Våldtäkten jag var med om väller över mig igen

När jag var 16 år så blev jag våldtagen av två män som var 20 år äldre än mig. Det tog många år innan jag berättade för någon om händelsen. Jag klarade aldrig av att anmäla det eftersom jag kände att det på sätt och vis var mitt fel att det hände. Jag vågade inte heller möta dem i en rättssal och var rädd för att de skulle hämnas på mig. Bättre att glömma och försöka gå vidare. Och jag gick vidare och tyckte att jag lyckats bearbeta händelsen så att den inte påverkade mitt liv längre.

Men nu, under metoo, när andras berättelser kommer fram så bara väller den där tiden över mig. Händelsen, sorgen över att jag råkade ut för detta när jag var så ung, så många år som blev förstörda när jag inte hade energi eller självförtroende att utbilda mig, söka jobb osv. Och nu känns det som jag är tillbaka där.

Tror ni att detta kommer att lägga sig av sig självt, eller behöver jag bearbeta allt detta hos en psykolog en gång till?


Liria Ortiz svarar:

Hej! Tack för att du skrev till oss.

Det kan ha varit att du efter den våldtäkt som du utsattes för utvecklade det som kallas för posttraumatisk stress. Som kvarstod i flera år, och som i hög grad begränsade ditt liv. Men att du så småningom kunde lägga händelsen bakom dig. I varje fall i den meningen att den inte längre hade ett så starkt grepp om dig. Och du kunde ”gå vidare”.

Posttraumatisk stress, som ibland kallas för posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, är ett tillstånd som kan utvecklas hos en person som har varit med om en svår händelse. Som inneburit livsfara, eller en allvarlig kränkning av ens integritet. Vilket är något som i hög grad kännetecknar en våldtäkt och sexuella övergrepp.

Posttraumatisk stress kan ta sig många uttryck. Men något som många som drabbats berättar om är hur tilltron till omvärlden undermineras, och även till den egna förmågan att fungera i den. Kanske är det som hände dig.

Även när man på många sätt har återhämtat sig från posttraumatisk stress, och upplever att den erfarenheten i ens liv ligger ganska långt tillbaka, så finns en risk att man i utsatta lägen åter börjar få påträngande minnen av det trauma som en gång hände en, och av de känslor som fanns då.

Jag tror utifrån det som hänt dig att det bästa är att du återigen träffar en psykolog. #Metoo berättelserna verkar ha väckt minnen och känslor hos dig som det är klokt att du får professionell hjälp för att kunna förhålla dig till och hantera.

Jag rekommenderar dig att du vänder dig till en legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut som har erfarenheter av att arbeta med posttraumatisk stress.

Och till sist. Du skriver att du tiden efter våldtäkten hade tankar om att det ”på något sätt” var ditt fel att den inträffade. Det är vanligt att kvinnor som utsatts för våldtäkt och sexuellt våld ger sig själva skulden för det som hände dem. Men, det är alltid förövarens ansvar! Tyvärr är det så att förövaren och andra i samhället vill lägga ansvaret och skulden på kvinnorna och inte på den som våldtar. Om det är så att tankar om att var ditt fel finns hos dig igen, så samtala om det i de psykologsamtal som du kanske väljer att ha!

Här kan du läsa mer om:

» Posttraumatiskt stressyndrom

» Psykologer svarar på frågor om #metoo

» Få Hjälp

» Kris och trauma

Ta väl hand om dig och en kram till dig!