Dåligt självförtroende

Jag har ett mkt dåligt självförtoende som gör att jag arbetar kvar på ett arbete år efter år som jag ej trivs med. Jag söker och kommer in på bra utbildningar men börjar ej p g a jag tror ej att jag ska klara av det. Detta leder hela tiden till att jag då kvar på samma arbete jag ej trivs med o mår dåligt pga det. Hur ska jag kunna bryta detta mönster?


Liria Ortiz svarar:

Hej! Du vill inte att ditt dåliga självförtroende ska stänga dig inne, som det hittills har gjort på många sätt. Du vill hitta nya sätt att bete dig på, och våga mera.

Låt mig börja med att resonera om vad brist på självförtroende och självkänsla är som tillstånd, och vi får se hur mycket du känner igen dig.

Dåligt självförtroende handlar om att hur mycket man än presterar känner man sig inte nöjd. Man ”är” sina prestationer. Låg självkänsla däremot innebär att vara dömande mot sig själv, och att inte sätta något värde på sig själv. Låg självkänsla styr hur vi fungerar i det dagliga livet och har stor inverkan på många områden i livet.

Utifrån det du beskriver i ditt brev tolkar jag det som att det är mest din självkänsla som det handlar om. Därför kommer jag att uppehålla mig till det.

En person med låg självkänsla har en låg uppfattning om sig själv, och lägger stor vikt vid sina svagheter och brister men inte sina styrkor och resurser, och är uttalat självkritisk.

Låg självkänsla märks också på beteendet. En person med dålig självkänsla har svårt att hävda sina behov eller sin uppfattning, har en ursäktande attityd, och undviker inte bara utmaningar, utan allt där man riskerar att bli bedömd. Man oroar sig för att bli avslöjad som en bluff. Man har svårt att tro att det som man lyckas med beror på skicklighet och kunskaper. I relationer till omgivningen är man blyg och överkänslig för kritik. Det kan gå så långt att man drar sig undan kontakt och närhet. Motsatta beteenden finns, där man försöker dölja sin osäkerhet genom att alltid uppträda självsäkert och behärskat.

Dåliga erfarenheter leder ofta till dålig självkänsla. Utifrån erfarenheter har man skaffat sig en kritisk uppfattning om sig själv, och livet. Upplevelser som kan ha bidragit till en dålig självkänsla är att inte ha motsvarat föräldrars eller jämnårigas krav och uppfattats som ”udda” i familjen eller i skolan, och att sällan ha fått beröm, värme och intresse från sin omgivning.

Känner du igen dig? Låg självkänsla är ett sätt att tänka och bete sig som på många sätt är inlärt från tidiga år, men som man kan hitta sätt att bryta med. Men, låt mig också göra dig uppmärksam på att låg självkänsla ibland kan vara ett inslag i en depression, eller vid långvariga problem med ångest. Om detta gäller dig är en effektivare lösning att du söker behandling för det primära problemet.

Du kan också prova att på egen hand hitta sätt att bryta dina inlärda cirklar för hur du tänker och beter dig. Man kan säga att du kan börja träna dig i att få en bättre självkänsla genom att tänka och göra tvärtom. Hur?

Pröva gärna den här övningen (stegen går lite in i varandra, men jag beskriver den i steg för att den ska bli mer överblickbar).

Steg 1. Bli uppmärksammare på i vilka situationer som din dåliga självkänsla slår till. Utforska vilka tankar, känslor och levnadsregler som styr dina handlingar när du vill börja en utbildning och sedan bestämmer dig för att inte göra det. Vi kan kalla dem dina risksituationer för akut dålig självkänsla. Skriv gärna ner de tankar, känslor och levnadsregler som du får i sådana situationer.

Steg 2. Nästa steg är att du utforskar rimligheten i den tanke, känsla eller levnadsregel som utlöst din akut dåliga självkänsla, och som är ett hinder för att göra det du egentligen vill göra. En person med dålig självkänsla kan utifrån sina erfarenheter ha inlärda negativa automatiska tankar, känslor eller levnadsregler, som till exempel: Jag får aldrig låta någon se mitt sanna jag eller Det är bättre att låta bli än att misslyckas. Det är förstås svårt att leva och komma till sin rätt med sådana inlärda regler.

Ställ dig frågor som hjälper dig att utforska hur dessa tankar och levnadsregler har kommit till i ditt liv. Vill du, idag, leva utifrån det som dessa livsregler och tankar uttrycker? Hur skulle en mer kärleksfull tanke eller levnadsregel kunna låta?

Kom ihåg att som vuxen är det du som väljer dina egna levnadsregler. Du kan till exempel välja nya levnadsregler, och förbereda dig för att vara i situationer som du normalt skulle undvika. Syftet är att du gör nya vuxna erfarenheter som visar att du klarar mer än vad du tror dig om.

Kom ihåg! Att vara vuxen är att kunna lära sig att leva med sin sårbarhet och inte att bli av med den.

Steg 3. Gör sedan det du vill göra i situationen, uppmuntrad av dina nya mer kärleksfulla och tillåtande tankar och levnadsregler. Använd detta sätt dagligen under åtta veckor, och utvärdera sedan hur det har hjälpt dig att bli uppmärksammare på hur du ”luras” av dina inlärda negativa tankar, känslor och levnadsregler om dig själv, och kunnat göra mer av det du vill. Fortsätt gärna under en längre tid att göra så här om du finner att det hjälper dig att bryta det mönster du beskriver i ditt brev.

Steg 4. Tydliggör för dig vad du har för mål både i vardagen och på längre sikt med att byta jobb. Fundera på dina värderingar: Vad är det viktigt för dig i ditt liv? Skriv gärna ner dem. Läs det du skrivit ner noga, och fråga dig vad du vill göra i närmaste veckan, och på sikt, för att komma i samklang med det du värdesätter. På vilket sätt kan dina värderingar hjälpa dig att ta första steg i att kunna exempelvis byta arbete? Tanken med mina frågor är att du låter dina värderingar styra dig och ge dig kraft att exempelvis våga börja den utbildning du vill satsa på.

Steg 5. Att inleda en förändring brukar väcka ångest, rädsla och andra negativa känslor. Påminn dig då om att våra negativa tankar och känslor är resultatet av våra tidigare erfarenheter. Inte sällan varnar de oss för faror som vi har upplevt i det förflutna men som inte alltid gäller idag. De är inte alltid sanna. Detta kommer du att upptäcka allt mer tydligt när du gör övningarna ovan, och inte längre låter dina rädslor styra vad du gör. Det handlar om att du lär dig att leva med dina rädslor och gör det som är viktigt för dig här i livet idag.

Du kan surfa över din rädsla för att göra det du vill göra genom att ha som ett stödjande självprat att Det här är bara överdrivet kritiska tankar eller mina gamla rädslor. Jag behöver varken tro på eller låta mig styras av dem. Jag kan låta dem finnas inom mig samtidigt som jag gör det jag vill ändå.

Här kan du läsa mer om » Självkänsla och självförtroende

Varma hälsningar och lycka till!