Kan psykologer behandla patienter som känner varandra?

Jag har gått till en psykolog i närmare ett år nu, det har hjälpt mig väldigt mycket. Bitvis har det såklart varit riktigt tufft, dels på grund av anledningarna som jag kom dit för och dels på grund av att det tog långt tid att känna förtroende för psykologen. Numera gör jag dock det. En nära vän till mig berättade för ett tag sedan att hon också har börjat gå till en psykolog på samma mottagning som jag. Hon berättade vad psykologen hette och det visar sig att vi går till samma person.

Jag har i mina samtal berättat en hel del om min vän till psykologen då det är en väldigt viktig relation i mitt liv då ett av mina problem just handlar om att lita på människor. Jag berättade om vissa problem som min vän har till honom och då har psykologen ibland bett mig att utveckla. Nu i efterhand kan jag undra att om det inte var lite konstigt att jag skulle behöva berätta om hennes problem till honom då de inte handlade så mycket om mig alls.

Allt detta känns väldigt udda och konstigt för hur ska psykologen undvika att bli partisk/vinklad genom min berättelse om henne? Jag har ju pratat om henne vid flera tillfällen och känner att det är lite "orättvist" om han får reda på saker om henne som hon inte själv har valt säga samtidigt som jag känner att jag behöver kunna prata om min relation till min vän. De kan ju också vara så att hon pratar om mig vilket också känns jättefel. Kanske är psykologen professionell nog att kunna skilja allt detta åt men kanske inte?

Kan det verkligen fungera för psykologen att prata med oss båda utan att det äventyrar vår patient/psykolog relation? Jag som har så vårt att lita på folk känner mig lite sviken och jag vet att det kommer bli svårt att ta upp detta med honom då han såklart har tystnadsplikt.Jenny Jägerfeld svarar:

Jag förstår att det väcker många tankar och känslor hos dig att inse att både du och din vän går hos samma psykolog. Det är inte att rekommendera att två vänner går hos samma psykolog och psykoterapeut och en seriös psykolog/psykoterapeut bör av etiska skäl säga nej till detta, om möjligt. Det kräver dock att psykologen/psykoterapeuten känner till situationen och så är ju inte alltid fallet.

Det är inte heller alltid möjligt att ha en annan psykolog som någon man känner. Om man till exempel bor i en mindre stad så är ju antalet psykologer begränsade och då är det större risk att två personer som känner varandra råkar dela samma psykolog. Då måste psykologen vara professionell nog att kunna hantera detta.

Det är inte säkert att din psykolog vet att du och din vän faktiskt känner varandra. Det är inte alltid klienter nämner namn på sina vänner eller beskriver dem på ett sådant sätt att de går att identifiera.

Nu vet jag ju förstås inte hur din psykolog sa det, men det behöver ju inte vara något konstigt att han ber dig utveckla något om de problem som du tycker att din vän har. Sådana frågor kan ställas för att försöka förstå dig bättre, för att få en uppfattning om hur du uppfattar och tolkar situationen, om den påminner och därigenom kanske återkallar minnen av liknande händelser i ditt liv, samt även hur din väns problem påverkar dig. Hur de får dig att tänka och känna.

Men jag förstår verkligen att det känns olustigt för dig att behöva fundera över detta. Utan att veta kan jag även tänka mig att de problem med tillit som du beskriver blir extra aktualiserade just här vilket får dig att undra varför han egentligen ställer frågorna. Fokus i din terapi ska alltid vara på dig och på ditt bästa. Om du tycker att psykologen ställer irrelevanta frågor, eller frågor som du inte förstår avsikten bakom så tycker jag att du ska ta upp detta med honom.

Jag tycker dessutom definitivt att du ska berätta för din psykolog att du har insett att du och din vän båda går hos honom och ta upp vilka tankar, känslor och framför allt farhågor det väcker.

Precis som du är inne på kan din psykolog inte ta upp detta med dig eftersom han inte får avslöja vilka som går hos honom. Men eftersom du vet så kan du göra det. Han kommer förmodligen inte att bekräfta att din vän går hos honom, men du kan ändå ta upp dina funderingar. Säg till honom att du insett detta och du nu undrar hur du ska förhålla dig till att berätta saker som rör din vän. Att du funderar över hur han kan skilja på informationen han fått av dig respektive din vän.

Berätta även om att du känner dig sviken och att detta påverkar din tillit till honom. Psykologer är vana att prata om relationen till sina patienter. Dina frågor är väldigt relevanta för er relation och kanske för viktiga dilemman upp till ytan - som till exempel frågan om tillit. Detta kan, om det hanteras på rätt sätt, bli ett sätt att lära om och lära nytt, vilket i sin tur kan komma att bli positivt för din terapi och föra den ett steg vidare.

Vänliga hälsningar,