Otrogen fru

För 3 månader sedan upptäckte jag av en slump att min fru, 50 år, hade påbörjat en relation med en 15 år yngre man på jobbet. Jag blev chockad för i min värld var allt vi hade ihop bra. I hennes telefon fanns flera sms med puss och kram, hur de saknade varandra, hur de stämt träff med varandra kvällar då min fru sagt till mig att hon varit tvungen att jobba över osv.

Jag såg plötsligt mönster av övertid, nagelmanekyr sent på fredagkvällar, ryckiga rörelser vid datorn då jag närmat mig, låsta mobiltelefoner och raderade spår på datorn, plötslig klagan över alla fel och brister jag hade mm .

Jag frågade min fru vad det handlade om men hon vidhöll att det bara var en arbetskompis och att ingenting hänt. Efter lite mer tjat kom det fram att hon var förälskad i honom men förstod att det inte skulle kunna bli något. Jag bad henne sluta ha kontakt med honom och förlät henne.

Hon lovade sluta. Då jag inte visste om hon tvivlade på min kärlek till henne fick hon något smycke och jag uppvaktade henne med frukostar och blommor. Efter ett par veckor kände jag fortfarande att hon inte var närvarande. Jag kollade vad som fanns i hennes dator och fann att de fortfarande hade kontakt. Jag bad henne åter sluta ha kontakt med honom. Hon blev arg att jag snokade med lovade åter att sluta. Det gick ytterligare 3 veckor - hon var plötsligt för övertrevlig. Jag kollade åter hennes dator och fann tre kvällars cybersex. Hur får jag tillbaka tilliten? Nu hatar hon mig för att jag kollat. Vad gör jag?


Jörn Aasmundsen svarar:

När en otrohet upptäcks, skapar det nästan alltid en allvarlig kris i relationen. De känslor du beskriver är därför både fullt förståeliga och väldigt ofta förekommande; känslan av chock samt att man trodde att ”allt var bra”.

Konsekvenserna av en otrohet innebär för en del par att man förr eller senare väljer att bryta relationen. De par som emellertid fortsätter tillsammans och ibland också kommer stärkta ur det som har hänt, lyckas ofta att gemensamt se att det man har är värt att bevara samt att man i krisen hittar konstruktiva sätt att ta hand om det man befinner sig i. Hur man lyckas, beror dock helt och hållet på om både parter i relationen är beredda att söka återskapa tillit, respekt och förtroende. Det räcker inte bara att den ena gör det.

Du beskriver att din fru ”hatar dig” för att du igen har kollat i hennes dator. Samtidigt är det viktigt att du tar reda på vad hon vill och hur hon vill ha det. Om din fru är angelägen om att ni skall fortsätta er relation samt att du skall återfå tilliten till henne, vill hon förhoppningsvis göra vad hon kan för att visa dig att du kan lita på henne igen. Om du dock märker att hon också fortsättningsvis har svårt att vara ärlig mot dig, skulle jag tro att det i så fall snarare är ett uttryck för den osäkerhet och tvivel hon troligtvis känner.

I din fråga nämner du att hon har sagt att hon är förälskad i sin arbetskollega, och jag tror att det är viktigt att du söker fråga henne vad detta innebär för henne. När man väl blivit förälskad, innebär det gärna att man drabbas av känslor som det kan vara väldigt svårt att ”stänga av”. Detta kan vara ett av skälen till att hon har haft svårt att bryta kontakten med sin kollega.

Samtidigt är det också viktigt att du i denna situation funderar på vad du själv vill och hur du själv vill leva. En väldigt vanlig reaktion är givetvis att göra vad som helst för att ”vinna sin partner tillbaka” och att fokus gärna hamnar på den andre och den andres känslor. På vägen händer det därför inte så sällan att man upptäcker att man ”tappat bort sig själv” och istället ställer krav på sina egna känslor och sina egna ageranden som kan vara väldigt svåra att leva upp till. Därför tror jag det är angeläget att du själv funderar på följande: Var går dina gränser, hur önskar du att det skall bli, vad är dina behov?

Det finns säkerligen många skäl till varför en part i en relation väljer att vara otrogen. I det att försöka åstadkomma en konstruktiv dialog med din fru, tror jag det är viktigt att du är öppen för att ta del av hennes känslor avseende er relation; hur har hon haft det med dig, vad har hon saknat, vad har hon värdesatt? Detta kommer förhoppningsvis att kunna ge dig en bättre förståelse av varför hon har agerat som hon gjort.

Lycka till!