handlar det ofta om reaktioner på närhet och trygghet, prestationskrav, svårigheter att kommunicera sina önskningar i ett samliv, att man varit med om traumatiserande upplevelser under sin uppväxt eller att man inte får ihop den spännande partnern med den trygga partnern. Om jag tar upp den sista "tråden" jag beskrev så leder det till att man söker efter spänning och nyhetens behag och tappar lusten när man känner varann väl och relationen går över från passion och förälskelse till en djupare mer tillitsfull kärleksrelation.

Vi bär också med oss erfarenheter från vår uppväxt där våra föräldrar är förebilder för relationsmönster vare sig vi vill eller inte. Vi har en benägenhet till upprepning även här även om vi tänker och känner att vi verkligen lever vårt eget liv.

När jag arbetar med par så brukar jag oftast be paret berätta om sina ursprungsfamiljer vilket kan vara belysande för detta pars problematik.

Som jag beskrev ovan så kan alltså bakgrunden till varför man får problem med den sexuella lusten i en relation vara mångskiftande. Jag råder dig därför att kontakta en legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk/relationell inriktning för att tillsammans med terapeuten försöka förstå vad som ligger bakom dina svårigheter.

Vänlig hälsning