Vad händer om man tvingar på en 4-åring kläder hon inte vill ha?

Min dotter fyller 4 år i januari. Hon vill helst ha klänning/tunika och tights på sig när hon ska gå till dagis. Jag och min sambo har försökt undvika klänning/kjol så mycket som möjligt för att hon inte ska begränsas till sitt kön och behandlas därefter.

Hur bör man behandla en 4-åring? Är det viktigt att vi bestämmer vad hon ska ha på sig eller är det bra om hon får bestämma lite själv? Hur viktigt är det att hon får utforska det här med klänning och att vara flicka? Vad händer om man tvingar på ett barn (4-åring) kläder? Vi är i övrigt bra på att sätta gränser men jag undrar nu var gränsen går mellan gränssättning och självbestämmande?


Ingrid Gråberg svarar:

Du undrar om det är viktigt att ni föräldrar bestämmer vad er dotter ska ha på sig. Min motfråga blir: Är det viktigt för er? Och hur viktigt är det för er dotter att få bestämma i just den här frågan?

När det gäller gränssättning kontra självbestämmande för barn, så finns det inte någon färdig manual som talar om exakt vad de vuxna ska bestämma och vad som kan lämnas åt barnen att fatta beslut om. Som förälder har man skyldighet att skydda sitt barn från faror. En 4-åring är inte kapabel att göra riskbedömningar helt på egen hand. Framför allt saknar så små barn förmåga att förutse långsiktiga konsekvenser av handlingar.

Utöver rena skyddsaspekter så inskränker vi vuxna barnens självbestämmande i syfte att forma deras beteende. Och det gör vi dels för att det ska passa oss själva, och dels för att barnet ska anpassas efter de sociala normer och regler som råder i det samhälle som vi lever i.

När det gäller kläder måste ni föräldrar tänka på skyddsaspekten, eftersom vi bor i ett land där det kan bli bra många minusgrader på vintern. I övrigt är det möjligt, men inte självklart, att låta en 4-åring välja kläder själv. Få föräldrar överlåter helt åt barnet att bestämma. En anledning till varför man vill styra klädvalet kan vara att man är känslig för vad andra ska tycka och tänka. För en del föräldrar räcker det att barnen är hela och rena, medan andra är måna om att kläderna ska sitta bra och matcha. En annan anledning kan vara att man vill minimera risken för att ens barn ska bli retat. Eller så vill man att barnet ska ha kläder som tillåter det att röra på sig obehindrat.

Det som ni har fokuserat på är hur kläderna kan uppfattas av omgivningen ur ett genusperspektiv. Att er dotter ofta vill ha klänning/tunika och tights kan både bero på att det är bekväma kläder som är mjuka, sköna och gör det lätt att röra sig, och på att hon tycker att det är fint. Det kan ju också vara så att mamma, hennes fröken eller kompisar på dagis klär sig så och att hon vill vara som de andra tjejerna.

Som jag har förstått det så är ni oroliga för att de ”tjejiga” kläderna ska påverka omgivningens bemötande av, och förväntningar på, er dotter. Den risken är uppenbar, men frågan är om det är kläderna vi ska ändra på eller omgivningens attityder. Förvisso är det sistnämnda inte gjort i en handvändning, men det är ju inte kläderna i sig som utgör ett eventuellt hinder för er dotter. De hindrar henne inte från att klättra, snickra, ta plats och bestämma.

Om vi leker med tanken att ni hade en son som ville klä sig i joggingdress med Spindelmannentryck, skulle ni då försöka få honom att bära klänning i syfte att undvika könsstereotypa förväntningar och bemötanden från omgivningen? Och om ni hade en son som ville bära kjol eller klänning, skulle ni då tvinga honom att byta till joggingdress av samma anledning?

Det här med genusfrågan är, i mitt tycke, komplicerat. I den bästa av världar skulle vi alla bemötas lika – oavsett kön och klädsel. Kille i kjol, tjej i byxor - eller tvärtom - skulle inte spela någon roll. Varken ni eller jag kan förändra samhället på egen hand, så ni måste både ta hänsyn till hur samhället fungerar idag och hur ni vill att det ska fungera i framtiden när ni gör era val. Hur vill/kan ni påverka er omgivning och hur vill ni påverka er dotter? Vill ni ge henne känslan av att ha ett relativt stort mått av självbestämmande eller är det viktigare att omgivningen uppfattar henne så könsneutral som möjligt?

Du undrar vad som händer om man tvingar på en 4-åring kläder som den inte vill ha. De kortsiktiga konsekvenserna har ni säkert redan klara för er. En del barn bryr sig inte särskilt mycket, medan andra kan bli rejält sura och arga. För det mesta går väl ilskan över efter en stund, men det finns barn som kan gå runt och känna sig obekväma hela dagen. Några långsiktiga negativa konsekvenser tror jag inte att du behöver oroa dig för – inte om ni i övrigt generellt tillåter er dotter att utrycka sin personlighet inom rimliga gränser.

Vänlig hälsning,