Kan jag lida av inlärningssvårigheter?

Jag är 26 år och har precis börjat en yrkesutbildning inom industrin. Jag har efter att jag börjat min utbildning märkt att jag har svårt att lära mig regler, formler, termer o.s.v. Jag anser själv att jag alltid har haft lätt för att lära mig men har inte alltid ansträngt mig för att få mer än ett godkänt betyg. Men nu känns det som att åren har medfört att jag har fått svårare att lära mig saker.

För att lära mig t.ex. matematiska uträkningar eller en funktion av något måste jag prova mig fram för att få bäst resultat av min inlärning. Att lyssna på en lärare fungerar när han förklarar logiken bakom t.ex. den matematiska formeln. Förklaringar som är s.k. "svart eller vitt" fastnar lätt medans förklaringar så som "man kan göra så" inte fastnar. Det har gått så långt att jag till och med fått det svårt att lära mig genom att läsa ur en bok. Trots detta kan jag fortfarande ha lätt att memorera ramsor m.m.

Min fråga är då? Kan jag lida av inlärningssvårigheter och kan dessa komma med åren? Finns det inlärningshjälpmedel man kan hjälpa sig av? De inlärningssvårigheter jag kan använda mig av idag tar oftast så pass lång tid att jag inte hinner med att använda dessa. Eller är det bara så att jag är mer praktiskt än teoretiskt lagd och har därför lättare att lära mig när jag får prova själv?


Ingrid Gråberg svarar:

Inlärningsförmågan kan påverkas av olika faktorer. Ärftliga faktorer spelar roll på så sätt att de utgör en övre gräns för hur bra man kan prestera. Men hur lätt eller svårt man har för att lära sig komplicerade, teoretiska resonemang beror till stor del på det man kan kalla för miljöfaktorer. För att hjärnan ska utvecklas optimalt krävs det bland annat att man haft tillgång till näringsriktig föda och fått lagom mycket stimulans under uppväxten.

Nu upplever du en försämring av inlärningsförmågan, men frågan är om det är din förmåga som har försämrats eller om det är den nuvarande utbildningen som ligger på en högre nivå än vad du är van vid sedan tidigare. Du nämner inte vad du sysslat med under de senaste åren eller vilken inriktning du läste under gymnasieåren. Om det var länge sedan du studerade sist och länge sedan din hjärna fick ordentliga utmaningar, så kan det handla om att den är lite ringrostig. Inlärningsförmågan kan nämligen förbättras med hjälp av stimulans och träning, och den kan försämras på grund av exempelvis sömnbrist, stress, depression och påverkan av mediciner och droger.

Man ska också vara medveten om att det är skillnad på att lära sig saker utantill, såsom glosor och ramsor, och att förstå komplexa samband, att förstå hur saker och ting hänger ihop. Kanhända ställer den nuvarande utbildningen helt andra krav på din intellektuella förmåga än dina tidigare studier gjort.

Sedan är det viktigt att komma ihåg att det finns olika vägar till kunskap och att det gäller att hitta den väg som passar en själv bäst. En del har till exempel lätt att minnas auditiv information (sådant man hör), medan andra har lättare att komma ihåg visuell information (sådant man ser). Du skriver att du har lätt för att memorera ramsor. Är det ramsor du hört eller läst?

Du verkar ha funderat en hel del över hur du lär sig och som jag uppfattar det så lutar du åt att du är mer praktiskt än teoretiskt lagd. I så fall antar jag att du lättare skulle begripa dig på hur en motor fungerar genom att plocka isär den, än genom att läsa om den. Då är det naturligtvis bra om du i så stor utsträckning som möjligt kan få prova dig fram. Men jag förstår inte vad du menar med att det tar för lång tid att använda hjälpmedel.

Även om ett hjälpmedel eller en viss studieteknik tar lite tid att använda så är det väl investerad tid om det ger resultat, det vill säga om det leder till att du lär dig nya saker. Mitt råd till dig är alltså att använda dig av de strategier som du upplever ger bäst resultat – oavsett hur lång tid det tar. I längden blir det ändå tidsbesparande.

Om du inte redan har gjort det, så tycker jag också att du ska gå till biblioteket och leta upp någon bra bok om studieteknik, för att få fler uppslag om hur du kan underlätta pluggandet. Använd dig också av de lärare/kursledare ni har och ställ frågor tills du känner att du förstår.

Vänlig hälsning,