Tvilling med typ av tics

Har ett tvillingpar där den ena (pojken) sedan lång tid tillbaka har lite olika saker för sig. Bl.a. sparka sig själv bak på hälen vartannat steg, klappa händerna på olika sätt och nu senast att prata med bara ena mungipan och titta sig över en axeln.

Vi försöker påminna honom om detta men vi lyckas inte något bra.

Dom har nu börjat högstadiet och vi föräldrar är oroliga över att han ska bli ett mobbningobjekt. Vill påpeka att han i övrigt är fullt frisk och normal med lätt för sig i både skola och idrott, dock med lite svåra koncentrationsproblem.


Jenny Klefbom svarar:

De beteenden du beskriver hos din son kan vara någon form av tics. De kan också vara olika tvångsbeteenden. Eller tecken på någonting helt annat. Vad det är behöver en professionell person utreda, genom att bland annat ställa en mängd frågor till din son.

Hur det än är, så är både tics och tvångsbeteenden inte något man blir av med genom att andra tjatar på en. Man gör inte det man gör helt frivilligt, och då kan man inte heller ändra beteendena enbart genom att bestämma sig för det.

Har ni frågat er son hur han ser på sina beteenden? Vill han t ex själv bli av med dem? Är han medveten om vad han gör när han gör det? Och är han medveten om hur det kan se ut ur andras perspektiv?

Du beskriver också att din pojke har lite svåra koncentrationsproblem. Jag vet inte riktigt om jag ska ta fasta på ordet ”lite” eller ordet ”svåra”, dvs jag har svårt att bedöma om koncentrationsproblemen är allvarliga eller ej.

Kanske är det så att din sons sammantagna problem faktiskt föranleder en utredning av något slag. Du kan börja med att kontakta barnläkarmottagningen där ni bor. Ett samtal med barnläkaren kan sedan leda fram till om ni ska gå vidare med ytterligare utredning, eller om barnläkaren bedömer din sons beteenden som helt normala och övergående.

Vänlig hälsning