Min syster skadar sig själv!

Min syster skadar sig själv, hon har både skurit sig, samt borrar in naglarna i brösten och river hål. Hon ligger i skilsmässa och har ett barn som är strax över året. Hon säger ständigt att hon vill försöka med sitt ex igen men han fortsätter att bryta ner henne även att han är medveten om att hon är instabil.

Hon satt och skar sig i duschen hemma hos honom, han kastar till henne en handduk och säger "Se till att torka te dig nu, jag ska åka till xxx (tjejen han väljer istället för henne) och vill vara framme innan det är försent."

Som hennes syster vet jag inte alls vad jag ska göra, hon satt och lekte med sina sår, drog nageln genom de så att de började blöda igen och bara skrattade, hon sover runt 3 timmar per natt och jag kan inte sova, ifall att hon skulle ringa...

Hon behöver hjälp, HAN behöver hjälp, men hur får man dem att inse detta?


Jenny Klefbom svarar:

Eftersom jag är en psykolog som i första hand arbetar med barn och ungdomar, så är det första jag reagerar på hur ditt lilla syskonbarn har det. Att leva tillsammans med en mamma som mår så fruktansvärt dåligt som din syster verkar göra, innebär faktiskt att han eller hon inte får den omsorg och det psykiska omhändertagande som ett litet barn behöver. Nu ligger dessutom föräldrarna i skilsmässa, vilket i sig är en påfrestning på ett litet barn.

Jag tror också att det är här, mot detta lilla barn, som dina omsorger har störst chans att bära frukt. Kanske är det också med barnets väl för ögonen som du kan motivera din syster att söka hjälp.

Att tvinga en vuxen kvinna till vård är inte möjligt. I Sverige ger man inte vård, om inte patienten själv är med på det, utom vid tvångsvård. Man kan tycka att din systers beteenden är allvarliga, men de är inte allvarliga på det sättet att de motiverar tvångsvård. Din enda möjlighet att få din syster att ta emot hjälp är alltså att försöka stötta henne i att göra det frivilligt. Du kan erbjuda dig att följa med henne till den psykiatriska öppenvårdsmottagningen, och du kan erbjuda dig att vara med under det första besöket och hjälpa henne att sätta ord på hur hon har det. Men mer än så kan du inte göra.

När det gäller din systers x-man så finns det ännu mindre du kan, och bör, göra. Du beskriver inte på vilket sätt han behöver hjälp, men om du menar att han behöver hjälp för att han behandlar din syster illa, så finns det tyvärr ingen vård för sådant. Och inte heller finns det någon lag som förbjuder människor att bete sig så här, så länge det inte handlar om att man fysiskt eller psykiskt misshandlar någon.

Det är upp till var och en att välja vilka man umgås med, och om din syster väljer att fortsätta träffa den man som gör henne så illa, så är det inget som någon kan hindra henne ifrån.

Vad du däremot kan göra, är att bestämt sätta ner foten för ditt syskonbarns räkning. Tala med din syster och beskriv vad du ser: Ett barn som far mycket illa på grund av föräldrarnas beteenden och psykiska problem. Ta sedan kontakt med socialtjänsten och berätta om ditt syskonbarns situation.

Tala om vad du gör för din syster , men var noga med att förklara att du gör det för att hon och hennes barn inte kan leva så här; att du gör det av omsorg om dem. Om socialtjänsten bedömer att livet hos din syster inte är lämpligt för ett litet barn, så har de däremot goda möjligheter att ställa krav på att din syster måste ta emot vård, stöd eller avlastning. Så kanske hjälper du på längre sikt hela familjen genom ett sådant handlande.

Vänlig hälsning,