Fördomsfull rekrytering

Vi är mitt uppe i en rekryteringsprocess, har haft alla intervjuer nu. Det är jag och min chef som gör intervjuerna och urvalet. Jag upplever att chefen bedömer de sökande mer utifrån sig själv än utifrån de sökande.

Jag menar att den 50-åriga kvinnan är lika kompetent som den 50-åriga mannen, men chefen tycker att kvinnan är det klart sämre valet. Även den 30-åriga kvinnan med liten erfarenhet och lägre faktakunskaper på området, men med en "flottare" (men mindre relevant) utbildning rankar chefen högre, och jag känner bara att det hela rör sig om att chefens inbyggda förtroende för vilken 50-årig kvinna som helst är lägre än för en självsäker 50-årig man och en 30-årig kvinna med härlig utstrålning och flott examen.

Det har även varit ett par andra saker chefen sagt under rektryteringen som fått mig att reagera på att hen har svårt att vara objektiv. Hur kan jag ta upp den här frågan? Kan jag alls ta upp den med chefen? Vi har en helt okej relation.


Anna Bennich Karlstedt svarar:

Du sätter fingret på precis det som är det svåraste vid rekrytering – att vara objektiv. Att inte låta sina egna förutfattade föreställningar och fördomar färga bedömningen för mycket. Det är av den anledningen man i allt högre grad försöker bygga in objektiva instrument i processerna, som till exempel begåvningstester och beprövade personlighetsinventorier. Även oberoende bedömare med utbildning inom området kan minska bias, även om ingen människa oavsett utbildning helt kan hålla sig objektiv.

Jag vet inte hur din chef reagerar på kritik och om konsekvenserna skulle bli mer negativa än positiva för dig eller för era rekryteringsuppdrag, därför är det svårt att svara på din fråga om du kan ta upp det. Men i den bästa av världar så är det precis det man ska göra i en sådan här process. Det är bland annat därför det är bra att vara två – det kan du också lyfta fram. Att man ser olika saker och kan upptäcka olika typer av fällor leder till mindre risk för bias, men också till inlärning.

Om ni har en god relation är det jättebra att ta upp precis de här sakerna. Det är att vara professionell. Du har dessutom forskningen på din sida – kvinnor döms i de allra flesta av dessa processer hårdare än män. Ålder och kön spelar roll. Det är ett (sorgligt) faktum och riktigt bra att du snappat upp.

Du kan beskriva dina tankar på ett ödmjukt sätt, t ex genom att använda jagbudskap snarare än berätta hur något är. Att säga ”det här uppfattade jag, vad tänker du om det?” bjuder också in till hens tankar och åsikter i frågan. Du kan också säga att du läst på under processens gång och hänvisa till både forskning och instrument som ni kan ha hjälp av i framtida rekryteringar.

Jamstall.nu kan du hitta JämO´s ”rekryteringstrappa”, som är en hjälpande guide i elva steg just för att göra mer jämställda rekryteringar.

Lycka till!