Kille som blivit utsatt för sexuella övergrepp

Jag är kille, 17 år, som har varit med om sexuella övergrepp som jag aldrig har berättat för någon om. Jag tycker att det som hänt med #metoo är bra, för att skammen flyttas från offer till förövare och att de aktar sig i fortsättningen för att de blir rädda för att hängas ut eller bli av med jobbet.

Men jag mår skitdåligt nu. Först av att läsa alla sorgliga berättelser som andra varit med om, och sen för att det har gjort att det jag varit med om som jag hade lyckats tränga undan rätt bra, nu pågår i min hjärna hela tiden.

Och så känns det som om det jag varit med om inte räknas eftersom jag är man, samtidigt känner jag att jag måste skämmas också för att jag är man.

 Jag vill inte berätta för någon vad jag varit med om eller tänker/känner. Måste man det för att må bättre?


Liria Ortiz svarar:

Hej! Tack för att du skrev till oss.

Det är en vanlig föreställning att om man varit med om en svår händelse så ”måste man prata om den”, och då är det underförstått att det behöver vara med en professionell person. Nej, det behövs inte alltid. Däremot kan det vara klokt att på olika sätt ta hand om sig själv efter en svår händelse som att ha blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Hur du kan göra det ska jag strax ge dig några konkreta förslag på.

När ska man söka hjälp? Du bör vara uppmärksam på hur saker och ting utvecklas för dig. Om du märker att du börjar återuppleva det som hände dig i form av återkommande och påträngande minnesbilder, eller om du allt mer försöker undvika sådant som påminner om händelserna, så kan det vara tecken på att du är på väg att utveckla en posttraumatisk stress. Och det kan inträffa en lång tid efter det att det svåra hände. Då ska du söka vård, och en möjlighet för dig är att vända dig till en ungdomsmottagning.

Kan man återhämta sig på egen hand? Det vi vet idag och det jag utgår ifrån när jag skriver att det inte är självklart att du behöver prata med någon om det som hänt dig är, att alla svåra händelser inte behöver utvecklats till trauma. Med trauma menas att händelsen leder till så mycket stress och överväldigande känslor att de blir svåra att hantera på egen hand.

Idag vet vi att människors förmåga att återhämta sig och självläka, att kunna ha ett meningsfullt liv trots svåra upplevelser, är större än vad vi tidigare trodde. De flesta av oss har en ganska stor motståndskraft, det vill säga bland annat förmåga till återhämtning, som hjälper oss att hantera svåra händelser. Det som verkar spela roll är att vi innan händelsen inträffar har haft förmåga att uttrycka oss, att man kan ha positiva relationer och känslor, och att vårt självförtroende är hyggligt bra. Det som framförallt verkar vara till hjälp är att man upplever stöd från andra, som till exempel familj och vänner, som man delar en vardag och man kan känna sig trygg med.

Men det kan ta tid att återhämta sig, och återhämtningen följer inte alltid en rät linje och man måste ha tålamod. Det är inget konstigt om man ibland mår sämre en vecka eller några dagar.

Vad kan du då göra på egen hand för att ta hand om dig efter det som hänt? Här är några förslag:

  • Ge dig själv tillräckligt med sömn. Din motståndskraft mot stress och oro ökar om du inte slarvar med din sömn.
  • Ta hand om din kropp; ät hälsosamt, och rör på dig.
  • Gör saker som får dig att må bra. Fråga dig själv: Vad behöver jag just nu? När mådde jag riktigt bra senast? Vad gjorde jag då?
  • Döva inte dina känslor med alkohol.
  • Hitta sätt att uttrycka dig på om det som hänt dig. Genom att uttrycka dina tankar och känslor får du ett perspektiv på det som hänt, och sluta vara inne i dina tankar och känslor, och kunna börja frikoppla dig från dem. Skriv, rita eller måla om det du känner och tänker.
  • Ett ytterligare sätt kan vara att du chattar på sajten Killfrågor.se, en stödlinje för killar mellan 10 och 18 år som har erfarenheter av att ha varit utsatta sexualbrott, och våld. Du skriver att det känns som att dina erfarenheter ”inte räknas” eftersom du är man. Den känslan kan du om du vill dela med andra på den sajten.
  • Och var mycket med din familj och dina vänner. Att vara tillsammans med andra personer som är viktiga för en ger en känsla av mening och sammanhang i vardagen, som är till stor hjälp när man känner sig ensam om en svår erfarenhet.

Kom ihåg! Oavsett ens kön och oavsett om den skyldige är en kvinna eller en man är det alltid förövarens ansvar vid en våldtäkt eller sexuellt våld. Om dina erfarenheter inte räknas för andra är det desto viktigare att du själv tar dig på allvar och inte låter dig nedtystas.

Här kan du läsa mer om:

» Posttraumatiskt stressyndrom

» Trauma

» Psykologer svarar på frågor om #metoo

Ta väl hand om dig och en kram!