Stor risk att han slår mig igen?

Jag och min pojkvän har varit ett par i några år. Vi båda är runt 25 år.

En kväll för några år sedan så slog han mig, efter ett bråk ute bland folk, med knytnävarna. Han var full och mitt halva ansikte var så svullet. Jag kände knappt igen mig själv.

Han har visat ånger och bett om förlåtelse. Jag har förlåtit honom men kan inte släppa tanken om vad som hade hänt om han hade slagit mig bakom stängda dörrar.

Han har också misshandlat en man tidigare när han var full. Även hamnat i några slagsmål på fyllan i tonåren.

Kan en man förändra sig? Ska man satsa på förhållandet eller ska man bryta? Är det en stor risk att han gör illa mig i framtiden?

PS han har inga problem med alkohol.


Jörn Aasmundsen svarar:

Jag vill gärna börja mitt svar till dig genom att börja med den avslutande meningen i din fråga, nämligen att din pojkvän inte har problem med alkohol. Om jag uppfattar dig rätt, utgår jag ifrån att du menar att du inte tycker att han har ett alkoholmissbruk. Samtidigt beskriver du flera händelser där han i alkoholpåverkat tillstånd både har misshandlat dig och andra.

Våld och misshandel är självklart aldrig acceptabelt och att vara påverkad av alkohol är ingen förmildrande omständighet i det avseendet. Alkohol inverkar bland annat på omdömet eller förmågan att ta beslut. Det påverkar impulskontrollen, att kunna hantera känslor på ett mer kontrollerat och genomtänkt sätt.

Jag förstår av din fråga att du är osäker på om du kan lita på din pojkvän i framtiden, en undran som är mycket rimlig. Det gäller inte minst med tanke på att han ju faktiskt har gått över gränsen innan, även om han senare varit ångerfull. Svaret på om han kan förändra sig handlar därför framförallt om hans förhållningssätt till det som har hänt, inte enbart genom att han visar ånger.

Det viktiga blir därför vad han är beredd att göra för att möta dig i det du behöver för att känna dig trygg. I tillägg behöver han förstå och ta ansvar för hur alkohol påverkar hans aggressivitet så han kan förhålla sig mindre destruktivt till detta. Det gäller både av hänsyn till dig och sig själv.

Du beskriver inte hur din sambo reagerar om ni hamnar i en konflikt när han inte är påverkad av alkohol. Hur ser hans reaktionsmönster ut då? Vad händer om eller när han blir arg? Finns det faktorer eller situationer som påverkar hur han reagerar? Vad känner han och vad är hans omedelbara reaktion?

Om han är beredd att titta på sig själv i detta avseende, kommer han att bli mer medveten om vad som styr hans känslor och reaktioner. Detta gäller oavsett om det nu gått några år sedan det hände, för din oro finns ju här och nu. Därför är det viktigt att han förhåller sig till dessa känslor och är beredd att göra vad han kan för att visa sitt ansvarstagande. Att få syn på dessa inre reaktionsmönster samt hitta alternativa sätt att förhålla sig, kan ofta behöva göras tillsammans med en erfaren psykolog.

Jag vet inte hur och om ni har diskuterat det som hände på senare tid eller om detta är en oro som du har burit för egen del utan att dela det med honom. Oron känner du ju oavsett, och därför är det viktigt att du formulerar dig på ett sätt som inte gör att han blir defensiv eller går i försvar. Det viktigaste att komma ihåg i detta avseende är att du tar utgångspunkt i din egen oro, dina behov och dina önskemål. På så sätt ökar förhoppningsvis sannolikheten för att han skall ta det du säger på allvar.

Om din pojkvän istället skulle avfärda eller bagatellisera det som har hänt, exempelvis med motiveringen att det ju hände för länge sedan, är det i mitt tycke inget bra tecken. Förändring kan man bara ta ansvar för själv, och då hjälper det inte att han bara gör det för din skull. Min erfarenhet är att man verkligen för egen del vill hitta andra sätt att förhålla sig, alternativt söka undvika att hamna i situationer som är destruktiva både för andra och för en själv.

I fall din pojkvän inte är beredd eller förmögen att förstå dina känslor, finns risken att din oro kommer att växa och bli en ännu större belastning för dig. Över tid kan det i sin tur undergräva det som knyter dig till honom i dagsläget. En återkommande, negativ känsla av att inte bli tagen på allvar i något som är så viktigt som detta skapar gärna besvikelse och uppgivenhet, samtidigt som det kan bli svårare att skapa dialog och bra samtal.

Så, svaret på dina frågor sitter din pojkvän med: Är han beredd att förhålla sig till din oro och ta ansvar för sin aggression – eller inte?

Jag önskar dig lycka till!

Vänlig hälsning,